Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


19 SayıEditör
Doç.Dr. Sehrana KASIMİ

Editör Yardımcısı


İstanbul/Türkiye  2018

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenNigâr OTURAKÇI ORBAY  
YAŞAR KEMAL’İN RENKLER VE RENKLERLE İLGİLİ SÖZCÜKLERİ KULLANIMI: KARINCANIN SU İÇTİĞİ ÖRNEĞİ
ss.1944-1957
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.568
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Nur ARAL  
YENİYİ ARARKEN: BİR YİRMİNCİ YÜZYIL FENOMENİ OLARAK SANATTA "KENDİNE MAL ETME" EYLEMİNİ FOTOĞRAF VE SHERRİE LEVİNE ÜZERİNDEN OKUMAK
ss.1958-1966
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.579
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Bahadır OKTAY & Fatma OKTAY  
PSİKOLOJİ BİLİMİ AÇISINDAN MESLEKİ YETERLİLİK
ss.1967-1973
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.580
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Gülsüm BAŞTUĞ & Irmak UÇAR & Taner YILMAZ  
INVESTIGATION OF THE LEVEL AND SOCIAL ANXIETY LEVEL OF THE INDIVIDUALS IN THE RECREATION ACTIVITIES
ss.1974-1982
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.587
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Veli DUYAN & Pınar ÖZDEMİR  
BOŞANMA SÜRECİNDEKİ ÇİFTLERİN SORUN ÇÖZME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
ss.1983-1994
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.591
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Gonca Hülya YAYAN & Burcu KARTAL  
TÜRK MİTOLOJİSİNDE YER ALAN SEMBOLLERİN ALİ ERTUĞRUL KÜPELİ’NİN ESERLERİNE YANSIMALARI
ss.1995-2009
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.593
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Tuğba TOPCAN & Sena Gürşen OTACIOĞLU  
SAHNEDE MÜZİK PERFORMANSI SERGİLEYEN ÖĞRENCİLERİN KAYGI DURUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ÖNEM SIRALAMASI: Ankara İli Örneği
ss.2010-2019
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.594
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Nur BAŞER BAYKAL  
ADLERYAN TERAPİ VE BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ İLE BÜTÜNCÜL BİR YAKLAŞIM
ss.2020-2028
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.563
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Tuğçe ŞANLI  
TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİ MÜLTECİLERİN ENTEGRASYONU: YENİ BİR YOL HARİTASI
ss.2029-2049
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.578
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Nevin GÖKSAL  
DEMİR ÇAĞ DÖNEMİ - ÇATAK VE KALECİK TOPLUM BİREYLERİNE AİT CLAVİKULA KEMİKLERİNDE RHOMBOİD FOSSA OLUŞUMU
ss.2050-2055
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.590
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Yakup ÖZTÜRK  
YEREL HALKIN BOŞ ZAMAN DEĞERLENDİRME ALIŞKANLIKLARININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ÇANKIRI ÖRNEĞİ
ss.2056-2063
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.592
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Banu ÇİÇEK KURDOĞLU & Nazlı Mine YURDAKUL & Elif BAYRAMOĞLU  
YEŞİL KAMPÜS YAKLAŞIMININ UZMAN DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ
ss.2064-2071
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.589
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Melda AKBABA & Gamze ÖZEL & Fatih YILDIZ  
GASTRONOMİ TURİZMİ KAPSAMINDA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KİLİS MUTFAĞINA YÖNELİK ALGILARI
ss.2072-2079
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.595
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Gülbaşak YERLİ  
TÜRKİYE’DEKİ GÖÇ POLİTİKALARI EKSENİNDE GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER MÜLTECİLER YÜKSEK KOMİSERLİĞİNİN KURULUŞ VE FONKSİYONLARI
ss.2080-2086
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.597
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Zhakhangir NURMATOV & Sultanmurat ABZHALOV  
KAZAK JIRŞILIK GELENEĞİNDEKİ İSLAMİ MOTİFLER
ss.2087-2096
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.598
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Umut BALCI & Medeni AKGÜN  
EMİNE SEVGİ ÖZDAMAR’IN MUTTERZUNGE ADLI ESERİNDEKİ KALIP İFADELER VE TÜRKÇE ÇEVİRİSİNDEKİ KARŞILIKLARI
ss.2097-2103
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.600
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Suzan TEPE YILMAZ  
BEDENE BAKIŞ: TRANSHÜMANİST İZLER
ss.2104-2110
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.604
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Hamit ÖNAL  
“BAĞLAMA” KONULU TEZLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ (1995-2017)
ss.2111-2120
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.605
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Hakan BİLGÜTAY  
DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER İLE RİSK KÜLTÜRÜ ARASINDAKİ İLİŞKİ:TRC1 BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN ULUSLARARASI İŞLETMELERİN YÖNETİCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
ss.2121-2132
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.606
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Nursal KUMAŞ  
VİLÂYET SÂLNÂMELERİ VE TUİK VERİLERİ IŞIĞINDA İZNİK’İN İDARİ VE DEMOGRAFİK YAPISI (1870-1950)
ss.2133-2151
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.608
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Kıymet YAVUZASLAN  
EKONOMİDEKİ TERCİHLERDE, DEMOGRAFİK FARKLILIKLARIN ÖNEMİ: DAVRANIŞSAL VE DENEYSEL İKTİSAT ÇALIŞMALARI
ss.2152-2158
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.611
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Lokman GÖZCÜ & Almedin BRALİC  
YUSUF ATILGAN'IN “AYLAK ADAM” ADLI ROMANININ YAPILARINA GÖRE CÜMLELER BAKIMINDAN İNCELENMESİ
ss.2159-2173
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.615
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Kurtuluş MERDAN  
GÜMÜŞHANE İLİNDE İMALATA DAYALI SANAYİLEŞME: PESTİL VE KÖME İŞLETMELERİ ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME
ss.2174-2183
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.603
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Nahit ÖZDAYI  
ELİT SPORCULARIN YILMAZLIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
ss.2184-2192
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.596
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Nazife ÖZTÜRK & Mehmet GENÇTÜRK  
HEKİMLERİN BRANŞ TERCİHLERİNİN TREND ANALİZİ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ
ss.2193-2202
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.612
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ergün ŞİMŞEK  
TÜRKİYE’DE ELEKTRİK ÜRETİMİNİN KAYNAKLARINA GÖRE DAĞILIMI PROJEKSİYONU (2018-2023)
ss.2203-2214
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.610
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Çiğdem Sema SIRMA  
SOSYAL BİLİMLER PERSPEKTİFİNDEN NİTEL ARAŞTIRMALARDA ETİK VE AYDINLATILMIŞ ONAM
ss.2215-2221
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.607
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Oya AYTEMİZ SEYMEN & Emrah BOZKURT  
ÖRGÜTSEL ADALET VE ÖRGÜTSEL SİNİSİZM ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÖRGÜTSEL GÜVENİN ARACI ROLÜ: BİR ARAŞTIRMA
ss.2222-2234
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.621
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Durmuş GÖKKAYA & Selin EROYMAK & Dilruba İZGÜDEN  
KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI BAĞLAMINDA ŞEHİR HASTANELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
ss.2235-2243
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.581
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Servet SAY & Fatih İ. KURŞUNMADEN & Mehmet BÜYÜKÇİÇEK  
MUHASEBE DERSLERİNİN TURİZM EĞİTİMİ VEREN MESLEK YÜKSEKOKULLARINDAKİ YERİ: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MYO ÖRNEĞİ
ss.2244-2249
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.586
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Mehibe ŞAHBAZ  
İSLAM ÖNCESİ TÜRKLERDE DAĞ KÜLTÜ VE İNANCI
ss.2250-2261
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.602
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Lokman GÖZCÜ & Selver KRNİC  
HÜSEYİN RAHMİ GÜRPINAR’IN ‘’GÖNÜL TİCARETİ’’ ADLI HİKAYESİNDE KISALTMA GRUPLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ
ss.2262-2270
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.616
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Gazanfer KAYA  
TEKEL DÖNEMİ VE SONRASININ TÜTÜN EKİCİSİ AİLELERE ETKİLERİ (ADIYAMAN MERKEZ KÖYLERİ ÖRNEĞİ)
ss.2271-2280
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.619
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Abdou-Wahabi ABDOU & Zeynep DEMİRCİ  
TRADITIONAL MEDICAL PRACTICES IN AFRICA IN A MODERNIZATION CONTEXT: THE EXAMPLE OF TOGO
ss.2281-2288
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.625
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Özlem ŞİMŞEK ÇETİN & Fatma ÇALIŞANDEMİR  
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA AÇIK OYUN ALANLARI
ss.2289-2298
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.617
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Mustafa SOLMAZ  
İLKEL TOPLULUKLARDA İKTİDARIN MEŞRUİYETİ
ss.2299-2303
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.618
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Mehmet TAŞ  
18.YÜZYILDA OSMANLI DONANMASINDA KULLANILAN YELKEN BEZİ TÜRLERİ VE MİKTARLARI
ss.2304-2320
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.614
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Mustafa TANDOĞAN  
REKABETÇİ ÜSTÜNLÜK UNSURU OLARAK YENİLİKÇİLİK (İNOVASYON) KAVRAMI
ss.2321-2328
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.620
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Serpil KAPAR  
İÇ MEKAN ENSTALASYONLARININ OLUŞUM KOŞULLARI VE SANAT İZLEYİCİSİNİN ÇALIŞMANIN VARLIĞINA OLAN KATKISI
ss.2329-2338
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.599
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Peyman UYSAL & A. ALİ KOÇ  
KIRSAL KALKINMADA SOSYAL İNOVASYONUN ÖN KOŞULLARI: TÜRKİYE'DE EN İYİ UYGULAMALAR
ss.2339-2346
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.628
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Halime ÇELEBİ  
ÇAĞATAY ŞAİRİ MECLSİ’NİN SEYFÜL MÜLÜK ADLI MESNEVİSİNDE “İSİM +ET-, OL-, BOL-, EYLE- KIL-” YAPISINDAKİ BİRLEŞİK FİİLLERİNİN TESPİTİ VE KULLANIMI ÜZERİNE
ss.2347-2358
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.630
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Gürkan PAMUKÇU  
YAPAY BİR DEVLET OLARAK IRAK’IN KURULUŞU: 1914-1924
ss.2359-2380
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.629
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Meltem KESKİN KÖYLÜ  
TÜRKİYE KAZAKİSTAN TİCARİ İLİŞKİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE ÖNEMİ
ss.2381-2386
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.631
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ecem ÇİÇEK & Zeynep GÜNGÖRMÜŞ  
SAVAŞ VE GÖÇLERİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARINA ETKİSİ VE HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİN RÖLÜ
ss.2387-2393
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.632
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Adnan ÇELİK & Mehmet KAPLAN & Rabia YILMAZ & Necdet SEZAL  
TRUCTURAL CONDITION DEPENDENCY THEORY: A GENERAL EVALUATION
ss.2394-2401
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.643
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Cem ŞEN & H. Nejat BASIM  
THE IMPACT OF PSYCHOLOGICAL CAPITAL ON JOB PERFORMANCE AND CYNICISM: THE MODERATOR EFFECT OF CULTURAL TIGHTNESS-LOOSENESS
ss.2402-2423
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.648
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Aysu KARACALAR  
İLTİCA REJİMİ ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE - AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ: SURİYELİ GÖÇMEN KRİZİ
ss.2424-2438
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.650
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

İskender DÖLEK  
MUŞ İLİNDE ULAŞIM GÜZERGÂHLARI İÇİN BİR DOĞAL TEHLİKE KAYNAĞI OLARAK HEYELANLAR
ss.2439-2451
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.634
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Özlem DURGUN & Suna MUĞAN ERTUĞRAL  
DÜZENSİZ GÖÇ HAREKETLERİNİN TÜRKİYE COĞRAFYASI ÜZERİNDEKİ DAĞILIMININ İNCELENMESİ
ss.2452-2459
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.627
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Alperen ÖZTÜRK  
ÖRGÜTSEL YAŞ VE EYLEMSİZLİK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ÖRGÜTSEL EKOLOJİ, YENİ KURUMSALCILIK, KAYNAK BAĞIMLILIĞI VE SOSYAL AĞ YAKLAŞIMLARIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ
ss.2460-2474
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.649
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri