Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİ İLKÖĞRETİM ÇOCUKLARININ EĞİTİMİ VE YAŞANAN PROBLEMLER
(PROBLEMS REGARDING PRIMARY EDUCATION OF SYRIAN CHILDREN IN TURKEY )

Yazar : Pınar AKARÇAY  & Gökhan AK  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 14
Sayfa : 548-557
525    402


Özet

2011’de Suriye’de baş gösteren iç karışıklık ve akabinde Suriye yönetiminin kendi halkına uyguladığı şiddet, zulüm, soykırım ve insanlık dışı muamele nedeniyle Suriye’den büyük bir göç dalgası başlamıştır. Bu göç dalgasından en fazla etkilenen ise Türkiye olmuş ve ülkedeki Suriyeli mülteci/sığınmacı sayısı resmi olarak 3,5 milyonu aşmıştır. Bu süreçte en önemli problemlerin başında da, hiç kuşkusuz ilk ve ortaokul çağında olan Suriyeli çocukların eğitim problemleri ile bunların Türk toplumuna entegrasyonu gelmektedir. Bu çalışmanın ana amacı, Suriye’den Türkiye’ye 2011’den itibaren mülteci/sığınmacı olarak gelen ilk ve orta öğretim seviyesindeki çocukların eğitimini inceleyerek, uygulamada yaşanan problemlere değinmek ve çözüm önerileri sunmaktır. Temelde kalitatif (niteleyici) bir araştırma olan çalışma, bilimsel kitap, makale, tez ve rapor gibi ikincil veri kaynaklarından yararlanmıştır. Araştırma yöntemi olarak, içerik ve söylem analizleri ile sözlü tarih yöntemi kullanmıştır. Çalışmada; sırasıyla, Suriye’de yaşanan karışıklığa kısaca değinilmesini müteakip, Türkiye’ye gelen Suriyeli mülteci çocukların hukuki statüsü irdelenmiş; buna ilişkin mevzuatı incelenmiş ve problem sahaları tespit edilerek, çeşitli çözüm önerilerimi sıralanmıştır. Bu çalışmanın ana amacı, ülke içinde ulusal olarak kurumsallaştırılan ve yönetilen göç siyasasına ilişkin girişim ve eylemlerinin, küresel ölçekte gündeme getirilmesi, irdelenmesi ve geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.Anahtar Kelimeler
Suriye Krizi, Suriyeli Çocuklar, Eğitim, İlköğretim Öğrenimi

Abstract

In 2011, Syrian chief in the administration of internal confusion and indicating his own people, violence, persecution and inhumane treatment due to be greater than started an immigration wave from Syria. This immigration wave is the most affected from the Turkey and the number of the country’s 3.5 million Syrian refugees/asylum seekers has exceeded officially. At the beginning of the most important problems in this process, there is no doubt in the age of Syrian children with primary and secondary school’s educational problems and their integration into Turkish society. The main objective of this study, Syria to Turkey from 2011 as the refugee/asylum seekers children education in primary and secondary education level by reviewing the application problems and to propose solutions. Basically a working research, qualitative method including scientific books, articles, dissertations and reports that Syrians with secondary data sources. Research method, content and discourse analysis of oral history interviews and with the methods used. Study; respectively, to briefly reflected on subsequent confusion in Syria, Turkey, who came to Syrian refugee children legal status examined; the corresponding legislation and problem areas identified, various solutions are listed my suggestions.Keywords
Syrian Crisis, Syrian Children, Education, Primary Education

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri