Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Görme Engelli Çocukların ve Ailelerinin Kişisel Değerleri ile Bu Değerler Üzerinde Etkisi Olan Problemlerin Analizi
(Personal Values of Visually Handicaped Children and Their Families and Analysis of Problems Which Have Effect on These Problems )

Yazar : Dilek ÇAPAR  ; Hatice Tezer ASAN & Engin ASAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 55
Sayfa : 439-448
    


Özet

Görme engelli bireylerin ve ailelerinin, sosyal yaşamdan beslenen zorluk ve sıkıntıları varlığını halen devam etmektedir. Görme engelli bir çocuğa sahip olan ailelerin geçirdikleri sosyal ve psikolojik durumları analizi, engelli çocukların toplumsal kabullenişleri karşısında yaşanan sıkıntıların ebeveynlerinde oluşturduğu etkilerin analizi, Türkiye’deki mevcut özel eğitim çalışmalarının aileler gözünden analizi yaşanan sıkıntıların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar; gerekli düzenlemelerin hayata geçirilmesine katkı sağlama amacı taşımaktadır. Ancak literatürde görme engelli bireylerin ve ailelerinin kişisel değerler analizine dair çalışma ve analizler konusunda eksiklik olduğu söylenebilir. İlkokulda eğitim görmekte olan görme engelli bireylerin ve ailelerinin yaşam değerlerinin analizi bu çalışmanın ana konusunu oluşturmaktadır. Görme engeline sahip bireylerin ve ailelerinin değer ve kanaatlerinin analizi; psikolojik ve sosyolojik kabullerine ışık tutacağı gibi, yaşadıkları sıkıntılara, kişisel kabullerinin yaşadıkları mevcut durumdan ne ölçüde etkilendiğine de ışık tutabilecektir. Çalışmada görme engelli çocukların eğitim gördüğü özel eğitim sınıflarında eğitim gören 18 öğrenci ve 24 ebeveyn ile yüz yüze görüşmeler yapılmış; 55 farklı değerden oluşan, Roy (2003) tarafından geliştirilen; Asan vd. (2008) tarafından Türkçe’ye kazandırılan “Personal Values Inventory” (Kişisel Değerler Envanteri) uygulanmıştır. Ailelerin kişisel değerlerinin yanı sıra bu değerlerin yaşadıkları engel durumundan ne derece beslendikleri analiz edilmiştir. Veriler istatistiksel olarak SPSS 18.0 programında analiz edilmiştir. Betimleyici analiz, bağımsız örneklem t-test, tek yönlü Anova testleri kullanılmıştır. Sonuçlar .05 ve .01 anlamlılık düzeyinde ölçülmüştür. Çalışmanın Türkiye’deki görme engelli bireylerin ve ailelerinin psikolojik ve sosyal mevcut durumu ile yaşadıkları problemlerin analizinin gerçekleştirilmesinin özel eğitim çalışmalarına katkı sunması ve sosyal düzenlemeler ile farkındalıkların geliştirilmesine katkı sunması beklenmektedir.Anahtar Kelimeler
Görme engelli bireyler, Engelli çocukların aileleri, özel eğitim.

Abstract

The difficulty and inconvenience still remains for visually handicaped people and their families connected with social life. The analysis of social and psychological situation of families that have visually handicaped children, analysis of the impact on families caused by the problems connected with the social acceptance of handicaped children.The analysis of existing private education Works according to families and elemination of problems has an aim to contribute to the implementation of the necessary arrangements. But it can be said that there are not enough analysis and study about personal values analysis of handicaped people and their families in literature. Analysis of life values of Visually handicaped people who go on their education in primary school and their families is the main subject of this study. Analysis of values and conviction of People who are visually handicaped and their families so can explain their psychological and sociological acceptance and how much their personal acceptance have been affected because of the current situation in which they live. In this study, The face to face interviews have been made with 24 parents and 18 visually handicaped children who have been going on their education in private education classes, ''Personal Values Inventory'' which is created 55 different values, developed by Roy (2003), brought into Turkish by Asan and others (2008) was used. With families personal values, it was analyzed how much these values are affected by their handicap they are suffering. Datas were analyzed statisticaly with spss 18.0 program. Descriptive analyzes, independent samples t-test and one-way Anova tests were used. Results were measured at .05 and .01 level of significance. It is expected that study will have a contribution to the private education by analyzing visually handicaped people and their families current social and psychological conditions and problems and contribute to the development of awareness by regulations.Keywords
Visually handicaped people, handicaped children's families, private education

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri