Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK BAĞLAMINDA ARNAVUT ETNİSİTESİ; NİKSAR(TOKAT) ÖRNEĞİ

Dünyada homojen bir toplumdan söz etmek mümkün değildir. Bu anlamda çok kültürlülük, tüm toplumda grubun kendi kültürel ve fiziksel mekânlarında, bölümlerinde veya toplumsal katmanlarında bulunması demektir. Bu bağlamda çok kültürlülük, alt kültür, göç, iskan, diaspora ve kültürel değişim gibi sosyolojik olguları içine alan bir yaklaşım içermektedir. Osmanlı toplum yapısı, ABD, Almaya ve Fransa belirgin tipik çok kültürlü toplum örneklerini oluşturmaktadır. Toplumların çoğunda kültürlerin çeşitliliğinden kaynaklanan sorun, ideolojik bazı çevrelerin kışkırtmalarından kaynaklanabileceği gibi münferit bir olayın manipülasyonu ile gerçekleşebilmektedir. Ancak çoğu zamanda bir sorun oluşturmadan varlık karakterini de sürdürebilmektedir. Örneğin Türkiye’de –Niksar- yerleşik etnik ve dini grupların sahip olduğu çok kültürlülük, bir çatışma değil bir bütünleşme kriteri bir kültürel yoksulluk değil bir zenginlik olarak varlığını sürdürmektedir. Çalışmanın konusu, çok kültürlülüğün tipik bir örneği olan Niksar/Tokat’ta çok kültürlülüğün nasıl algılandığıdır. Araştırmanın amacı, Arnavut etnik grupların düşünceleri ve eylemleri hakkında sosyolojik analiz yapmaktır. Bilgi toplama tekniği ise Arnavut etnik gruba mensup bireylerce kurulmuş ve sürdürülen sivil örgütlerin yönetici ve üyeleri ile ya da etnik gruplara mensup bireylerle yapılan mülakatlardan oluşmaktadır.Anahtar Kelimeler
Çok Kültürlülük, Göç, İskan, kültür değişimi

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri