Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Ahlaki Bir Değer Olarak Nezaket Ve Ailede Nezaket Eğitimi

Çocuk aile içerisinde doğduktan sonra, aile ve çevresinin etkisiyle bir kişilik oluşturmakta ve ahlaki değerleri edinmektedir. Toplumdaki dini ve ahlaki değerler ve geleneğin getirdiği kurallar, çocukluk döneminde benimsenmeli ve içselleştirilmelidir. Bir değer olarak hayata yansımayan ahlaki ilkeler, toplum içerisinde kaba, görgüsüz, incelik, nezaketten uzak bireyleri ortaya çıkaracaktır. Ahlaki bir değer olan nezaket, adab-ı muaşeret kuralları içerisinde öğrenilmesi gereken önemli bir tutumdur. Toplumda birlikte yaşamanın bir gereğidir. Toplum içerisinde iletişim ve etkileşimde saygılı bir tutum, görgü ve nezaket kurallarına uymakla mümkün olacaktır. Nezaket, bir yaşam tarzı olarak ilk önce aile içerisinde bir tutum olarak benimsenmeli, hayata geçirilmeli ve çocuklara uygulayarak öğretilmelidir. Gelişim dönemindeki çocuğa nezaketin öğretilerek bir davranış haline getirmesi sağlanmalı, okul ve diğer çevre tarafından desteklenip pekiştirilmelidir. Çocuklara nezaket eğitimi, yetişkinlerin iyi bir model olması, aile içerisinde saygılı davranılması, kontrol mekanizması oluşturma, güven duygusunun sağlanması, eğitimine erken yaşlarda başlanması, baskı yapmadan ve başkalarıyla karşılaştırılmaması, yerinde bir disiplin oluşturulması, iyi davranışların takdir edilmesi gibi ilkeler çerçevesinde yapılmalıdır.Anahtar Kelimeler
Nezaket, Görgü, Değerler Eğitimi, Aile, Eğitim

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri