Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Eleştirel Pedagoji Açısından Sudbury Demokratik Değerler Okulu’nun İncelenmesi
(Investigation Of The Sudbury Democratic Values School In Terms Of Critical Pedagogy )

Yazar : Adnan ÇIRAK    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 55
Sayfa : 429-438
    


Özet

Bu çalışmanın amacı eleştirel pedagoji açısından Sudbury Demokratik Değerler Okulu’nun incelenmesidir. Eleştirel pedagoji, Frankfurt Okulu’nun ortaya attığı eleştirel kuram sayesinde 1970’li yıllarda ortaya çıkmış bir eğitim hareketidir. Amacı insanın yaşadığı toplumda özgürleştirilmesi ilkesine dayanmaktadır. Bu ilke doğrultusunda dünyanın birçok yerinde alternatif eğitim veren okullar bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi de Sudbury Demokratik Değerler Okulu’dur. Sudbury Demokratik Değerler Okulu 1968 yılında ABD’de kurulmuştur. Günümüzde Belçika, Danimarka, Almanya ve Hollanda gibi ülkelerde eğitim faaliyetlerine devam etmektedir. Okulun kurucusu Daniel Greenberg’in eğitim ilkeleri okulun temel felsefesini oluşturmaktadır. Sudbury Okulu’nda belirli bir müfredatın ve sınavın olmaması okulun dikkat çekici özelliklerindendir. Okuldaki eğitimin ana noktasını oyun ve eleştirel düşünme oluşturmaktadır.Anahtar Kelimeler
Sudbury Okulu, Eleştirel Pedagoji, Alternatif Eğitim, Eleştirel Kuram

Abstract

The aim of this study is to examine the Sudbury Democratic Values School in terms of critical pedagogy. Critical pedagogy is an educational movement that emerged in the 1970s thanks to the critical theory put forward by the Frankfurt School. Aim of the critical pedagogy is based on the principle of the people’s emancipation which is the live in the society. There are schools providing that alternative education in many parts of the world in line with principle of the critical pedagogy. One of the these schools is Sudbury Democratic Values Schools. Sudbury Democratic Values Schools has been founded in 1968 in USA. It continues to education activities some countries today such as Belgium, Denmark, Germany and Holland. The educational principles of the school is based on the Daniel Greenberg who is the founder of the Sudbury Democratic Values School. The absence of the curriculum and exams interesting features at the Sudbury Democratic Values School. Play and critical thinking is main point of the education at the schoolKeywords
Sudbury School, Critical Pedagogy, Alternative Education, Critical Theory

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri