Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


SINIF ÖĞRETMENLERİ DERSLERİN ÖĞRENİMİ VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK HİSSETTİĞİ DUYGULAR İLE ÖĞRETİM ETKİLİLİK ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Öz Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin derslerin öğrenimi ve öğretimine yönelik hissettiği duygular ile öğretim etkililikleri arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırma nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini Kahramanmaraş ili merkez ilçeleri ile Elbistan, Göksun, Andırın ve Afşin ilçelerinde görev yapan 351 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında, sınıf öğretmenlerinin öğretim etkililik algılarını belirlemek amacıyla altı boyut ve 28 maddeden oluşan “Öğretim Etkililik Algı Ölçeği” ile derslere ilişkin hissettiği duyguları belirlemek için ise olumlu ve olumsuz duyguların yer aldığı “Duygu Ölçme Aracı” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda sınıf öğretmenlerinin derslerin öğretimine yönelik hissettiği duygular ile öğretim etkililikleri arasında düşük düzeyde anlamlı ilişkinin olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte öğretmenlerin öğretim etkililik algıları ile olumlu duygular arasında pozitif, olumsuz duygularla ise negatif yönde korelasyon olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sınıf öğretmenleri derslerin öğrenimine ve öğretimine yönelik olumsuz duygulara kıyasla daha olumlu duygular yaşadıklarını belirtmişlerdir. Derslerin öğrenimi ve öğretimine yönelik en sık yaşanılan olumlu duygular keyif, memnuniyet ve istek olmuştur. Araştırmada sınıf öğretmenlerinin geçmişte öğrencilik dönemlerinde dersleri öğrenirken yaşadığı duygular ile bu dersleri öğretirkenki duyguları arasında pozitif yönde güçlü bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir.Anahtar Kelimeler
Anahtar Kelimeler: Sınıf Öğretmenleri, duygu, öğretim etkililiği

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri