Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


DEMOKRATİKLEŞME VE TÜRKİYE’DE DEMOKRATİKLEŞME SÜRECİNDE KARŞILAŞILAN TEMEL SORUNLAR

Demokrasinin uzunca bir tarihi olsa da demokratikleşme 20. Yüzyıl’da otoriter yönetimlerden demokratik yönetimlere geçiş sürecinin artışı ile birlikte gündemi meşgul eden önemli konulardan biridir. Bu çalışma, demokrasi, demokratikleşme ve Türkiye’de demokratikleşme sürecinde karşılaşılan temel sorunlar etrafında demokratikleşmeye ilişkin tartışmalara katkı sunmayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede ilk olarak demokrasinin tarihsel gelişim süreci ve anlamı ele alınmaktadır. Daha sonra demokratikleşme tanımlanarak demokrasiye geçiş ve demokrasinin yerleşmesi sürecine yönelik demokratikleşmenin çeşitli aşamalarından bahsedilmektedir. Son olarak Türkiye’de demokrasiye geçiş süreci ve demokratikleşme sürecinde karşılaşılan temel sorunlar incelenmektedir. Genel olarak demokrasiyi ve demokratikleşmeyi, özel olarak ise Türkiye’de demokratikleşme sürecinde ortaya çıkan sorunları konu edinen bu çalışmanın demokratikleşmeye ilişkin yapılan araştırmalara önemli bir kaynak olacağı düşünülmektedir. Türkiye’de 1946’da başlayan demokrasiye geçiş süreci sonrası askeri darbeler ve darbe sonrası hazırlanan anayasalarla getirilen vesayetçi kurumlar 2000’li yıllara kadar demokratikleşmenin önünde engel olmuştur. 2000’li yıllarda demokratikleşmeye ilişkin önemli düzenlemeler hayata geçirilmişse de siyasal iktidarı denetleme görevi olan muhalefetin işlevsizliğinin demokrasinin yerleşmesinde önemli bir eksiklik olduğu söylenebilir.Anahtar Kelimeler
Demokrasi, Demokratikleşme, Türkiye.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri