Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


13 SayıEditör
Doç.Dr. Ömer FETTAHLIOĞLU

Editör Yardımcısı
Yrd.Doç.Dr. Ahmet TUNÇ

Kahramanmaraş/Türkiye  2018

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenOya SAV & Osman KARKACIER  
STRUCTURAL ECONOMIC ANALYSIS OF LOGISTICS SECTOR IN TURKEY: INPUT-OUTPUT ANALYSIS
ss.1-9
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.117
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Musa KARAÇOR & Şerife CENGİZ  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENİLMİŞ GÜÇLÜLÜK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA: ULUBEY MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ
ss.10-17
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.211
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Kadir Can ŞENTÜRK & Mahmut YARDIMCIOĞLU  
TÜRKİYEDE TARIMSAL FAALİYETLERİN VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARINDAKİ DURUMU
ss.18-34
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.326
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Öznur PURTAŞ  
PRESCHOOL TEACHERS’ SELF-EFFICACY BELIEFS EVALUATION OF SCIENCE TEACHING IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION
ss.35-38
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.328
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Bünyamin AKDEMİR & Emine KARAKAPLAN ÖZER  
PSİKODİNAMİK YAKLAŞIM TEMELİNDE LİDERLİK
ss.39-50
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.322
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Özge ÖZ DÖM  
AHLAKİ MONİZM BAĞLAMINDA LİBERALİZM VE ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK DEĞERLENDİRMESİ
ss.51-57
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.318
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Muzaffer KOÇ & İbrahim GÖRÜCÜ  
TÜRKİYE’DE ASGARİ ÜCRETİN UYGULANMASI
ss.58-73
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.317
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Abdullah Faruk KILIÇ & Cem Oktay GÜZELLER  
MATEMATİK, FİZİK, KİMYA VE BİYOLOJİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ
ss.74-91
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.247
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

İsmail Erim GÜLAÇTI  
İNSANİ KRİZ VE SAVAŞ ZAMANLARINDA FOTOĞRAF
ss.92-100
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.312
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Adnan ARSLAN  
20. YY. FİLİSTİN ŞAİRLERİNDEN NEBHÂNÎ’DE HİCİV
ss.101-113
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.291
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Gül Seda ACET  
YEMEN’DE İÇ SAVAŞ VE İNSANİ KRİZİN BOYUTLARI
ss.114-125
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.324
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Bilal DEVECİ & Bahar DEVECİ  
"ÖRNEK OLAY"ÇALIŞMASINA İLİŞKİN TEORİK BİR DEĞERLENDİRME
ss.126-135
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.319
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Fikret GÜVEN  
THE IMPACT OF THE FIRST WORLD WAR ON WILFRED OWEN’S POETRY
ss.136-140
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.321
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Kurtuluş MERDAN  
EVALUATION OF ALTERNATIVE TOURISM'S CURRENT SITUATION AND TOURISTIC POTENTIAL IN GÜMÜŞHANE PROVINCE BY SWOT ANALYSIS
ss.141-153
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.327
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Recai AKAY  
BALTACIOĞLU, ROUSSEAU VE DEWEY’DEN ÇOCUK EĞİTİMİ HUSUSUNDA YETKİLİLERE MEKTUPLAR
ss.154-161
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.323
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Tuba BAYKARA  
MEMORY AND CULTURAL IDENTITY; AUNT ESTER IN AUGUST WILSON’S CENTURY CYCLE
ss.162-167
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.325
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Olca SEZEN DOĞANCİLİ  
GÖLLER BÖLGESİ’NDE ALTERNATİF TURİZM: KONAKLAMA TESİSLERİNİN İNTERNET SİTELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
ss.168-177
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.335
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Nur ARAL  
KENDİNLE KARŞILAŞMAK: PERSONA KAVRAMI VE ÇAĞDAŞ PORTREDE DEADPAN ESTETİĞİ
ss.178-189
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.336
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ebru ENGİNKAYA & Burçak PERKER  
MOBİL PAZARLAMA’DA QR KOD UYGULAMALARI
ss.190-201
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.330
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Özgür SARI  
TÜRKİYE’DE GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ SURİYELİLERE YÖNELİK SAĞLIK HİZMETLERİ
ss.202-210
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.331
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

İhsan OLUÇ & İhsan GÜZEL  
TÜRKİYE’DE VERİMLİLİK, İŞSİZLİK VE REEL ÜCRETLER ARASINDAKİ İLİŞKİ
ss.211-217
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.337
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Cumali ÖZBEK  
OSMANLI DEVLETİ SANAYİ İŞÇİ SINIFININ DOĞUŞU VE İŞÇİLERİN KİTLE ÖRGÜTLENMELERİNDE MODERNİZM ETKİSİNİN ANALİZİ
ss.218-221
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.343
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Tuğba DÜZENLİ ; Serap YILMAZ & Emine TARAKÇI EREN  
KENTSEL AÇIK YEŞİL ALANLARIN KULLANIM TÜRLERİ VE AMAÇLARI
ss.222-228
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.345
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ferhat İSPİROĞLU & Pınar PAZARCI  
ASEAN - TÜRKİYE DIŞ TİCARET İLİŞKİLERİ
ss.229-241
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.346
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

F. Hidayet HALİLBEYOĞLU & Melih N. SALMAN  
BADMİNTON SPORCULARININ DUYGUSAL ZEKA DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
ss.242-248
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.254
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Tuğba ESENDİK  
KARADAĞ CUMHURİYETİ’NİN BATI MERKEZLİ ULUSLARARASI ÖRGÜTLERE (AVRUPA BİRLİĞİ VE NATO) KATILIMI
ss.249-257
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.333
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Kadir Caner DOĞAN  
KARŞILAŞTIRMALI BİR PERSPEKTİFLE KANADA, ENDONEZYA VE GÜNEY KORE OMBUDSMANLARI: YAPISAL-KURUMSAL VE İŞLEVSEL DEĞERLENDİRME
ss.258-268
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.347
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Mehmet YORULMAZ & Hasan EVİRGEN  
ÇAĞRI MERKEZİ VE SAĞLIK TESİSLERİNDE ÖLÇÜLEN HASTA MEMNUNİYET ANKET SKORLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
ss.269-273
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.348
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Meral BEKTAŞ & Şerife KARAGÖZ  
BENLİK SAYGISI VE İLETİŞİM BECERİ DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASINA YÖNELİK BİR ÇALIŞMA: MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ
ss.274-286
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.338
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Yunus ERGEN & Mehmet Nejat ÖZÜPEK  
KİŞİSEL İMAJ BAĞLAMINDA TEKNİK DİREKTÖR FATİH TERİM’İN KİŞİSEL İMAJ ÖGELERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
ss.287-300
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.344
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Sibel ALMELEK İŞMAN  
EIFFEL TOWER THROUGH THE EYES OF PAINTERS
ss.301-309
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.339
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Rümeysa KARS  
XVIII. YÜZYILIN İLK YARISINDA KONYA’YA GELEN TÜCCARLARIN TİCARÎ FAALİYETLERİ
ss.310-316
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.340
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Musa ŞANAL & Hasan DAĞTEKİN  
Y KUŞAĞINDA MAKYAVELİZM VE GİRİŞİMCİLİK ÜZERİNE BİR İNCELEME
ss.317-328
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.342
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri