Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


The Status Of Women In Working Life In Turkey

Çalışmada, çalışma hayatındaki kadınların karşılaştıkları zorlukların ve çalışma hayatında oldukları için elde ettikleri kazanımların ortaya konulması ve toplumun çalışan kadınlara olan bakış açısının irdelenmesi amaçlanmıştır. Her ne kadar kadının çalışma hayatında yer alması kabul görmüş olsa da toplumun bazı kesimlerinde kadına bakış farklılaşabilmektedir. Bu durum zaman zaman kadının farklı muamele görmesine, toplumdan dışlanmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla bu şekilde karşılaşılan davranışlar toplumsal sorunların yaşanmasına zemin hazırlamaktadır. Özellikle kadın erkek arasındaki toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Kadınların karşılaştıkları problemlerin temelinde eğitim en önemli etkendir. Çünkü istihdamda ve toplumun diğer alanlarında almış oldukları eğitim doğrultusunda bir statü elde etmektedirler. Eğitimin yanı sıra istihdam, işsizlik, meslek edinme, ekonomik güç elde etmede yaşadıkları problemler çalışmada toplumsal bir bakış açısıyla irdelenecektir. Hatta ele alınan başlıklar doğrultusunda Tuik istatistikleri ile desteklenecektir. Bu nedenle çalışmada, çalışan kadınlar ile ilgili literatür çalışması yapılacaktır.Anahtar Kelimeler
Kadın, Toplumsal Cinsiyet Rolleri, Çalışma Hayatı, Çalışma Hakkı, Emek.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri