Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


15 SayıEditör
Doç.Dr. Ömer Okan FETTAHLIOĞLU

Editör Yardımcısı
Yrd.Doç.Dr. Ahmet TUNÇ

Kahramanmaraş/Türkiye  2018

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenÖmer Lütfi TAŞCIOĞLU  
FRANSA’NIN OSMANLI DEVLETİNDEKİ FAALİYETLERİ
ss.713-719
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.427
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Davut ORHAN  
SUÛDİ ARABİSTAN EDEBİYATINDA KADIN ROMANCILAR
ss.720-726
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.429
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

İrfan DOĞAN  
EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLAR VE ÇOCUKLARININ PSİKOSOSYAL DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
ss.727-737
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.433
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Hatice DEĞİRMENCİ GÜNDOĞMUŞ  
İLKOKUL DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUDUĞUNU ANLAMA DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE BELİRLENMESİ
ss.738-743
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.425
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Burhanettin ZENGİN & Ahmet KIRMIZI  
YÜKSEKÖĞRETİM DÜZEYİNDE TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN TURİZM ENDÜSTRİSİNE İLİŞKİN ALGISI
ss.744-758
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.430
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Kasım TATLILIOĞLU  
OTOMATİK DÜŞÜNCELERİN ÇOCUKLUKTA MARUZ KALINAN EBEVEYN STİLLERİ AÇISINDAN YORDANMASI
ss.759-769
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.432
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Mustafa TANDOĞAN  
STRATEJİK REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLAMA ARACI OLARAK İNOVASYON STRATEJİLERİ
ss.770-778
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.434
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Özgür DEMİRCİ SEYREK & Melek KALKAN  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ROMANTİK İLİŞKİLERDE AKILCI OLMAYAN İNANÇLARI VE ÖFKE İFADE TARZLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
ss.779-785
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.426
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Özgür ASLAN ; Canser BOZ & Melis CERİT  
SAĞLIK İNOVASYONU ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR ÇERÇEVE VE SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI
ss.786-798
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.435
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Muharrem BAKKAL ; Süreyya BAKKAL & Hakan YILDIRIM  
TÜRKİYE’DE BÖLGESEL EKONOMİK DENGESİZLİKLER VE ÇÖZÜM YOLLARI
ss.799-809
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.460
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ahmet Nafiz ÜNALMIŞ  
STK’LARIN GELİŞİMİ VE ÇOĞULCU DEMOKRASİDEKİ ROLÜ
ss.810-818
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.448
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Şerif Ahmet DEMİRDAĞ & Evren GÜÇER  
OTEL İŞLETMELERİNDE REKREASYONEL LİDERLİK VE İŞ ETİĞİ İLİŞKİSİ: KARA SPORLARI ANİMATÖRLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
ss.819-836
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.451
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Bilge Kağan ŞAKACI  
POLİTİKA EKSENİNDE DERİN EKOLOJİ YAKLAŞIMININ ÇÖZÜMLENMESİ
ss.837-846
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.453
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Sevil BÜYÜKALAN FİLİZ & Leyla ERCAN  
ÖĞRENME STRATEJİLERİNİN ORTAOKUL 6.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE DERSİ BAŞARILARINA ETKİSİ
ss.847-852
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.452
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Mine KOYUNCU ŞAHİN  
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN AİLE KATILIM ÇALIŞMALARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ: TERCİHLER VE UYGULAMALAR
ss.853-868
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.462
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Suat AKYÜREK & Halil İbrahim ZEYBEK  
GÜMÜŞHANE İLİNİN GASTRONOMİ TURİZMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
ss.869-882
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.461
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Hakan ALTIN  
HİSSE SENEDİ FİYATLARI İLE FİNANSAL VARLIK FİYATLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ: BORSA İSTANBUL 100 ENDEKSİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
ss.883-888
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.464
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Cem Harun MEYDAN & Şeyma AKKUL  
A THEORETICAL INVESTIGATION ON THE ROLE OF POWER IN ORGANIZATIONS: THE POWER OVER APPROACH
ss.889-895
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.465
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

İraj Mohseni TAZEHKAND & Nihan ÖZDEMİR SÖNMEZ  
TARİHİ ALANLARIN KORUNMASI VE İYİLEŞTİRİLMESİNİN MEKANSAL, SOSYAL VE EKONOMİK ETKİLERİNİN ANKARA HAMAMÖNÜ YENİLEME ALANI ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ VE MERAGA KENTİ (İRAN) MOLLA RÜSTEM-HAMAM TARİHİ ALANI İÇİN ÖNERİLERİN GELİŞTİRİLMESİ
ss.896-913
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.436
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Bünyamin ÇALIK  
İSLAM HUKUKUNDA KADIN TANIKLIĞININ YERİ
ss.914-927
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.463
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Hasan BAŞTAŞ  
YATIRIM TEŞVİKLERİN BÖLGESEL ANALİZİ
ss.928-937
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.437
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Levent DÜZCÜ  
UZUN SÜRECEK İYİ İLİŞKİLER DÖNEMİNİN BAŞLANGICI: OSMANLI’NIN YENİ AVUSTURYA POLİTİKASINI BELİRLEME ÇABALARI (1791-1815)
ss.938-944
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.447
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Abdullah ELMAS  
1923-2016 YILLARI ARASI HÜKÜMET PROGRAMLARINDA DEZAVANTAJLI GRUPLAR
ss.945-953
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.467
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Yusuf YILDIZ  
II. VİYANA SEFERİ SONRASI DÖNEMDE AVUSTURYA ESİRLERİNİN AKIBETİ (17. YÜZYIL SONU-18. YÜZYIL BAŞI)
ss.954-960
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.466
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Fesih SARIGÜL & Fatih KANA  
TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ETİK DEĞERLERE YATKINLIĞININ BELİRLENMESİ
ss.961-970
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.468
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ayşe Nur SONGÜR ; Bengü BÜYÜKDERECİ & Funda Pınar ÇAKIROĞLU  
DETERMINATION OF REASONS FOR CHANGES IN EATING BEHAVIOURS OF UNIVERSITY STUDENTS
ss.971-978
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.470
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Tuba BÜYÜKBEŞE & Kazım DAĞ  
ETİK LİDERLİĞİN ÖRGÜTSEL ADALET ALGISINA ETKİSİNDE ÖRGÜTSEL GÜVENİN ARACI ROLÜ
ss.979-994
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.471
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Sema Özkan TAĞI & İkbal DARÇIN  
FARKLI KUMAŞ YÜZEYLERİNE EBRU UYGULAMALARI
ss.995-1001
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.473
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Serkan ÖZTÜRK  
SOSYAL MEDYADA KAMUOYUNU BİLGİLENDİRME VE HALKLA İLİŞKİLER (ZEYTİN DALI OPERASYONU TWİTTER ÖRNEĞİ)
ss.1002-1010
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.472
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Eyüp YALÇIN  
KISÂS-I ENBİYÂ’DA DAĞ (HİNDÎ MAHMÛD ÖRNEĞİ)
ss.1011-1029
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.475
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Hatice ÇELİK  
THE ROLE OF NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS IN TURKISH FOREIGN POLICY DECISION MAKING
ss.1030-1035
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.476
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Meltem KILIÇ  
KREDİ HACMİNİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR ANALİZ
ss.1036-1043
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.491
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Aysel OKTEN  
AHMED RIZA VE POZİTİVİZM
ss.1044-1052
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.486
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ebru ORAL  
HUNLARDA HAYVAN ÜSLUBU
ss.1053-1058
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.487
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Maia KRENDELEVA ; Rabia EFEOĞLU & Şuayb POTUR  
BEC SINIFLANDIRILMASINA GÖRE TÜRKİYE VE BRICS ÜLKELERİ ARASINDAKİ DIŞ TİCARETİN KARŞILAŞTIRMALI ÜSTÜNLÜKLER ANALİZİ (2000-2016)
ss.1059-1067
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.482
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Yakup ATEŞ & Erdem YAVUZ  
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ
ss.1068-1076
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.484
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Gözde Aynur ASLAN & Leyla ERCAN  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AFFETME DAVRANIŞLARI, YAŞAM DOYUMLARI VE SÜREKLİ ÖFKE DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ
ss.1077-1086
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.483
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ayşe Derya KAHRAMAN  
FOTOĞRAFTA IŞIK
ss.1087-1093
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.481
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Hasan ERYÜRÜK  
KÜRESEL TOPLUMSAL CİNSİYET UÇURUMU: G-20, AB ve Türkiye
ss.1094-1101
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.494
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri