Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AVRUPA BİRLİĞİ’NDE DEMOKRATİK MEŞRUİYET SORUNU
(DEMOCRATIC LEGITIMACY PROBLEM IN EU )

Yazar : Arda ERCAN  & Ali Poyraz GÜRSON  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 12
Sayfa : 2237-2242
652    552


Özet

Avrupa Birliği ekonomik önceliklerle kurulan ancak daha sonra siyasal bütünleşmeye yönelen uluslar üstü bir örgütlenmedir. Birliğin temel kuruluş amacı savaş sonrası yıkılan Avrupa ekonomisini tekrar ayağa kaldırmak olduğundan, siyasal bütünleşmeye yönelik adımlarda eksiklikler dikkat çekmektedir. Gerek sosyal politikaların kıtasal bütünlükte uygulanması, gerekse Avrupa vatandaşlığı tanımının kabullenilmesi konusunda önemli eksiklikler göze çarpmaktadır. Bu çalışmanın amacı, tüm söylemlerinde demokrasi vurgusu yapan Avrupa Birliği’nin bu alanda yaşadığı sorunları, seçimlere katılım ve Avrupalı hissetme gibi konularda elde edilen sayısal veriler ile ortaya koymaktır.Anahtar Kelimeler
Avrupa Birliği, Demokrasi, Avrupa Vatandaşlığı

Abstract

The European Union is a transnational organization that was founded with economic priorities but then turned to political integration. The lack of steps in political integration is drawing attention because the union is aiming to revitalize the European economy, which has been destroyed after the main post-war period. Both the application of social policies in continental integration and the need to accept the definition of European citizenship have been hampered by significant shortcomings. The aim of this study is to reveal the problems of the European Union, which emphasizes democracy in all its rhetoric, with the numerical data obtained from the issues such as participation in elections and feeling of Europe.Keywords
European Union, Democracy, European Citizenship

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri