Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Genel Yayın ve Etik İlkelerSOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal) GENEL YAYIN İLKELERİ

1. SSSJOURNAL Dergisi uluslararası hakemli ve endeksli e-dergidir. Sayı esasına dayalı olarak aylık periyodlar ile yayın yapmaktadır. İlgili sayıda yayın kalitesi ve içerik açısından en fazla 25 adet çalışmaya yer verilmektedir.

2. SSSJOURNAL dergisine gönderilecek olan çalışmaların yayına kabul edilmesinde makalelerde özgünlük, önem ve etki unsurları dikkate alınmaktadır. Bu nedenle dergi sistemine yüklenmiş hatta hakem süreci olumlu olarak raporlanmış olsa dahi, çalışmanın yayımlanıp yayımlanmayacağı kararı editör kurulunun kararına bağlıdır.  

3. SSSJOURNAL Dergisi, SOSYAL BİLİMLER alanında yapılmış çalışmaları yayınlayan bir dergidir. Yalnızca özgün ve bilimsel makalelere ilişkin metinleri yayınlar. Ayrıca, sunulduğu yer, toplantı ve tarihin kaydedilmesi ile başka bir yerde yayınlanmamış olması şartıyla kongre ve sempozyum bildirileri de makale çalışması olarak yayınlanabilir. Ancak bu yayın etkinliğinden kaynaklanması muhtemel herhangi bir sorunun sorumluluğu yazara aittir.

4. SSSJOURNAL Dergisi’ne gönderilen yazıların daha önce herhangi bir mecrada yayınlanmamış olması ve sisteme eklendiğinde bir başka yayın organının yayın değerlendirme sürecinde bulunmaması gerekir.

5. SSSJOURNAL Dergisi’ne yayınlanması için çalışma göndermek isteyenlerin, çalışmalarını http://www.sssjournal.com adresinde yer alan YENİ ÜYE KAYDI oluşturarak, üye kaydı sonrasında ONLINE MAKALE GÖNDERME Menüsünden çalışmalarını göndermeleri gerekir.

6. Yayınlanma aşamasında, yayınlanmaya değer bulunan çalışmaların yazar kısmına üyelikte kullanılan isim ekleneceğinden dolayı, yazarların, Makale Takip Sistemi’ne akademik etkinliklerini yürütürken kullandıkları isimleriyle üye olmaları gerekir.

7. Herhangi bir yazının SSSJOURNAL Dergisi’nin elektronik sistemine eklenmesi, yazının yayınlanması için başvuru olarak kabul edilir ve yazının değerlendirilme süreci başlar.

8. Başvurunun yapılmasından yazının yayınlanması aşamasına kadar uzanan süreçteki bütün işlemler elektronik ortamda gerçekleşir.

9. Yayınlanması için SSSJOURNAL Dergisi’ne gönderilen yazıların basım ve yayın hakları dergiye devredilmiş olur. Yayınlanan çalışmaların telif hakkını saklama ve koruma politikası doğrultusunda SSSJOURNAL Dergine gönderilmiş çalışmalar, dergi yönetiminden izin alınmaksızın bir başka yayın organında yayınlanamaz, çoğaltılamaz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. SSSJOURNAL Dergisi, yayınlamış olduğu metinleri yaygınlık sağlamak adına indekslenme ve sosyal medya gibi çeşitli mecralarda yayınlayabilir.

10. SSSJOURNAL Dergisi’ne gönderilmiş yazılardan kaynaklanması muhtemel herhangi bir yasal, hukuksal, ekonomik ve etik sorumluluk, söz konusu yazı yayınlanmış olsa bile yazarlarına aittir. Dergi herhangi bir yükümlülük kabul etmez.

11. SSSJOURNAL Dergisi’nin yayın dili Türkçe veya İngilizcedir.

12. SSSJOurnal dergisine yüklenmiş olan çalışmalar, yayınlanmadan önceki herhangi bir aşamada, yazar tarafından geri çekilmek istenebilir. Geri çekme nedeni aranmaksızın, yazarın talep ve isteği doğrultusunda çalışma yazara iade edilir. Ancak yayınlanmış olan çalışmaların yayından kaldırılması talebi kabul edilemez.

 

Editör

Doç.Dr. Sehrana KASIMİ

Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan

GSM: +90 507 823 22 47

Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri