Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Hemşirelikte Yöneticiye Güven

Organizasyonlar çevreleriyle sürekli etkileşim içinde olan açık sistemler olarak kabul edilmektedir. Günümüzde hızlı değişen çalışma yaşamında, organizasyonların başarıya ulaşmasında yönetici ve çalışanlar arasındaki ilişki daha önemli hale gelmektedir. Yöneticilerin, organizasyonlar için belirledikleri amaçlarına ulaşmasında çalışanları ile kurdukları ilişkiler önemlidir. Çalışanların organizasyona bağlılığını etkileyen önemli değişkenlerden birisi yöneticiye duyulan güvendir. Yöneticilerin çalışanları ile güven temeline dayalı etkin iletişim kurması, organizasyonun amaçlarına ulaşmasında önemli rol oynamaktadır. Yöneticiye duyulan güven düzeyinin yüksek olduğu kurumlarda çalışanlar ve yöneticiler ortak bir amaç için iş birliği yapabilmektedir. Aynı zamanda yöneticiye güven, çalışanların örgüte bağlılığını ve iş doyumunu artırarak organizasyonun başarılı olmasını sağlanmaktadır. Birçok farklı alanda meslek disiplini ile oluşturulmuş olan sağlık organizasyonlarında sağlık profesyonellerinin etkin çalışması sunulan sağlık bakım hizmetinin kalitesi ve sürekliliği için oldukça önemlidir. Çalışmamızda sağlık bakım hizmeti sunumunda kilit rolü olan hemşirelerin yöneticilerine duydukları güven konusu üzerinde durularak, konunun farklı boyutları anlatılmaya çalışılmıştır.Anahtar Kelimeler
Güven, yöneticiye güven, sağlık organizasyonları, hemşirelik

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri