Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


YENİ KARİYER YAKLAŞIMLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Günümüzde bilgi ve teknoloji alanındaki gelişmeler, beraberinde yaşanan küreselleşme etkileriyle eski kavramları içerik bakımından yetersiz kılmaktadır. Bu durum, günümüz koşullarına uygun, kavram içeriklerini zenginleştirme, geliştirme, uyumlaştırma ya da yeni kavram oluşumlarını zorunlu hale getirmektedir. Birçok alanda olduğu iş yaşamında ve mesleki kavramlarda da çeşitli içerik farklılıkları meydana gelmektedir. Daha önce kullanılan kavramların içerik bakımından yetersiz kalışı, kariyer yaklaşımlarındaki değişim ve gelişmeler ‘Yeni Kariyer Yaklaşımlarını ortaya çıkarmıştır. Bu çalışmanın amacı, kariyer kavramını ve beraberinde yeni kariyer yaklaşımlarını yerli ve yabancı literatürdeki farklı tanımlamalarla açıklamaktır. Yapılan çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın ilk bölümünde Kariyer kavramı açıklanmış ve kariyerle ilgili çeşitli tanımlamalara yer verilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde ise Yeni Kariyer Yaklaşımları alt başlıklar halinde açıklanmıştır. Yeni kariyer yaklaşımları; günümüz koşullarına daha da uyumlaştırılarak, çalışanlar ve örgüt için en uygun tanıma ulaşmaya çalışmıştır. Yaşanacak gelişmelerle birlikte kavramların içeriklerinin yeniden şekillenebileceği ve her zaman koşullara uygun faaliyetleri içermelerinin daha uygun olacağı da düşünülmektedir.Anahtar Kelimeler
Kariyer, Yeni Kariyer Yaklaşımları, Sınırsız Kariyer Yaklaşımı, İki Basamaklı Kariyer Yolu Yaklaşımı

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri