Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MONARŞİNİN KALBİNDEKİ YANGIN: ULUSLARARASI BİR MESELE OLARAK MANTOVA KRİZİ (1627-1631)
(FIRE AT THE HEART OF MONARCHY: THE MANTUAN CRISIS AS AN INTERNATIONAL CRISIS (1627-1631) )

Yazar : Mehmet Talha KALKAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 75
Sayfa : 5516-5525.
    


Özet

Topraklarında bir bütünlük bulunmayan ve dağınık bir siyasi yapıya sahip olan İspanyolların monarşilerini ayakta tutabilmeleri, mevcut topraklarını birbirine bağlayan “İspanyol Yolu”nu muhafaza etmelerine bağlıdır. Dolayısıyla, Aşağı Ülkeler, Milano, Sicilya, Napoli, İspanya, Alsas-Loren ve Franche-Comté gibi coğrafyaları birbirine bağlayan ve bu dağınık yapıyı bütün hale getiren bu yolun güzergâhının güvenliğini sağlamak monarşinin öncelikli politikalarından biri haline gelmiştir. Özellikle, XVI. yüzyılın ortalarında patlak veren Aşağı Ülkeler İsyanı ile hayati bir önem kazanan bu yol vasıtasıyla İspanyollar Barselona’dan Brüksel’e tek bir koridor uzatabilmiş ve askerleri, paraları ve diğer gerekli unsurları buradan dağıtabilmiştir. Fakat 1627 yılında bu hattın yakınında bulunan küçük bir devlet olan Mantova&Montferrat Düklüğü hükümdarı II. Vincenzodi Gonzaga’nın hayatını kaybetmesi “İspanyol Yolu”nun güvenliğini sağlamayı amaçlayan İspanyolları zor durumda bırakmıştır. “İspanyol Yolu”nun güvenliğini sağlamak adına bu düklüğü kendine bağlamaya çalışan İspanyollar bu konuda bir türlü başarılı olamamış ve Fransa, Savoy, Venedik ve Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu gibi devletlerin de buraya müdahil olabilmelerinin önünü açmıştır. Doğal olarak, başka devletlerin de Kuzey İtalya’da var olmaya başlaması İspanyolların buradaki gücünün azalmasına ve bölgedeki kontrolünü yitirmesine neden olmuştur. İspanyolların Kuzey İtalya’daki bu başarısızlığı yalnızca bölgenin değil; aynı zamanda, monarşinin tümünü kontrol dışına çıkarmıştır. Diğer bir deyişle, monarşinin kalbindeki bu yangın İspanyollar adına El Gran Viraje denilen kırılma noktasını oluşturmuştur.Anahtar Kelimeler
İspanya, Mantova, II. Vincenzodi Gonzaga, Fransa, İspanyol Yolu

Abstract

The Spaniards, who did not have an integrity in their lands and had a dispersed political structure, could keep their monarchies alive, they were dependent on preserving the "Spanish Road" to connect their existing lands. Therefore, it has become one of the primary policies of the monarchy to secure the route of this road, which connects geographies such as Low Countries, Milan, Sicily, Naples, Spain, Alsace-Loren and Franche-Comté and unifies that dispersed structure. Especially, Spaniards were able to extend a single corridor from Barcelona to Brussels in order to distribute soldiers, money and other necessary items from this road, which gained vital importance with the Low Countries Revolt in the middle of the 16th century. However, in 1627 the death of the ruler of the Duchy of Mantua & Montferrat named Vincenzo di Gonzaga II put the Spaniards who were aiming to secure the "Spanish Road" in a difficult situation. The Spaniards, who tried to bind this duchy to themselves in order to ensure the security of the "Spanish Road", could not succeed in this issue and by that unsuccessful step some states such as France, Savoy, Venice and the Holy Roman Empire were able to intervene in this region. Naturally, the existence of other states in Northern Italy caused the Spaniards to lose their power and control in the region. This failure of the Spanish monarchy did not only lead the Spaniards to lose control of Northern Italy; but also it got the entire monarchy out of control. In other words, this fire in the heart of the monarchy created the breaking point called El Gran Viraje on behalf of the Spaniards.Keywords
Spain, Mantua, Vincenzo di Gonzaga II, France, Spanish Road

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri