Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


SATIŞ ELEMANLARININ CİNSİYET KİMLİĞİNİN SATIŞ PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE BİYOLOJİK CİNSİYETİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ: PERAKENDECİLİK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA

Satış elemanlarının performansında sadece biyolojik cinsiyetleri değil, aynı zamanda kadınsılık veya erkeksiliği ifade eden cinsiyet kimliği de önemlidir. Literatürde satış elemanlarının performansı üzerinde biyolojik cinsiyetin etkilerini ele alan çalışmaların bulunduğu, ancak satış elemanlarının cinsiyet kimliğinin satış performansı üzerindeki etkisini ve bu etki üzerinde biyolojik cinsiyetin düzenleyici etkisini araştıran çalışmaların oldukça kısıtlı olduğu görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, satış elemanlarının cinsiyet kimliğinin satış performansı üzerindeki etkisini ve biyolojik cinsiyetin düzenleyici etkisini araştırmaktır. Araştırma verileri perakende sektöründe çalışan satış elemanlarından yüz yüze anket yönetimiyle toplanmıştır. Elde edilen veriler, doğrulayıcı faktör analiziyle incelenmiş ve daha sonra cinsiyet kimliğinin satış elemanlarının performansı üzerindeki etkisi yapısal eşitlik modellemesiyle değerlendirilmiştir. Analiz sonucunda, satış elemanlarının cinsiyet kimliği rollerinin satış performansını olumlu yönde etkilediği bulunmuştur. Araştırmada ayrıca biyolojik cinsiyet açısından da analiz yapılmıştır. Analiz sonucunda erkeklere göre, kadınsı cinsiyet kimliği satış performansı üzerinde etkili olduğu; kadınlara göre ise erkeksi cinsiyet kimliğinin satış performansı üzerinde etkili olduğu bulunmuştur.Anahtar Kelimeler
Cinsiyet, Cinsiyet Kimliği, Kadınsılık, Erkeksilik, Satış Performansı, Yapısal Eşitlik Modellemesi

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri