Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Kariyer Planlamanın Başarı Üzerindeki Etkisi
(Effect of Career Planning on Success )

Yazar : Merve Gül KOÇAKOĞLU   & Süleyman Barbaros YALÇIN  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 75
Sayfa : 5612-5617
    


Özet

Teknolojinin gelişmesi; ihtiyaç duyulan meslek alanları, mesleklerin gereklilikleri, mesleklerin doğası ve yapısında önemli değişikliklere neden olmaktadır. Kimi meslekler ihtiyaç kalmadığı için unutulmaya yüz tutmakta, kimileri varlıklarını sürdürebilmek için evrim geçirmekte ya da yeni meslek grupları oluşmaktadır. Mesleklerdeki bu değişimleri ve gelişimleri de takip ederek bir kariyer seçimi yapmak oldukça zor ve karmaşık hale gelebilmektedir. Bu noktada insanların hayatını şekillendiren kariyeriyle ilgili seçim yaparken doğru bir kariyer planı yapması ve doğru kaynakları kullanması gerekmektedir. Kariyer planlaması insanların edindiği bilgiler ile geleceğini kontrol edebilme becerisi kazanmak açısından oldukça önemlidir. Özellikle günümüzde çalışma dünyasında bireyler meslek seçimi yaptıktan sonraki süreçte seçtiği mesleği bırakıp, yeni meslek arayışlarına girebilmektedir. Dolayısıyla bireyin kariyer hayatı sürekli değişim durumunda olabilmektedir. Bu nedenle kariyer planlama, belirli bir dönem olmayıp, insan hayatının sonuna kadar devam eden dinamik bir süreçtir. Bu süreci sağlıklı bir şekilde yönetebilmenin insan hayatında bazı olumlu sonuçları vardır. Başarı da bu sonuçlardan biridir. Bu çalışmanın amacı ise, bireyin yaptığı kariyer planının başarıya olan etkisini ilgili literatür aracılığıyla incelemektir. Türkiye’de ve yurt dışında yapılan araştırma sonuçlarına göre kariyer planı yapmanın bireyin çalışma yaşamlarındaki üretkenliği, iş ve yaşam doyumunu artırdığı bulunmuştur. Aynı zamanda kariyer planlama yapılması, iş performansını artırırken iş yerinde başarılı olmayı ve bireyin çalışmaktan keyif almasına da beraberinde getirebilmektedir.Anahtar Kelimeler
kariyer seçimi, kariyer planı, başarı, iş doyumu, yaşam doyumu

Abstract

The development of technology causes significant changes in the occupational fields that are needed and the requirements, nature, and structure of the professions. Some professions are being forgotten because they are no longer needed, some evolve to survive or new occupational groups are formed. Making a career choice by following these changes and developments in professions can become quite difficult and complicated. At this point, people should make the right career plan and use the right resources when choosing their career that shapes their lives. Career planning is very important in terms of gaining the ability to control people's future with the knowledge they have acquired. Especially in today's world of work, people can quit their profession after choosing a profession and start looking for a new profession. Therefore, individual's career life can be in a state of constant change. Thus, career planning is not a specific period, but a dynamic process that continues until the end of human life. Being able to manage this process in a healthy way has some positive consequences in human life Success is one of these results. The purpose of this study is to examine the effect of an individual's career plan on success through the relevant literature. According to the research results made in Turkey and foreign countries, it has been found that making a career plan increases the productivity, occupation, and life satisfaction of the individual in working life. At the same time, career planning not only increases job performance but also ensures that people enjoy working and become successful in the workplace.Keywords
career choice, career plan, success, occupation satisfaction, life satisfaction

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri