Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abdulkadir Yahya’nın Mevlid-i Şerîf’i
(Abdulkadir Yahya’s Mevlid-i Şerif )

Yazar : Nilay KINAY CİVELEK    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 55
Sayfa : 449-457
    


Özet

Süleyman Çelebi’nin XV. yüzyılda yazdığı ve Türk edebiyatındaki en güzel mevlid özelliğine sahip Vesiletü’n-Necât, yazıldığı dönemden günümüze kadar çok sevilmiş, beğenilmiş ve birçok örneğine tesir etmiştir. Kelime anlamı olarak “doğum” demek olan mevlid; İslami Türk Edebiyatında Hz. Peygamber ile ilgili türler arasında bulunur ve Hz. Peygamber’in bilhassa doğumu, mucizeleri, hayatındaki belli olayları ve vefatını konu edinir. Mevlidler genel itibarıyla manzum şekilde yazılır. Eser içlerinde bir bölümü teşkil ettiği gibi müstakil olanları da çok fazladır. Makale konusu olan Mevlid-i Şerîf, müstakil olarak mevlid türünde yazılmış manzum bir eserdir. Süleymaniye Kütüphanesi yazma Bağışlar bölümünde 225 numara ile kayıtlıdır. Tek nüsha olarak tespit edilen Mevlid-i Şerîf’in müellifi Abdulkadir Yahya’dır. 85 beyit olan bu eser kısa mevlid metinlerinden biridir. Bu çalışmada mevlid türü ile ilgili bilgilerden sonra incelemeye konu olan eser tanıtılarak eserin özellikleri ve transkripsiyonlu metni verilmiştir.Anahtar Kelimeler
mevlid, mevlid-i şerif, Abdulkadir Yahya.

Abstract

Vesiletü’n-Necât, written by Süleyman Çelebi in the 15th century and has the most beautiful mevlid feature in Turkish literature, has been loved and has influenced many other works. Mevlid, which means “birth”, is among the genres related to the Prophet in Islamic Turkish Literature. Its subjects are especially the birth of the Prophet, his miracles, certain events in his life, and his death. Mevlids are generally written in verse. They might be part of other works or many separate examples can be found. Mevlid-i Şerîf, which is the subject of the article, is a verse work written in the form of separate mevlid. It is registered with the number 225 at the donations section at Süleymaniye Library. Abdulkadir Yahya is the author of Mevlid-i Şerîf, which is known as a single copy. This work with 85 couplets is one of the short verses. In this study, the work which is examined regarding the information about the genres of mevlid is introduced, and a version of it with transcription is given.Keywords
mevlid, mevlid-i şerif, Abdulkadir Yahya.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri