Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


A Research On The Relationship Between Mobbing Applications And Motivation In Healthcare Institutions

Mobbing olgusunun temel bileşeni, hedef alınan kişinin duygusal ve psikolojik sağlığını derinden etkilemek ve onu saf dışı etmektir. Dünyanın hemen her yerindeki örgütlerde görülen mobbing olgusuna ilişkin çalışanlara ve yöneticilere ışık tutması amacıyla hazırlanan bu çalışmada sağlık kurumlarında mobbing uygulamaları ile motivasyon arasındaki ilişkinin incelenmektedir. Bu amaç doğrultusunda üç ana hipotez belirlenmiştir. Hipotezleri test etmek için İstanbul ilinde bir kamu hastanesinin doktor hemşire ve idari personelden oluşan çalışanlarına anket uygulanmıştır. Elde edilen verilerin istatistiki analizi SPSS programı ile yapılmış olup değişkenler arasındaki farklılık ve ilişkinin ortaya çıkarılmasında ise faktör, güvenilirlik, korelasyon, frekans dökümü, ANOVA analizlerinden yararlanılmıştır. Analizler sonucunda elde edilen bulgular sağlık kurumlarında mobbing uygulamaları ile motivasyon arasında anlamlı bir ilişki olduğunu göstermektedir. Araştırma sonuçlarına göre mobbing davranışlarında meydana gelen artışların çalışan motivasyonunu olumsuz etkilediği ortaya çıkmaktadır.Anahtar Kelimeler
Mobbing, Motivasyon, Psikolojik Taciz, Sağlık Kurumları

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri