Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İnovasyon ve Girişimcilik Üzerine
(ON INOVATION AND ENTREPRENEURSHIP )

Yazar : Ayla AVCI    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 55
Sayfa : 424-428
    


Özet

Özet Günümüzde hızla artarak değişim ve gelişim gösteren teknolojik ilerlemeler, şirketlerde de bu teknolojileri adapte edip uygulama gerekliliğini zorunlu hale getirmiştir. Ülkelerarası mesafeleri teknoloji vasıtasıyla yakınlaştırarak kültürleri ortak bir pazar hale getiren modern araç ve gereçler, sistemlerin kullanımı şirketlerin maliyetlerinde önemli ölçüde azalma, ürün ve hizmetlerin belirlenmesinden ulaşımına kadar olan süreçlerde zamandan kazanma gibi yarar sağlamaktadır. Ancak bazı şirketlerin hantallaşarak inovasyon konusunda gelişim gösterememesi yıkıcı inovasyonun dayanılmazlığına karşı varlıklarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadır. Bu makalede innovasyon ve girişimcilik gelişmeleri incelenmiştir.Anahtar Kelimeler
Anahtar Kelimeler: İnovasyon, Girişimcilik, Teknoloji.

Abstract

Nowadays, technological advances that are rapidly changing and developing have made it necessary for companies to adapt and apply these technologies. Modern tools and equipment that make cultures a common market by bringing international distances closer by means of technology, the use of systems provıdes benefits such as a significant reduction in the costs of companies, and saving time in the process of identifying products and services to transportation. However.the failure of some companies to develop cumbersome innovation leads to the risk of losing their assets against the unbearability of destructive innovation. In this article, innovations and entrepreneurship developments are examined.Keywords
Keywords: Innovation, Entrepreneurship, Technology.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri