Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Siyaset ve Toplumsal Yapı Etkileşiminin Sosyolojik Dinamiğini Sosyal Refah Ve “Haklar” Açısından Değerlendirmek
(An Evaluation Of Sociological Dynamics Of Politics And Social Structure In Terms Of Social Welfare And “Rights” )

Siyaset ve Toplumsal Yapı Etkileşiminin Sosyolojik Dinamiğini Sosyal Refah Ve “Haklar” Açısından Değerlendirmek

 
Yazar : Aziz ŞEKER    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 60
Sayfa : 1616-1626
DOI Number: :
Cite : Aziz ŞEKER , (2020). Siyaset ve Toplumsal Yapı Etkileşiminin Sosyolojik Dinamiğini Sosyal Refah Ve “Haklar” Açısından Değerlendirmek. SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal), 60, p. 1616-1626. Doi: 10.26449/sssj.2178.
412    252


Özet

Toplumsal bir gerçek olarak siyaset olgusu, hemen hemen her toplumsal kesimden insan gruplarının ilgisini çekmektedir. Kelimeler, inançlar, ideolojiler üzerinden giden bir siyaset toplumsal yapıyla ilgili kimi yapısal sorunlara çözüm üretme noktasında ise bir tartışma konusu olagelmiştir. Türkiye’de siyaset kurumunun tarihsel bir okumasının yapıldığı bu metinde, genel hatlarıyla siyaset ve sosyal refah haklarına dönük bir öngörü geliştirmek için siyaset toplumsal yapı etkileşimi ele alınıp sosyal refah, sosyal-kültürel haklar açısından bir değerlendirmede bulunulmuştur.Anahtar Kelimeler
Siyaset, sosyal refah, sosyal ekonomik ve kültürel haklar, seçmen davranışı.

Abstract

The phenomenon of politics as a social fact draws the attention of people from almost every social group. Politics through words, beliefs and ideologies, has been a topic of discussion in finding solutions to some structural problems related to social structure. In this text with a historical reading of the politics in Turkey, to develop an insight of the politics and social welfare rights in general terms, interaction between politics and social structure was examined and an evaluation in terms of social welfare and social-cultural rights was conducted.Keywords
Politics, social welfare, social economic and cultural rights, voting behaviour.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 539 673 66 66 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri