Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ DIŞ GÖRÜNÜŞLERİNE DAİR GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: UŞAK ÜNİVERSİTESİ ULUBEY MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ

İletişim türlerine bakıldığında sözsüz iletişimin rolü yadsınamaz. Gerek konuşmadan iletişim kurmaya, gerekse de beden diline bakıldığında karşıdaki kişinin “ne söylediğinden” ziyade, “nasıl söylediği” ile ilgilenilmektedir. İnsanların dış görünüşü kendileri hakkında karşısındaki kişinin gözünde bir ön mektup anlamı taşır. Buna göre karşımızdaki kişinin aklında iyi veya kötü, temiz veya pis, disiplinli veya rahat, sorumlu veya sorumsuz, renkli veya renksiz, enerjik veya enerjik değil şeklinde izlenimler oluşturabiliriz. Bu çalışmada sözsüz iletişimin elemanlarından görülen insanların dış görünüşünün, öğretim elemanları kategorisinde, öğrenci gözüyle değerlendirmesi yapılmaya çalışılmıştır. Araştırmada anket tekniği kullanılmış olup, anketler öğrencilere elden dağıtılmış ve toplanmıştır. Uşak Üniversitesi Ulubey Meslek Yüksek Okulundaki öğrencilere uygulanan bu anket çalışmasında veriler SPSS 22.0 istatistiksel veri analiz paket programına geçirilmiş, analizleri yapılmış ve değerlendirilmiştir. Burada anketi uygulayan öğrencilerin Öğretim Elemanlarının resmi veya şık giyinmesinden, saç renklerine kadar, kullandığı aksesuarlardan, sürekli aynı kıyafeti giymesine veya öğrencilerin tarzında giyinmesine dair görüşleri alınmış ve genel ortalamaları değerlendirilmiştir.Anahtar Kelimeler
Giyim, Öğretim Elemanı, Dış Görünüş, Öğrenci

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri