Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÖĞRENCİLERİN OKUL BAHÇELERİNDEKİ DAVRANIŞ BİÇİMLERİ: BİR İLKOKUL ÖRNEĞİ
(STUDENTS BEHAVIOR IN SCHOOL GARDENS: A PRIMARY SCHOOL EXAMPLE )

ÖĞRENCİLERİN OKUL BAHÇELERİNDEKİ DAVRANIŞ BİÇİMLERİ: BİR İLKOKUL ÖRNEĞİ

 
Yazar : Yelda Aydın TÜRK    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 20
Sayfa : 3026-3036
DOI Number: :
Cite : Yelda Aydın TÜRK , (2018). ÖĞRENCİLERİN OKUL BAHÇELERİNDEKİ DAVRANIŞ BİÇİMLERİ: BİR İLKOKUL ÖRNEĞİ. SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal), 20, p. 3026-3036. Doi: 10.26449/sssj.722.
423    311


Özet

Çocukların zamanlarının büyük bir kısmının okulda geçtiği düşünüldüğünde okul dış mekânları çocukların fiziksel, sosyal ve akademik gelişiminde önemlidir. Bu nedenle, okul bahçesinin fiziksel niteliği öğrenci davranışları üzerinde etkilidir. Farklı yaş gruplarından öğrencilerin birlikte kullandığı okul bahçeleri, çocukların farklı düzeydeki ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte tasarlanmalıdır. Okul bahçelerinin yeniden düzenlenmesi/tasarlanması sürecinde bahçenin kullanımına yönelik öğrenci davranışlarının incelenmesi önemlidir. Çünkü bahçenin birincil kullanıcısı öğrencilerdir ve öncelikle onların gereksinimleri doğrultusunda bahçe düzenlemesi yapmak tasarımcının en öncelikli konusudur. Bu çalışmanın amacı; ilkokul düzeyindeki öğrencilerin, okul bahçelerini kullanım biçimlerini analiz etmektir. Bu çalışma kapsamında çocukların okul bahçesinin kullanımına yönelik ne gibi eğilimleri olduğu, ne tür aktiviteler yaptıkları, bu aktiviteleri nerede ve nasıl yaptıklarının tanımlanmıştır. Çalışmada Trabzon Kenti Kalkınma Mahallesindeki Ticaret İlkokulu seçilmiştir. Çalışmada, yer merkezli bir davranış haritalama yöntemi kullanılmıştır. Davranış haritaları için yerinde gözlemler yapılmıştır. Gözlemler tüm teneffüsler ve öğle arası olmak üzere bir gün boyunca yapılmıştır. Okul bahçesinde hiç kör nokta kalmayacak şekilde tespit edilen noktalara yerleştirilen kameralarla gizli gözlem yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak; öğrencilerin okul bahçesinde belirli bir zaman aralığında bahçeyi kullanma biçimleri ve aktivite türleri, aktivite yoğunluğunun okul bahçesindeki dağılımı tanımlanmıştır. Çalışma sonucunda, farklı cinsiyetten öğrencilerin mekanı farklı şekilde kullandıkları ve farklı mekan ihtiyaçlarına sahip oldukları saptanmıştır. Böylelikle okul bahçesinin kullanımını ortaya koyan ve bahçenin tasarlanmasına yönelik önemli bir altlık elde edilmiştir.Anahtar Kelimeler
İlkokul Bahçeleri, Öğrenci davranışları, Davranış Haritası, Bahçe Kullanımı

Abstract

School grounds are important in children's physical, social and academic development when it is thought that students spend most of their time in school. For this reason, the physical qualities of school gardens are influential on student behavior. The school grounds used by students from different age groups should be designed to meet the needs of various groups of children. It is important to examine behaviour patterns of the students before reorganization / design of school gardens. Because the primary users of the garden are the students, thus understanding how the users spend their time in the garden and meet user needs should be the priority of the designers. The purpose of this study is; to analyze the way primary school students use school gardens. This study will describe what kind of tendencies the children have about the use of the school garden, what kind of activities they are doing, where and how they do these activities. Ticaret Primary School, located in the Kalkınma district, is selected in this study. In this study place based behavior mapping method was used. On-site observations were made for generating behavior maps. Observations were made throughout the day, including all breaks and recess period. The observations were done by hidden cameras placed in the school gardens with no blind spots to allow prevent distractions. As a result; the types of activities that students do in a certain period of time have been identified and the distribution of each activity intensity in the school ground has been defined. Additionally, it was determined that students from different sexes used the space differently and had different space needs. Thus, an important stand for the design of the school ground and the use of the school garden has been achieved.Keywords
Primary School Grounds, Student Behaviors, Behavioral Map, Ground Use

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri