Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Arap Dili Morfolojisinde Sıfat-ı Müşebbehe ve Mübalağalı İsm-i Fail Arasındaki Farklar
(Differences Between Resembling Participle and Hyperbolic Active Participle in Arabic Morphology )

Yazar : Ahmet İhsan DÜNDAR    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 55
Sayfa : 404-413
    


Özet

En temel işlevi insanlar arası iletişimi sağlamak olan dilin önde gelen yapıtaşlarının kelimeler olduğunu söylemek yerinde bir değerlendirme olacaktır. İnsanoğlu her türlü alana dair duygu, düşünce, deneyim gibi soyut olanlar başta olmak üzere edinimlerinin büyük bir bölümünü diğer insanlara aktarmada kelimeleri adeta birer elbise veya kap olarak kullanmaktadır. Söz konusu edinimlerinde meydana gelen gelişim ve değişimler nedeniyle insan, bunları ifade edip başkalarına aktarabilmek için yeni kelimelere ihtiyaç duymaktadır. Bu ihtiyaca binaen yeni yeni kelimeler türetme veya başka dillerden ödünçleme yoluna gitmektedir. Böylece dilin söz varlığı bir yandan değişip çoğalmaktayken bir yandan da söz varlığı içinde birbirine benzeyen kelimelerin ortaya çıktığı görülebilmektedir. Söz konusu durum her dil için olduğu gibi Arap dili için de geçerlidir. Arap dilinde birbirine benzeyen kelime yapıları içinde sıfat-ı müşebbehe ve mübalağalı ism-i fâil adıyla bilinen kelime kalıpları dikkati çekmektedir. Kimi kalıpları arasında benzerlik bulunan bu iki türün arasındaki farkların tespit edilmesi anlamın daha isabetli verilmesi açısından önem arz etmektedir.Anahtar Kelimeler
Arap Dili, Sarf İlmi, Sıfat-ı Müşebbehe, Mübalağalı İsm-i Fâil

Abstract

The building block of any language, whose most basic function is to facilitate communication between humans, are words. Words allow humans to convey feelings, thoughts, experience, and other abstract ideas on any subject, acting just as a garment or case in the transmission of knowledge. With constant development and change in acquired knowledge, people need new words in order to able to express and transfer these acquisitions. This leads to the introduction of new words or adoption of words from other languages. Thus, it is obvious that the word bank of given language is expanding, but simultaneously, it can also be observed that there are an increasing number of words similar to each other. Just as this is true for every language, it is also true for Arabic. Among the word structures similar to each other in the Arabic language, word patterns known as hyperbolic active participle (sifah mushebbeheh) and resembling participle (mubalaghah ism faail) attract attention. Determining the differences between these two word types is important to be able to provide clearer and more accurate meanings.Keywords
Arabic Language, Morphology, Resembling Participle, Hyperbolic Active Participle

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri