Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BEŞİR FUAD YA DA “BİR İLİM MİSTİĞİ”NİN İNTİHARI
(BEŞİR FUAD OR THE SUICIDE OF “A SCIENCE MYSTIC” )

Yazar : Abdulhalim AYDIN    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 27
Sayfa : 5942-5948
315    199


Özet

Her bir intihar vakası, fail için karmaşık pek çok ruhsal, mental, düşünsel ve sinirsel uyumsuzluk ve problemin habercisi iken geride kalanlar için de bir yanda derin bir üzüntü kaynağı, öbür yanda da suçluluk duygusuyla yüklü bir kendini sorgulama sürecini beraberinde getirir. Belki de kendi varlığına son verme iradesine sahip tek varlık olan insanın bu niteliği, intiharın her anlamda bir yıkım ve kaosla eşdeğer olmasını açıklamaktadır. Aşağıda belirttiğimiz gibi intihar psikolojik, felsefi, maddi veya gündelik nitelikli olabilir. Birey, bu sorunlarla baş edemediği, onları yaşantısının orta yerine koyup olduğundan asla hak etmedikleri ölçülerde önemseyip büyüttüğü, dahası bunları bir obsesyona dönüştürüp tüm varlığıyla onların objesi durumuna geldiğinde kaos ve ardından yıkım kaçınılmaz olur. Bu çalışmamızda, Beşir Fuad vakasını intiharın belli başlı nedenlerine başvurarak bir anlamlandırma denemesine gireceğiz. Bunu yaparken yaşadığı sıkıntıların her birini bu ölçütler ışığında değerlendirirken, yazarın özellikle dünya görüşünü göz önünde tutup ona daha çok uyan materyalist – pozitivist- egzistansiyalist görüş bağlamında “iç ben”i üzerinde duracağız. Bilinç ve iradenin tavrına bağlı olarak “eyleyen süje” ve “eylenen süje” şeklinde benlik kırılması / bölünmesi yaşanır ve belki de son tahlilde intiharın kapısını açan veya kapatan bu aşamadır.Anahtar Kelimeler
Beşir Fuad, İntihar, Ölüm, Felsefe, Pozitivizm

Abstract

Each suicide case is a sign of various psychological, spiritual, mental and neurotic clashes for the agent while at the same time it brings a source of deep sorrow and self-questioning with the sense of guilt for the surviving. This trait of human being -maybe the only creature to have the will to his own existence- might explain the equipollence of suicide with destruction and chaos. Suicide may be rooted in psychologic, philosophical, material or a daily routine causes. When the individual places these problems at the center of his/her life, overestimates, and becomes an object of this obsession, the chaos and a following destruction is inevitable. In this study, we will endeavor to explain the Beşir Fuad Case consulting to the major causes of suicide. While evaluating the problems under these measures, we will focus on “inner self” of his pertaining materialist - positivist- existentialist approach. According to the attitude of the conscious and will, individual experiences splitting of the personality as active subject and passive subject; and it may be the phase opening or closing the door of suicideKeywords
Beşir Fuad, Suicide, Death, Philosophy, Positivism

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri