Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Turizm Çeşitliliğinin Gelişmesi Açısından Şanlıurfa Coğrafi İşaretlerinin Değerlendirilmesi
(Evaluation of Geographical Signs of Şanlıurfa in Terms of Tourism Diversity Development )

Yazar : Mahmut BARAKAZI    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 43
Sayfa : 4665-4674
180    113


Özet

Çok eski yıllara dayanan tarihi ve zengin kültürel miras kapasitesiyle Mezopotamya bölgesinin bir şehri olan Şanlıurfa, özgün mimari ve geleneklerinin yanı sıra yöresel yiyecekleriyle de ön plana çıkmaktadır. Şanlıurfa’nın sahip olduğu tarihi zenginliklerin başında yemek kültürü gelmektedir. Şanlıurfa, kendisine özgü yemekleri Türk Patent Enstitüsü’ne başvurularla coğrafi işaret ile tescillemektedir. 2019 yılı itibariyle Şanlıurfa iline ait 27 adet coğrafi işaret ürünü bulunmaktadır. Bu kapsamda Şanlıurfa’nın kültür ve inanç turizmi ile birlikte gastronomi turizmi açısından da önemli bir potansiyele sahip olduğu görülmektedir. Araştırmanın amacı Şanlıurfa’nın sahip olduğu coğrafi işaretlerin bölge turizm çeşitliliğine ne düzeyde katkı sağlayacağının kavramsal bir bakış açısıyla değerlendirilmesidir. Coğrafi işaretlerin hem turistik çeşitlilik oluşturduğu hem de gastronomi turizmi kapsamında bölge turizminin gelişimine destek sağlayarak tanıtım ve farkındalık oluşturmada bir amaç yüklendiği düşünülmektedir.Anahtar Kelimeler
Şanlıurfa, Gastronomi, Coğrafi İşaret

Abstract

Şanlıurfa, a city of Mesopotamia region with its historical and rich cultural heritage capacity dating back to many years, stands out with its unique architecture and traditions as well as its local foods. One of the most important historical riches of Şanlıurfa is food culture. Şanlıurfa registered its unique geographical indication dishes by applying to the Turkish Patent Institute. As of 2019, there are 27 geographical sign products belonging to Şanlıurfa. In this context, it is seen that Şanlıurfa has an important potential in terms of cultural and faith tourism as well as gastronomy tourism. The aim of the study is to evaluate the level of contribution of the geographical signs of Şanlıurfa to the tourism diversity of the region from a conceptual point of view. It is thought that geographical signs create both touristic diversity and aim to create promotion and awareness by providing support to the development of regional tourism within the scope of gastronomy tourism.Keywords
Şanlıurfa, Gastronomy, Geographical Sign

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri