Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


12 SayıEditör
Doç.Dr. Ömer Okan FETTAHLIOĞLU

Editör Yardımcısı
Yrd.Doç.Dr. Ahmet TUNÇ

Kahramanmaraş/Türkiye  2017

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenYusuf BİLGE & H. Özlem SERTEL BERK  
B VE C KÜMESİ KİŞİLİK BOZUKLUKLARININ DAVRANIŞSAL İNHİBİSYON VE DAVRANIŞSAL AKTİVASYON SİSTEMLERİYLE İLİŞKİLERİNİN İNCELENMESİ
ss.1850-1866
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.217
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Erdem AYBAY ; Fikret GÜVEN; Cengizhan BARUT & Haci GÜRKAN  
FEMINIST AND ECOLOGICAL CONCERNS IN MARGARET ATWOOD’S NOVEL SURFACING
ss.1867-1871
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.221
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Metin MENEKŞE  
XIX. YÜZYIL ORTALARINDA EVREŞE KAZASI’NDA YAŞAYAN HANE SAHİPLERİ VE MESLEKLERİNE DAİR BAZI BİLGİLER
ss.1872-1886
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.237
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Züleyha YILMAZ  
SOCIAL AND ECONOMIC DIMENSIONS OF INTEGRATED REPORTING
ss.1887-1900
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.275
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Burçin GÖRGÜLÜ & Gökhan TEKİN  
YEREL YÖNETİMLERDE E-DEMOKRASİ VE E-KATILIM
ss.1901-1907
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.256
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Mustafa KIRIŞMAN  
I. DÜNYA SAVAŞI BAŞLARINDA FRANSIZ BASININDA ENVER PAŞA ALGISI
ss.1908-1916
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.250
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Adem YÜCEL ; Sena SENGİR & Kemal ÖZCAN  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TEMEL TASARIM EĞİTİMİNDE ÇİZGİ KONUSUNDAKİ ALGILARININ İNCELENMESİ
ss.1917-1923
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.252
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

İsmet ARICI  
MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MÜZİK ÖĞRETİMİNDE ÖZ YETERLİK ALGILARI
ss.1924-1929
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.253
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Birol KESKİN & İrina MİNAİLOVA  
RUSYA VE TÜRKİYE TARİH DERS KİTAPLARINDA KIRIM HARBİ (1853-1856)
ss.1930-1937
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.255
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Pelin ARSEZEN  
KÜMELER, AĞLAR VE ANTALYATURİZM KÜMESİNİN SEKTÖREL ANALİZİ
ss.1938-1953
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.246
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Hasan MEMİŞ & Ahmet TUNÇ  
SIĞINMACI YÖNETİMİ AÇISINDAN SURİYELİ SIĞINMACILARIN OLUŞTURDUĞU SOSYO-EKONOMİK ALGILAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ
ss.1954-1965
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.284
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Fatmanur ALSANCAK  
İŞİTME ENGELLİ BİREYLERİN ÇEŞİTLİ KAMU ALANLARINDA YAŞADIKLARI SORUNLAR
ss.1966-1981
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.258
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Cüneyt MENGÜ  
TÜRKİYE’NİN 2023 TURİZM HEDEFİ NE OLMALI?
ss.1982-1992
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.283
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Halil Evren ŞENTÜRK  
AVRUPA SPOR EĞİTİMİ’NİN TÜRKİYE FUTBOL SÜPER LİGİ’NE YANSIMALARI
ss.1993-2001
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.234
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

M. Kubilay AKMAN  
GÖĞÜS GÖĞÜSE MUHAREBE VE GÜVENLİK UYGULAMALARINDAKİ YERİ
ss.2002-2010
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.257
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

A.Arzu ARI & Zühal YILDIRIM  
YAZMA ETKİNLİKLERİNİN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN CEBİRSEL İFADELER KONUSUNDAKİ AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ
ss.2011-2019
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.269
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Işıl KIROĞLU  
REKLAMCILIK SEKTÖRÜNDE YENİLİKÇİ İŞ DAVRANIŞI VE YENİLİKÇİ ÇIKTILAR ÖLÇEKLERİNİN KULLANIMI YOLUYLA YARATICI VE İDARİ İŞ POZİSYONLARI KÜMELENME ANALİZİ
ss.2020-2028
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.271
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Kurtuluş MERDAN  
BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE OTOMATİK KATILIMIN KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (GÜMÜŞHANE İLİ ÜZERİNE BİR ÖRNEKLEME)
ss.2029-2040
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.272
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Mehmet KAYA ; Bahar Burtan DOĞAN & Sevim Bakır KAYA  
KÜRESELLEŞMENİN OLUŞUMUNA ZEMİN HAZIRLAYAN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
ss.2041-2060
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.276
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Halil AKMEŞE  
MERKEZ BANKASI ANALİTİK BİLANÇOSU KAPSAMINDA PARA POLİTİKALARININ ÖDEMELER DENGESİ VE DIŞ BORÇLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ (2007-2012)
ss.2061-2089
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.280
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Esra G. KAYGISIZ & Arzu KURŞUN  
EEVALUATING THE ACCESSIBILITY OF CENTRALIZED DOCTOR APPOINTMENT SYSTEM
ss.2090-2098
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.281
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ümit Engin TEKİN  
GÜMRÜK BİRLİĞİ’NİN TÜRK EKONOMİSİNE ETKİLERİ (1996-2016)
ss.2099-2109
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.286
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Nazlı BÜYÜKKOYUNCU ; Nazan AKTAŞ & Gülperi DEMİR  
İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN OKUL KANTİNLERİNDEN BESİN SATIN ALMA ALIŞKANLIKLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER
ss.2110-2116
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.282
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Can Efecan AKHAN ; Erkan ÖZDEMİR & Gökhan ŞENOL  
CONSUMERS’ IN-GAME PURCHASES IN ONLINE GAMES: EXPLORING ANTECEDENTS AND MOTIVATING FACTORS
ss.2117-2125
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.285
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Nusret GÖKSU & Seçil FETTAHLIOĞLU  
HİZMET PAZARLAMASI AÇISINDAN TÜKETİCİLERİN BANKA TERCİH NEDENLERİNİN BELİRLENMESİ: KAHRAMANMARAŞ İLİNDE BİR ARAŞTIRMA
ss.2126-2136
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.300
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Cüneyt MENGÜ  
TURİZMDE DESTİNASYON YÖNETİMİ
ss.2137-2149
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.293
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Emine Vasfiye KORKMAZ ; Yaşar KORKMAZ, Fikret IŞIK & Alper GEDİK  
PERCEIVED JOB INSECURITY AND FUTURE EXPECTATIONS OF THE SYRIAN IMMIGRANTS, SAMPLE OF KAHRAMANMARAS
ss.2150-2157
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.295
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Melih Nuri SALMAN & Gözde ALGUN DOĞU  
İSTANBUL’DA YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI DÜZENLENMESİNİN SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN BAKIŞ AÇISINDAN DEĞERLENDİRMESİ
ss.2158-2166
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.289
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Nedim YILDIZ & Tuncer ASUNAKUTLU  
AİLE İŞLETMELERİNDE LİDERLİK VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
ss.2167-2178
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.268
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Mevlüde Canan CAN & Zeynep KAZANCI BAŞARAN  
MÜŞTERİ MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ VE RİDOS TERMAL OTEL&SPA ‘DA BİR ALAN ARAŞTIRMASI
ss.2179-2188
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.290
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ebru ORAL  
ANADOLU’DA ESKİ HİTİT DÖNEMİ MÜHÜRLERİ VE MÜHÜR BASKILARI ÜZERİNDE KUŞ-İNSAN KARIŞIMI VARLIKLAR
ss.2189-2196
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.259
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Oktay KIZILKAYA  
TÜRKİYE’NİN ENFLASYON VE İŞSİZLİK ORANININ YAPAY SİNİR AĞLARI VE BOX-JENKİNS YÖNTEMİYLE TAHMİNİ
ss.2197-2207
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.299
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Fatmanur ALSANCAK & Gülbaşak YERLİ  
ACİL SERVİSE İNTİKAL EDEN KADINA YÖNELİK ŞİDDET BAŞVURULARININ SOSYAL HİZMET PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ: SİVAS NUMUNE HASTANESİ ÖRNEĞİ
ss.2208-2224
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.288
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Şenay BULUT PEDÜK & Zeynep BİLDİRİCİ  
DEĞER EĞİTİMİ KONUSUNDA ANAOKULLARININ SINIF KİTAPLIKLARINDA BULUNAN HİKAYE KİTAPLARININ İNCELENMESİ
ss.2225-2236
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.301
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Arda ERCAN & Ali Poyraz GÜRSON  
AVRUPA BİRLİĞİ’NDE DEMOKRATİK MEŞRUİYET SORUNU
ss.2237-2242
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.242
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Mehtap NASIROĞLU  
TARİHTEN DIŞLANMAK: TARİHYAZIMINDA KADIN ETKİNLİĞİNİN DOLAYLI YOLLARDAN SAPTANMASI ÜZERİNE
ss.2243-2251
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.277
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Osman TÜZÜN ; Fatih CEYLAN & Ramazan EKİNCİ  
TÜRKİYE’DE PARA TALEBİNİN İSTİKRARI: ZAMANA GÖRE DEĞİŞEN PARAMETRELİ EŞ-BÜTÜNLEŞME TESTİ
ss.2252-2260
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.304
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Erdoğan UYGUR  
NERİMAN NERİMANOV’UN “BAHADIR VE SONA” ESERİNDE TÜRK-ERMENİ KÜLTÜR ÇATIŞMASI
ss.2261-2268
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.302
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Bedrettin KESGİN & Sami KALAYCI  
SOSYAL HİZMETİN YERELLEŞMESİ SÜRECİNDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN ROLÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
ss.2269-2276
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.298
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

ARZU YILDIRIM  
TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİM REFORMU KAPSAMINDA İL ÖZEL İDARESİNDE İDARİ VESAYET UYGULAMASI
ss.2277-2284
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.270
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ahmet Yasir EREN  
ANTİKÇAĞ’DAN GÜNÜMÜZE KADIN ALGISI VE TÜRKİYE’DE DE¬MOKRASİNİN GELİŞİMİNE ETKİSİ
ss.2285-2291
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.287
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Serdar ÖRNEK & Ozan Can ALTUN  
BİR SERBEST TİCARET ANLAŞMASI ÖRNEĞİ OLARAK NAFTA
ss.2292-2303
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.292
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Tekiner KAYA ; Emre ATİLLA ; Eyüp BAY & Murat AKTAN  
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE MARKA SADAKATİ: ELEKTRİKLİ KÜÇÜK EV ALETLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
ss.2304-2311
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.314
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Esma ÖZTÜRK  
OSMAN BEDRÜDDÎN ERZUR?MÎ (1850–1924) ÖRNEĞİNDE KURBİYYET
ss.2312-2319
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.307
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Cemile AKCA & Aypar Topkara USLU  
HEDONİK VE FAYDACI ALIŞVERİŞ DEĞERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
ss.2320-2326
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.308
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Zeki PARLAK  
SURİYELİ MÜLTECİLERİN TÜRKİYE’DE EMEK PİYASALARINA ETKİSİ
ss.2327-2337
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.310
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Abdulkadir HAMARAT  
ANESTHESIA: A DYING CIVILIZATION OR WHAT NOW?
ss.2338-2346
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.305
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Yunus KULOĞLU ; Neşe ULUKOCA & Deniz BAŞ  
GENEL SAĞLIK SİGORTASI ÖNCESİ SAĞLIK HİZMETLERİNİN GÜVENCE KAPSAMINDAKİ FARKLILIKLAR
ss.2347-2356
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.311
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Hasan GÜL  
MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ ALMIŞ OLDUKLARI DİSİPLİN CEZALARI ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA
ss.2357-2368
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.313
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Berna ÖZÇELİK  
2008 GLOBAL EKONOMİK KRİZİN ÜRETİM FİRMALARI İSTİHDAMINA ETKİLERİ
ss.2369-2379
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.306
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Zeki PARLAK & Çağrı KÜÇÜKKUŞ  
GÜNEY AVUPA REFAH REJİMİNDE GÜVENCELİ ESNEKLİK: İSPANYA VE TÜRKİYE KARŞILATIRMASI
ss.2389-2411
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.315
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ayşe CEBECİ  
SERMAYENİN ULUSLARARASILAŞMASI VE SUUDİ ARABİSTAN’DA TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM
ss.2380-2388
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.316
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri