Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Van’da Fal ve Falcılık Geleneği Üzerine Bir İnceleme
(An Investigation On The Tradition Of Fal And Retail In The Van )

Yazar : Harun ARVAS    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 43
Sayfa : 4904-4913
147    107


Özet

İlkel ve geleneksel toplumlarda fal ve falcılığa ilişkin inanışlar toplumun sosyo-kültürel yapısını etkileyen önemli bir etken olmuştur. Günümüz modern toplum anlayışında ise falcılık her ne kadar genel kabul görmese de toplumların sosyo – kültürel yaşamında varlığını ve etkinliğini sürekli artıran bir sektör haline gelmiştir. Nitekim falcılığın bu kadar ilgi görmesinin nedenlerinin başında merak gelir. Öyle ki insanın başına gelen iyi veya kötü şeylerin çoğu meraktan kaynaklanır. “kediyi öldüren, postu deldiren meraktır’’ derler. İnsanoğlunun da en çok merak ettiği konuların başında ise kendisiyle ilgili bilinmezliklerdir. Çünkü insanoğlu geleceğini, geçmişini sürekli merak eder. Merak edilen bu konular insanın çeşitli arayışlara girmesine vesile olur. Bu arayışlar da insanları medyumlara ve falcılara yöneltir. Bununla birlikte yaşadığımız çevreye baktığımızda da sosyal mekânlardaki yerlerin çoğunda fal bakma yerleri mevcuttur. Buralarda insan yaşamına dair, onun geçmişi ve geleceğiyle ilgili birtakım söylem ve tahminlerde bulunan falcı ve medyumlara rastlamak mümkündür. Çalışmanın araştırma alanını Van’ın merkezinde yer alan kafeler ve fal bakma yerleri olarak faaliyet gösteren mekânlar oluşturmaktadır. Örneklem grubu ise bu mekânlarda fal bakanlar, bununla birlikte fal bakmak için gelenlerden rastgele seçilmiştir. Araştırmada Nitel araştırma ve yöntemlerinden olan katılımlı gözlem, mülakat ve anket yöntemleri kullanılmıştır.Anahtar Kelimeler
Fal, falcılık, medyum, gelecek, geçmiş.

Abstract

Inprimitive and traditional societies, belief sabout fortune-tellingand fortune-telling havebeen an importan tinfluence on thesocio-culturalstructure of society. Intoday's modern societyconcept, although fortune-telling is not generally accepted, it becomes a sector that continuously increasesits existence and effectiveness in socio - cultural life of societies. As a matter of fact, curiosity comes at the beginning of thereasons why fortune-telling attracted somuch attention. Most of the good orbadthings that happen to human being sare caused by curiosity. “It is curiosity that kills the catandpierces the skin ir”.One of the mostcurious topics of the human being is the unknown abouthim. Because man is always curious about his futureand his past. The seare the subjects of curiosity that lead to various searches of people. The sequests lead people topsychics and fortunetellers. However, when we look at the environment in which welive, most places in social places have a fortune-telling places. It is possible to come across fortunetellers and psychics who make some statements and predictions about human life, his past and future. There search area of the study consists of cafes in the center of Van and space soperating as fortune-telling places. The sample group was chosen randomly from those who came to look at fortune-telling, however, in thoseplaces. Participatory observation, interview and question naire methods which areone of the qualitative research methods were used in the research.Keywords
Fal, fortune-telling, psychic, future, past.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri