Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Örgütsel Sosyalleşme Perspektif ve Modelleri

Örgütsel sosyalleşme bireyin bir örgütün etkili çalışanı olabilmek için yaşadığı geçiş dönemini anlatan, bu geçiş döneminde yaşanan deneyimler ve öğrenmeleri de kapsayan bir süreç olarak açıklanabilir. Bu çalışmada örgütsel sosyalleşmeyle ilgili alan yazındaki çeşitli perspektif ve model önerilerini sunmak amaçlanmıştır. Bu tartışma bireyin işi veya üyesi olduğu örgütle olan ilişkisini, bunlara karşı tutumunu önemli ölçüde etkileyen sosyalleşme dönemini daha iyi anlayabilmeyi sağlayacaktır. Örgütsel sosyalleşme çalışmaları birçok kaynaktan beslense de alanı etkileyen perspektiflerin başında modernizm ve post modernizm gelmektedir. Sosyoloji kuramları doğal olarak örgütsel sosyalleşmeyi anlamakta etkili olmuştur. Örgütsel sosyalleşme modelleri arasında taktik modelleri, aşama modeli, sürpriz ve anlamlandırma yaklaşımı, entegre yaklaşım, stres yaklaşımı, etkileşimci yaklaşımlar, çok boyutluluk ve süreklilik yaklaşımı, kapsayıcı model önerisi, çok boyutlu öğrenme odaklı örgütsel sosyalleşme modeli, entegre model ele alınmıştır. Farklı örgütlerde çalışan işgörenlerin sosyalleşme sürecini açıklayan modeller de mevcuttur. Satış elemanlarının sosyalleşme sürecini açıklayan model önerisi veya öğretmen sosyalleşmesi modeli bunlar arasında sayılabilir. Örgütsel sosyalleşme üzerine çalışırken hem genel sosyal gerçekliği etkileyen büyük kuramları hem de farklı örgütlerin kendine has doğasını anlamanın önemli olduğu görülmektedir.Anahtar Kelimeler
Örgütsel sosyalleşme, model, yaklaşım, perspektif

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri