Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Teaching Diversity: Elementary School Teachers' Opinions And Experiences On The Use Of Multicultural Children’s Books
(Farklılıklarin Öğretimi: İlkokul Öğretmenlerinin Çokkültürlü Çocuk Kitapları Kullanımı Hakkında Düşünceleri ve Deneyimleri )

Teaching Diversity: Elementary School Teachers' Opinions And Experiences On The Use Of Multicultural Children’s Books

 
Yazar : Yahya Han ERBAŞ    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 29
Sayfa : 404-409
DOI Number: :
Cite : Yahya Han ERBAŞ , (2019). Teaching Diversity: Elementary School Teachers' Opinions And Experiences On The Use Of Multicultural Children’s Books. SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal), 29, p. 404-409. Doi: 10.26449/sssj.1226.
488    233


Özet

ABD’de çeşitlilik hızla artmakta ve bu nedenle öğretmenler giderek öğrenci çeşitliliğinin daha fazla olduğu sınıflarla karşı karşıya kalmaktadır. Kültürel değerlere duyarlı öğretim, farklı kültürlerin okullarda temsil edilmesine odaklanır ve kültürler hakkında bilgi sağlamaktadır(Jeffy ve Cooper, 2011). Bu çerçevede, çokkültürlü edebiyatın ve farklılıklarla ilgili konularla yazılmış kitapların sınıflarda kullanılması her zamankinden daha önemli hale geliyor. Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin çokkültürlülüğü desteklemek için çokkültürlü çocuk edebiyatını kullanma fikirlerini ve deneyimlerini belirlemektir. Bu çalışma için şu anda ABD'deki devlet okullarında ilköğretim sınıflarında çalışan dört ilkokul öğretmeni ile görüşme yapılmıştır. Bu çalışma için veriler, yarı yapılandırılmış ve açık uçlu sorularla yapılan görüşmelerden toplanmıştır. Bulgulara göre, dini, dilsel ve kültürel farklılıkları öğretmek öğretmenlerin çokkültürlülükle alakalı kavramları öğretirken üzerinde durdukları ana konular olduğu ortaya çıkmıştır. Diğer bir bulguda ise farklılıklara ait kültürlerin olumlu resmedilmesi, çeşitliliğin çok olduğu sınıfların bir parçası olduğunu söylemektedir.Anahtar Kelimeler
Çokkültürlü kitaplar, Çokkültürlü eğitim, İlkokul Öğretmenleri, Öğretmen görüşleri, çocuk edebiyatı, sınıf içi farklılık

Abstract

Diversity in the US is rapidly growing and as such, teachers are being faced with increasingly diverse classrooms. Culturally relevant teaching focuses on the representation of different cultures in schools and provides information about the cultures (Jeffy&, Cooper, 2011). Within this framework, using multicultural literature and the books related to diverse issues become more important than ever. The purpose of the study was to determine teachers’ opinions and experiences on the use of multicultural children’s literature for supporting multiculturalism. For this study, I interviewed four elementary teachers, referred to by the pseudonym within the study, who are currently working in elementary classrooms in public schools in the United States. For this study, the data were collected from the interviews with semi-structured and open-ended questions. According to the findings, teaching religious, linguistic and cultural differences are the main objects that the teachers plan on teaching multiculturalism. Another finding says that positive representation of others’ cultures is a necessary part of their diverse classrooms.Keywords
Multicultural books, multicultural education, elementary school teachers, teachers’ perceptions, children’s literature, diversity in the classroom.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri