Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


11 SayıEditör
Doç.Dr. Ömer Okan FETTAHLIOĞLU

Editör Yardımcısı
Yrd.Doç.Dr. Ahmet TUNÇ

Kahramanmaraş/Türkiye  2017

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenOnur DÜNDAR  
OSMANLI İMPARATORLUĞU'NUN KLASİK DÜZENİNDE MERKEZ-KAÇ UNSURLARIN ARİSTOKRATLAŞMA EĞİLİMLERİNİN SERMAYE BİRİKİMİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ
ss.1526-1532
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.174
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Murat KARAHAN  
MUHASEBE DERSİ ALAN ÖĞRENCİLERDE MESLEKİ ETİK ALGISI: GAZİANTEP VE ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİNDE BİR UYGULAMA
ss.1533-1541
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.236
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ahmet Hakan HANÇER & Zeynep TÜFEKÇİ  
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ SORGULAMA BECERİLERİNİN İNCELENMESİ: SİVAS ÖRNEĞİ
ss.1542-1547
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.205
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

İsmail EFE  
XX. YÜZYILIN BAŞINDAN CUMHURİYETİN İLANINA SİNOP’TA EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ (1900-1923)
ss.1548-1556
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.206
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Tuncer GÖVDELİ & Tuba BAŞKONUŞ DİREKÇİ  
DOĞALGAZ TÜKETİMİ EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: OECD ÜLKELERİ
ss.1557-1566
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.214
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Mustafa TECİMEN & Aslı ÖZTÜRK  
ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA
ss.1567-1577
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.215
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Necati CERRAHOĞLU ; Bilgetekin Burak GÜNAR & Hasan ABANOZ  
OTİZMLİ ÇOCUKLARDA 4 AYLIK FİZİKSEL AKTİVİTE PROGRAMININ FİZİKSEL UYGUNLUKLARINA ETKİSİ
ss.1578-1586
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.219
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Necati Buğra KUDDAŞ & Veli DUYAN  
SOSYAL HİZMET UZMANLARINDA DEPRESYONUN NEDENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
ss.1587-1592
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.203
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Yasemin ABALI ÖZTÜRK & Çavuş ŞAHİN  
MATEMATİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ
ss.1593-1602
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.230
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Yusuf Emre IŞIK  
PARİS'TEN NEWYORK'A MARKSİZMDEN LİBERALİZME SANATTA YENİ ARAYIŞLAR: SOYUT EKSPRESYONİZM
ss.1603-1608
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.179
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Sedat KANAT  
OSMANLI DEVLETİ’NİN 19. YÜZYILDAKİ EKONOMİ POLİTİKALARININ BİR DEĞERLENDİRMESİ
ss.1609-1616
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.196
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Esra ÇİMEN KARAYÜREK & Nasibe ERKALAN ÇAKIR  
ALBERT CAMUS’NÜN “YABANCI” SINDAKİ GÜNEŞ KAVRAMININ ÇEVİRİ YOLUYLA AKTARIMI ÜZERİNE BİR İNCELEME
ss.1617-1624
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.197
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Halil İbrahim YAZGAN & M. Selami YILDIZ  
TEDARİK ZİNCİRİ STRATEJİLERİ: YÖNETİCİ YAKLAŞIMLARININ İNCELENMESİ
ss.1625-1647
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.207
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Burcu ÖZDEMİR OCAKLI  
POLITICAL PARTICIPATION AND ACTIVE AGEING
ss.1648-1652
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.244
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Yunus Emre AKBAY & Muhammet Caner ILGAROĞLU  
SEXTUS EMPRİCUS’UN PHYRRHONCULUĞUN ANA HATLARI KİTABI BAĞLAMINDA SEPTİK TARTIŞMA MODLARININ VARLIK, DİL VE DÜŞÜNCE İLİŞKİSİ AÇISINDAN MANTIKSAL BİR ANALİZİ
ss.1653-1667
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.220
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

İlhami SIĞIRCI  
AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRKİYE’NİN ÇEVİRİ VE TERİM SORUNLARI
ss.1668-1674
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.222
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Cumali KILIÇ & Gaye ATİLLA  
HEKİM VE HEMŞİRELERDE STRES VE STRESLE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ: DENİZLİ İLİ ÖRNEĞİ
ss.1675-1687
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.210
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Manolya AKYÜZ  
USING TOYS AS A LEARNING MATERIAL IN ORDER TO IMPROVE THE MOTIVATION OF YOUNG LEARNERS IN FOREIGN LANGUAGE CLASSES
ss.1688-1700
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.224
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Doruk Görkem ÖZKAN  
YÜRÜNEBİLİR MEKANLARIN ÇEVRESEL ÖZELLİKLERİNİN YERE BAĞIMLILIK DUYGUSUNA ETKİSİ: TRABZON KIYI BANDI ÖRNEĞİ
ss.1701-1708
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.225
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Hüseyin AYDOĞDU  
BERGSON’UN ONTOLOJİSİNDE SÜREKLİ BİR OLUŞ, ÖZGÜRLÜK VE YARATMA: “EVRİM” VE EVRİMİN ONTOLOJİK İLKESİ: “HAYAT ATILIMI”
ss.1709-1718
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.238
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Erhan GÜLCAN  
AVRUPA BİRLİĞİ’NİN GENİŞLEMESİ VE REFAH DEVLETİ TİPOLOJİSİNE ETKİSİ
ss.1719-1731
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.239
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Mustafa KIRKIZ  
İSRA SÛRESİNİN İLK ÜÇ ÂYETİNDE HZ. İBRAHİM’İN SOYUNA İLİŞKİN SEMANTİK YAKLAŞIM
ss.1732-1738
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.227
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ahmet Kenan SAYIN & Vedat YILMAZ  
HALKLA İLİŞKİLER TOPLUMU VE GÜVENLİK HİZMETLERİ, TOPLUM DESTEKLİ POLİSLİK ÖRNEĞİ
ss.1739-1748
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.228
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Suna MUĞAN ERTUĞRAL ; Suna MUGAN ERTUĞRAL & Nur KULAKOĞLU DİLEK  
THE BLUE ECONOMY APPROACH: AN ASSESSMENT IN THE CONTEXT OF COASTAL AND MARINE TOURISM
ss.1749-1754
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.177
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Halil Evren ŞENTÜRK & Hüseyin ÇAMLIYER  
AN ALTERNATIVE MODEL FOR TURKISH SPORTS HIGH SCHOOLS: GERMAN ELITE SPORT SCHOOLS
ss.1755-1758
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.232
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Abdullah SAYIN  
FRANSA’NIN AFRİKA KITASI’NDAKİ SÖMÜRGECİPOLİTİKALARI ve CEZAYİR
ss.1759-1773
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.233
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Erkan ALSU & Ahmet TAŞDEMİR  
TÜRK MÜŞTERİLERİN KATILIM BANKACILIĞI TERCİHİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: GAZİANTEP ÇALIŞMASI
ss.1774-1786
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.240
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

İlyas Fırat CENGİZ  
EVRENSEL PERYODİK GÖZDEN GECİRME: ABARTILMIŞ BİR SÜREÇMİDİR?
ss.1787-1795
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.185
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Adnan ARSLAN  
KLASİK’TEN MODERN’E ARAP EDEBİYATINDA DEĞİŞMEYEN TEMA: FANİ DÜNYA
ss.1796-1804
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.204
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Muzaffer BAŞKAYA  
VARLIK VERGİSİ ve GİRESUN’DA UYGULAMASI
ss.1805-1814
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.229
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Duran CANKÜL ; Ali ERBAŞ & Rahman TEMİZKAN  
TURİZM SEKTÖRÜNDE NİTELİKLİ İŞGÜCÜNE DOĞRU: TURİZM DİPLOMALILARIN SEKTÖRE KAZANDIRILMASI
ss.1815-1833
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.231
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Aysun KANMAZ  
AZERBAYCAN ATASÖZLERİNDE DİL VE İLETİŞİM KAVRAM ALANI ÜZERİNE BİR İNCELEME
ss.1834-1839
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.243
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Halil AKMEŞE & Serpil KAYA  
OTELLERDE YÖNETİM MUHASEBESİ UYGULAMALARI: MALİYET-HACİM-KÂR ANALİZLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
ss.1840-1849
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.248
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri