Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


A Research On The Relationship Between Mobbing Applications And Motivation In Healthcare Institutions
(A Research On The Relationship Between Mobbing Applications And Motivation In Healthcare Institutions )

Yazar : Zehra ANTEP  ; Gülfer BEKTAŞ ; Ufuk ALTIN & Arzu İRBAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 43
Sayfa : 4808-4819
144    98


Özet

Mobbing olgusunun temel bileşeni, hedef alınan kişinin duygusal ve psikolojik sağlığını derinden etkilemek ve onu saf dışı etmektir. Dünyanın hemen her yerindeki örgütlerde görülen mobbing olgusuna ilişkin çalışanlara ve yöneticilere ışık tutması amacıyla hazırlanan bu çalışmada sağlık kurumlarında mobbing uygulamaları ile motivasyon arasındaki ilişkinin incelenmektedir. Bu amaç doğrultusunda üç ana hipotez belirlenmiştir. Hipotezleri test etmek için İstanbul ilinde bir kamu hastanesinin doktor hemşire ve idari personelden oluşan çalışanlarına anket uygulanmıştır. Elde edilen verilerin istatistiki analizi SPSS programı ile yapılmış olup değişkenler arasındaki farklılık ve ilişkinin ortaya çıkarılmasında ise faktör, güvenilirlik, korelasyon, frekans dökümü, ANOVA analizlerinden yararlanılmıştır. Analizler sonucunda elde edilen bulgular sağlık kurumlarında mobbing uygulamaları ile motivasyon arasında anlamlı bir ilişki olduğunu göstermektedir. Araştırma sonuçlarına göre mobbing davranışlarında meydana gelen artışların çalışan motivasyonunu olumsuz etkilediği ortaya çıkmaktadır.Anahtar Kelimeler
Mobbing, Motivasyon, Psikolojik Taciz, Sağlık Kurumları

Abstract

Principal component of mobbing is to deeply affect emotional and psychological health of the target person and put them out of action. In this study prepared in order to enlighten the employees and the managers in regard to mobbing that is seen in almost all organizations in the world, the relationship between mobbing applications and motivation in healthcare institutions is examined. To this end, three main hypotheses are determined. In order to test the hypotheses, a poll is conducted to the employees that consist of doctor, nurse and administrative staff of a public hospital in Istanbul. Statistical analysis of the data obtained is done with SPSS program, and in order to reveal the difference and relationship between the variables factor, reliability, correlation, frequency, ANOVA analyses are used. The findings obtained at the end of the analyses indicate that there is a significant relationship between mobbing applications and motivation in healthcare institutions. According to the research results, it is revealed that the increase occurring in mobbing behaviors affect the employee motivation negatively.Keywords
Mobbing, Motivation, Psychological Harassment, Healthcare Institutions

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri