Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


14 SayıEditör
Doç.Dr. Ömer FETTAHLIOĞLU

Editör Yardımcısı
Yrd.Doç.Dr. Ahmet TUNÇ

Kahramanmaraş/Türkiye  2018

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenTuğba KANMAZ & Gökhan DUMAN  
HAREKETLİ OYUN EĞİTİM PROGRAMININ OKUL ÖNCESİ KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ ALAN ORTOPEDİK ENGELLİ ÇOCUKLARIN KABA MOTOR BECERİLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
ss.329-337
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.355
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Gülşah KURTOĞLU  
DUYGUSAL YILMAZLIK: ÇOCUK VE ERGENLER BAĞLAMINDA KURAMSAL BİR AÇIKLAMA
ss.338-349
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.349
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Nuh Ekrem YILDIRIM  
MALİ KURALLARIN KURAMSAL TEMELLERİNİN İNCELENMESİ VE ÜLKE UYGULAMALARI
ss.350-358
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.362
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Selma KARABAŞ & Osman KARKACIER  
ALTERNATIVE FARMING SYSTEMS FOR A SUSTAINABLE AGRICULTURE
ss.359-362
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.341
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Uğur DEMİRBAĞ  
ZİLE’NİN GELENEKSEL KENT DOKUSU VE EVLERİ
ss.363-370
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.356
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Esma Nur GEÇER & Sabire YERLİKAYA  
WINE CULTURE IN THE HISTORY OF ITALY
ss.371-375
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.332
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Gökhan BAYRAKTAR ; Erdoğan TOZOĞLU; Mücahit DURSUN; Metin BAYRAM & Öner GÜLBAHÇE  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SPOR VE FARKLI DEĞİŞKENLERİN KARARSIZLIK DÜZEYİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
ss.376-382
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.354
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Tuğba DÜZENLİ ; Sema MUMCU & Ali ÖZBİLEN  
GENÇLERİN PSİKOSOSYAL YAPILARINA UYGUN AÇIK MEKANLAR YARATMA
ss.383-392
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.363
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Rasim SOYLU  
ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİNDE (FOTOKATÜR) FOTOĞRAF-KARİKATÜR ETKİNLİKLERİNİN YARATICI SANATSAL GELİŞİME KATKILARI
ss.393-404
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.367
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Tolga AKTAN ; Mehmet Afşin YÜCE & Keziban AVCI  
ŞEHİR HASTANELERİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN YAPISI VE ROLÜ
ss.405-414
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.366
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Emrah AKDAMAR  
ISO 37120:2014 STANDARDI’NIN AKILLI KENTLER VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA BAĞLAMINDA İRDELENMESİ
ss.415-427
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.370
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Sevil BÜYÜKALAN FİLİZ & Halil İbrahim ALICI  
5. SINIF TÜRKÇE DERS KİTABININ İÇERDİĞİ FEN KAVRAMALARI AÇISINDAN FEN BİLİMLERİ DERSİ İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ
ss.428-446
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.352
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Filiz ASLAN ÇETİN & Ali GÜL  
SÜRDÜRÜLEBİLİR PAZARLAMA: TÜKETİCİLERİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TÜKETİME YÖNELİK SATIN ALMA DAVRANIŞLARI
ss.447-455
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.364
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

İpek KARLIDAĞ  
TÜRKİYE’DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE YARATICILIK ALANINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ
ss.456-462
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.365
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Murat KOÇYİĞİT ; Mehmet Nejat ÖZÜPEK & Özgen KARAGÜLLE  
A RESEARCH ON INVESTIGATING THE RELATION OF SERVICE QUALITY AND CORPORATE REPUTATION IN TOURISM MANAGEMENT
ss.463-469
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.371
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Serkan ÖZTÜRK  
MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET VE SOSYAL MEDYA KULLANIM ALIŞKANLIKLARI: DEVREKANİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ
ss.470-478
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.350
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

İbrahim Can KARADUMAN  
GELENEKSEL MEDYANIN KAMU POLİTİKALARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: MEDYA, HÜKÜMET VE KAMUOYU ARASINDAKİ İLİŞKİLER
ss.479-487
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.372
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Elif BAYRAMOĞLU & Elif ŞATIROĞLU  
SÜRDÜRÜLEBİLİR EKOLOJİK PARK TASARIM YAKLAŞIMLARI: ZAĞNOS VADİSİ PARKI ÖRNEĞİ
ss.488-495
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.369
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Adnan ARSLAN  
TÜRKİYE’DE ARAP LEHÇELERİ ARAŞTIRMALARI VE ÖĞRETİLMESİ KONUSUNDA OLUMSUZ YAKLAŞIMIN NEDENLERİ
ss.496-505
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.368
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ayşe ŞALLI  
TELEVİZYON HABERLERİNDE ŞİDDET, MÜSTEHCENLİK VE BİR TAMPON MEKANİZMA OLARAK DİNİ DEĞERLER
ss.506-522
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.374
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Kurtuluş MERDAN  
TÜRKİYE’DE ORGANİK TARIMIN MEVCUT DURUMU VE GELİŞME POTANSİYELİNİN SWOT ANALİZ YARDIMIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ
ss.523-536
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.379
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Recai AKAY  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GELENEKSEL TÜRK EBRU SANATI UYGULAMA ÖRNEKLERİNİ RENKLERİN PSİKOLOJİK ETKİSİ BAKIMINDAN İNCELEME
ss.537-547
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.384
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Pınar AKARÇAY & Gökhan AK  
TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİ İLKÖĞRETİM ÇOCUKLARININ EĞİTİMİ VE YAŞANAN PROBLEMLER
ss.548-557
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.377
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Bilge Kağan ŞAKACI  
HİYERARŞİ KAVRAMI EKSENİNDE DERİN EKOLOJİ YAKLAŞIMININ ÇÖZÜMLENMESİ
ss.558-568
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.381
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Abdullah ELMAS & Hüseyin YILMAZ  
İSTANBUL’UN İLK BELEDİYE BAŞKANI HIZIR BEY ÇELEBİ
ss.569-576
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.382
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Muhammed Ali YAZIBAŞI  
ALİ B. HÜSEYİN EL- AMÂSİ’NİN (? - 1470) EĞİTİM ANLAYIŞI VE GÜNÜMÜZ EĞİTİM SİSTEMİNE YANSIMALARI
ss.577-584
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.385
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Gökhan GÖKULU  
MEDYA VE SUÇ KORKUSU İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
ss.585-594
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.380
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Elif GÜNAY & Sema ÖZKAN TAĞI  
EBRU TEKNİĞİ İLE BOYANAN TEKSTİL YÜZEYLERİNİN HASLIK DEĞERLERİ
ss.595-603
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.386
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Cüneyt MENGÜ  
TURİZMDE İNOVASYON STRATEJİLERİ
ss.604-613
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.391
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Merve KAPLAN & Mahmut YARDIMCIOĞLU  
ALAN, HABİTUS VE SERMAYE KAVRAMLARI İLE PİERRE BOURDİEU
ss.614-623
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.389
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Şerafettin ERTEN ; İbrahim TÜRKMEN & Emine ÇETİN ASLAN  
KOSGEB YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ KAPSAMINDA KURULAN KOBİLERİN İSTİHDAM VE ÜRETİME KATKILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: UŞAK İLİ ÖRNEĞİ
ss.624-634
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.388
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Mustafa DİĞLER  
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN “SANAT EĞİTİMİ” DERSİ ALAN VE ALMAYAN ÖĞRENCİLERİN POPÜLER KÜLTÜRE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
ss.635-663
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.383
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Samim DÜNDAR  
OLASILIK İNTEGRALİ VE UYGULAMALARI
ss.664-672
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.390
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Alp Eren GÜNEY & İlke KOCAMAZ  
TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI AÇISINDAN KARAR ALMA SÜRECİNDE PİŞMANLIK DUYGUSUNUN MEMNUNİYET İLE İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
ss.673-686
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.378
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Gülden Filiz ÖNAL  
1982-2010 YILLARINDA SUNULAN MÜZİK EĞİTİMİ KONULU BİLDİRİLERİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
ss.687-694
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.393
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Sevim ÇEVEN & İsmail KARAKULLE  
BİLGİ TOPLUMU VE EĞİTİM TÜRKİYE’DE EĞİTİME GENEL BİR BAKIŞ
ss.695-705
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.422
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Hayrettin GÜMÜŞDAĞ ; Yeşim KARAÇ & Alpaslan KARTAL  
HALK OYUNLARI BRANŞINA KATILAN SPORCULARIN YARIŞMA ÖNCESİ KAYGI DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
ss.706-712
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.357
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri