Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ADLİ SOSYAL HİZMET VE ETİK
(FORENSIC SOCIAL WORK AND ETHICS )

Yazar : Eda PURUTÇUOĞLU    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 27
Sayfa : 5861-5875
467    368


Özet

Adli sosyal hizmet kavramı son dönemlerde sıklıkla kullanılan bir terim haline gelmiştir. Adli sosyal hizmet, hem cezai hem de medeni yasaları içeren hukuki konular ve davalar ile ilgili sosyal hizmet uygulamalarını, ayrılma, boşanma, ihmal, ebeveynlik haklarını sonlandırma ile çocuk koruma konularını, çocuk ve partner istismarını, çocuk ve yetişkin adalet hizmetlerini, sosyal yardımlaşma haklarını içeren bir kavramdır. Bu noktada, adli sosyal hizmet, sosyal hizmet uygulamalar ile hukuk sisteminin kesişimi olarak tanımlanmaktadır. Sosyal hizmet uzmanları, adli vakaların karmaşıklığı ve çok yönlülüğü nedeni ile bir takım ikilem ve çelişkiler yaşamakta ve hareket tarzını belirleyememektedir. Sosyal hizmet mesleği, bir disiplin olarak belli kural, ilke, kaide, mesleki standartlar, bilimsel alt-yapı ve etik değerler doğrultusunda çalışmaktadır. Bu nedenle sosyal hizmet ve hukuk, kendi etik kurallarını belirleyen etik standartlara dayalı mesleklerdir. Bu noktada sosyal hizmet uzmanlarının sosyal hizmet mesleğinin etik ilkelerine duyarlı davranma sorumluluğu bulunmaktadır. A.B.D. Ulusal Adli Sosyal Hizmet Uzmanları Örgütü (1987) yayınladığı etik kurallarla, adli sosyal hizmet uzmanının uygulamada karşılaştığı ikilemleri ortaya koymuştur. Böylece her bir adli sosyal hizmet uzmanı iyi oluşu teşvik edecek, potansiyel zararları en aza indirecek ve adli sosyal hizmetin herkes için eşit kalitede verilmesini teşvik edecektir. Bu çalışmanın amacı, adli sosyal hizmette etik konusu irdelemek ve adli sosyal hizmet uzmanının etik kurallara uygun olarak A.B.D.Ulusal Adli Sosyal Hizmet Örgütü’ne meslektaşlara ve işverenlere, müracaatçıya ve topluma yönelik etik sorumluluklarını özetlemektir.Anahtar Kelimeler
Adli Sosyal Hizmet, Etik, Etik ikilem, Etik sorumluluk

Abstract

The concept of forensic social work has become a frequently used term in recent times. Forensic social work is a concept including legal issues and litigation, both criminal and civil, social work practices related to cases, child custody issues, involving separation, divorce, neglect, termination of parental rights, the implications of child and spouse abuse, juvenile and adult justice services, and social assistance rights. At this point, forensic social work is defined as an intersection between social work practices and legal system. Due to the complexity and versatility of forensic cases, social workers may experience a number of dilemmas and contradictions, and cannot determine the mode of action. The social work profession works as a discipline in accordance with certain rules, principles, bases, professional standards, scientific infrastructure and ethical values. Therefore, social work and law are professions based on ethical standards that determine their own code of ethics. Herein, social workers have the responsibility to be sensitive to the ethical principles of the social work profession. US National Organization of Forensic Social Work (1987) has published the ethical rules and the dilemmas faced by the forensic social worker in practice. The forensic social worker, in accordance with these codes of ethics, promises to follow the Code of Ethics of Forensic Social Work Practitioner, and to fulfill its obligations to the community, other professions and their organizations, and members of the National Organization of Forensic Social Work. Thus, each of the Forensic Social Worker will promote the well-being, minimize the potential harm, and promote the equal quality of forensic social work for all. The aim of this study is to cite the ethical issues in forensic social work practice, and to summarize the ethical responsibilities of forensic social workers towards the National Forensic Social Service Organization, employers, colleagues, clients and society.Keywords
Forensic Social Work, Ethics, Ethical Dilemmas, Ethical Responsibility

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri