Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


İNSANİ İHTİYAÇLAR DEĞİŞİYOR MU? MASLOW İHTİYAÇLAR HİYARİRŞİSİNDEN COVİD-19 İHTİYAÇLAR HİYARARŞİSİNE TEORİK BİR DEĞERLENDİRME

Sosyal bir varlık olan insanın varlığını devam ettirebilmesi için çeşitli talep ve gereksinimleri mevcuttur. Bu talep ve gereksinimler Maslow tarafından sınıflandırılmış olup, bir kategoride yer alan gereksinimin yeterince karşılanmadan diğer basamağa geçilmeyeceği durumu söz konusudur. Maslow ihtiyaçları önem sırasına göre, fiziksel ihtiyaçlar, güvenlik ihtiyacı, ait olma ve sevgi ihtiyacı, değer ihtiyacı ve kendini gerçekleştirme ihtiyaçları olarak bölümlendirmiştir. Maslow’a göre her bir basamak diğer basamağa geçiş için basamak görevindedir. Çağımızın salgını olan Covid 19 (koronavirüs) ile birlikte ihtiyaçlar pramidi genişlemiş olup öncelik sırasında da değişikler meydana gelmiştir. Dijitalleşmenin ivme kazandığı çağımızda Covid 19 ile birlikte adeta pandeminin uzvu halini almıştır, denilebilir. Covid 19 virüs’ü birçok sektörü krize uğratan sosyal hayatı kısıtlayıcı tedbirler aldırtan ve dünya genelinde pandemiye neden olan salgın bir hastalıktır. Maslow’un hiyerarşileri ise insanların hayatta kalmak için gerekli olan ihtiyaçlarını temelden başlayarak sıralayan bir teoridir. Bu araştırma bizlere bu salgın hastalığın ihtiyaçlarımızı ne yönde etkilediğini nasıl değişimlere sebep olacağını karşılaştırmalı örneklerle ortaya koymayı amaçlamıştır.Anahtar Kelimeler
Covid-19, Covid-19 İhtiyaçlar Hiyerarşisi, Maslow İhtiyaçlar Hiyerarşisi

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri