Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


15-18 Yaş Aralığındaki Çocukların Müzik Kavramı Üzerine Algılarının Metaforik Bir Analizi
(A Metaphorical Analysis Of Children Between The Ages 15-18 Perceptions On Concept Of Music )

15-18 Yaş Aralığındaki Çocukların Müzik Kavramı Üzerine Algılarının Metaforik Bir Analizi

 
Yazar : Gökhan BAK   ; Alparslan BAK & Murat İŞİLDAK  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 49
Sayfa : 6465-6474
DOI Number: :
Cite : Gökhan BAK ; Alparslan BAK & Murat İŞİLDAK, (2019). 15-18 Yaş Aralığındaki Çocukların Müzik Kavramı Üzerine Algılarının Metaforik Bir Analizi. SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal), 49, p. 6465-6474. Doi: 10.26449/sssj.1925.
309    256


Özet

Araştırmada 15-18 yaş aralığında çocukların müzik kavramına ilişkin algıları metaforlar aracılığıyla incelenmiştir. Nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim modeli kullanılmıştır. Tekirdağ ili Çorlu ilçesinde, basit tesadüfi örnekleme yoluyla 15-18 yaş aralığında 120 çocukla yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Müzik kavramına yönelik geliştirdikleri metaforlar içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Araştırma sonucunda, 15-18 yaş aralığındaki çocukların müzik kavramına ilişkin 8 kategori altında 42 metafor geliştirdikleri görülmüştür. Müziğin yol gösterici, bağımlılık yapan, eğlendiren, birleştiren, duyguları ifade eden, tedavi eden, dinlendiren ve huzur veren temel bir ihtiyaç olduğu metaforlarla anlatılmıştır.Anahtar Kelimeler
İletişim, Metafor, Müzik, Çocuk.

Abstract

In this study, perceptions of children between the ages of 15 and 18 on the concept of music were examined through metaphors. One of the qualitative research methods, phenomenology model was used. In Çorlu district of Tekirdağ, 120 children aged 15-18 years were interviewed face to face by simple random sampling. The metaphors they developed for the concept of music were examined by content analysis method. As a result of the study, it was seen that children between the ages of 15-18 developed 42 metaphors under 8 categories related to the concept of music. It has been explained by metaphors that music is a guiding, addictive, entertaining, combining, expressing emotions, treating, resting and providing peace.Keywords
Communication, Metaphor, Music, Children.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri