Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Van’da Fal ve Falcılık Geleneği Üzerine Bir İnceleme

İlkel ve geleneksel toplumlarda fal ve falcılığa ilişkin inanışlar toplumun sosyo-kültürel yapısını etkileyen önemli bir etken olmuştur. Günümüz modern toplum anlayışında ise falcılık her ne kadar genel kabul görmese de toplumların sosyo – kültürel yaşamında varlığını ve etkinliğini sürekli artıran bir sektör haline gelmiştir. Nitekim falcılığın bu kadar ilgi görmesinin nedenlerinin başında merak gelir. Öyle ki insanın başına gelen iyi veya kötü şeylerin çoğu meraktan kaynaklanır. “kediyi öldüren, postu deldiren meraktır’’ derler. İnsanoğlunun da en çok merak ettiği konuların başında ise kendisiyle ilgili bilinmezliklerdir. Çünkü insanoğlu geleceğini, geçmişini sürekli merak eder. Merak edilen bu konular insanın çeşitli arayışlara girmesine vesile olur. Bu arayışlar da insanları medyumlara ve falcılara yöneltir. Bununla birlikte yaşadığımız çevreye baktığımızda da sosyal mekânlardaki yerlerin çoğunda fal bakma yerleri mevcuttur. Buralarda insan yaşamına dair, onun geçmişi ve geleceğiyle ilgili birtakım söylem ve tahminlerde bulunan falcı ve medyumlara rastlamak mümkündür. Çalışmanın araştırma alanını Van’ın merkezinde yer alan kafeler ve fal bakma yerleri olarak faaliyet gösteren mekânlar oluşturmaktadır. Örneklem grubu ise bu mekânlarda fal bakanlar, bununla birlikte fal bakmak için gelenlerden rastgele seçilmiştir. Araştırmada Nitel araştırma ve yöntemlerinden olan katılımlı gözlem, mülakat ve anket yöntemleri kullanılmıştır.Anahtar Kelimeler
Fal, falcılık, medyum, gelecek, geçmiş.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri