Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


EKİM DEVRİMİ VE DEVRİM’İN SİLMEYE ÇALIŞTIĞI İNSAN TİPİNİN KARAKTERİSTİK RUS ÖRNEĞİ: OBLOMOV
(OCTOBER REVOLUTION AND REVOLUTION’S EFFORTS TO ABOLISH CHARACTERISTICS RUSSIAN EXAMPLE: OBLOMOV )

Yazar : Mehmet Nazım UYGUR  & İlker İŞLER  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 27
Sayfa : 6063-6073
207    183


Özet

Dünyanın en önemli devrimlerinden biri olan Ekim devrimi feodal düzene, üretimsizliğe ve tembelliğe karşı bir başkaldırıdır. Ekim devrimine kadarki Rusya’da kısmen feodal ve kapitalist bir düzen görülür. Atalarının bıraktıkları mülk ile rahatça yaşayan derebeyleri mutluluğun işsizlikte olduğunu düşünmüşlerdir. Bu feodal düzenin tipik karakteri de Oblomov’dur. Rus derebeylik sınıfını temsil eden Oblomov olağanüstü uyuşuk bir karakterdir. Rusya’da toprak köleliğinin son bulmaya yüz tuttuğu bir dönemde bu yeni yaşama uyum sağlayamayan derebeylerin iki yaşam arasındaki sıkışmışlığının tanımıdır Oblomovluk. Bu çalışmanın amacı, Ekim Devriminin özelde Rusya topraklarından, genelde ise dünya üzerinden silmeyi amaçladığı insan tipinin en çarpıcı örneği sayılabilecek Oblomov’un, aslında yok edildiği sanıldıkça karşımıza yeniden çıkan insani bir durumun temsilcisi olduğunu ve en büyük devrimlerin bile onu tamamen silmeyi başaramadığı ibretlik bir karakter olduğunu gösterebilmektir. Oblomov, kendi döneminde tembellik ve çalışkanlık, üretim ile üretimsizliğin merkez karakterlerinden biri olurken, sonraki dönemde gerçekleşen Ekim Devriminin de referans karakterlerinden biridir.Anahtar Kelimeler
Ekim Devrimi, Oblomov, Üretim, Üretimsizlik, Tembellik.

Abstract

One of the most important revolutions of the world, the October revolution, is a rebellion against the feudal order, the productionlessness and the laziness. Until the October revolution, there is partly a feudal and capitalist order in Russia. The feudal lords who lived comfortably with the properties left by their ancestors thought that happiness was in unemployment. The typical character of this feudal order is Oblomov. Oblomov, who represents the class of Russian overlords, is an extraordinarily lethal character. Oblomovluk is the definition of the jail between the two living creatures who cannot adapt to this new life at a time when slavery in Russia is about to end. The aim of this work is to show that Oblomov, the most striking example of the human type that the October Revolution intends to eradicate in particular from Russia's territory and in general from the rest of the world, is a representative character of a humanitarian situation in which the anticipation of a resurgent humanitarian situation is supposed to be destroyed and that even the greatest revolutions to show that it is. Oblomov is one of the reference characters of the October Revolution that took place in the next period, while laziness and hard work in his period are one of the central characters of production and productionlessness.Keywords
October Revolution, Oblomov, Production, Unemployment, Laziness.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri