Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


FEMİNİST HAREKETLER KAPSAMINDA “TOPLUMSAL CİNSİYET” VE BU KAVRAMIN BEDEN ÜZERİNDEN SANATA YANSIMALARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
(A REVIEW ON “GENDER” WITHIN FEMINIST MOVEMENTS AND ITS REFLECTIONS INTO ART THROUGH BODY )

FEMİNİST HAREKETLER KAPSAMINDA “TOPLUMSAL CİNSİYET” VE BU KAVRAMIN BEDEN ÜZERİNDEN SANATA YANSIMALARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

 
Yazar : Okan BOYDAŞ   & Merve DUYDU  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 74
Sayfa : 5346-5358
DOI Number: :
Cite : Okan BOYDAŞ & Merve DUYDU, (2020). FEMİNİST HAREKETLER KAPSAMINDA “TOPLUMSAL CİNSİYET” VE BU KAVRAMIN BEDEN ÜZERİNDEN SANATA YANSIMALARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal), 74, p. 5346-5358. Doi: 10.26449/sssj.2779.
    


Özet

Kadının iç dünyasını, toplumsal rolünü, bedenini anlamaya ve sorgulamaya yönelik olarak ortaya çıkan feminist sanat; kimlik, beden, cinsellik ve şiddet gibi kavramları görselleştirerek irdelemektedir. Kadın sanatçıların cinsiyet rollerine ilişkin sorgulamalarını insana özgü en doğal ve özel alan olan beden üzerinden, hatta kendi bedenleri üzerinden yapmaları kadına özgü duyarlılığın farklı sanat hareketleriyle sanata yansımasını sağlamıştır. Cinsel kimlik ve toplumsal cinsiyet meselesi psikoloji ve felsefe alanında geniş bir yer edindiği gibi çağdaş sanat kavramı içinde de önemli bir yere sahiptir. Bahsi geçen bu cinsel kimlik konusu çağdaş sanatın interdisipliner yapısı ve gelişen teknolojik olanaklarıyla yeni bir söylem alanı bularak aynı zamanda görsel bir dile kavuşmuştur. Bu çalışmada feminist sanatçıların beden üzerinden gerçekleştirdikleri sanatsal çalışmaları ve toplumsal cinsiyet söylemleri incelenmiştir.Anahtar Kelimeler
Cinsiyet, Sanat, Feminizm

Abstract

The feminist art emerged to understand and question women's inner world, social role and body; Identity, body, sexuality and violence. Women artists' problems of gender roles are made through the body, which is the most natural and special space specific to man, even through their own bodies. Sexual identity and the gender issue have a vast place in the field of psychology and philosophy as well as in the concept of contemporary art. This gender identity, which is a bet, has also acquired a new language of discourse with the interdisciplinary structure of contemporary art and its technological possibilities. In this study, artistic works and gender discourses performed by feminist artists on the body were examined.Keywords
Gender, Art, Feminism

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri