Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


20 SayıEditör
Doç.Dr. Sehrana KASIMİ

Editör Yardımcısı


İstanbul/Türkiye  2018

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenCelal NAVRUZ & Erdal AKPINAR  
KIRSAL KESİMDE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRESEL TUTUMLARININ EBEVEYN EĞİTİM DÜZEYİNE GÖRE İNCELENMESİ (ERZİNCAN ÇAYIRLI ÖRNEĞİ)
ss.2475-2482
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.541
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Gülhan DENİZ & Yüksel AYDIN  
2013-2017 DÖNEMLERİNDE TÜRKİYE’ DE BAĞIMSIZ DENETÇİ VE BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARININ DURUMU
ss.2483-2494
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.638
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Soykan UYSAL  
MALİYE ÖN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN DİL ÖĞRENME MOTİVASYONLARI VE İŞ BULMA KONUSUNDA YABANCI DİL ALGILARI: BİR DURUM ÇALIŞMASI
ss.2495-2501
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.640
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Mehmet YILMAZ & Özlem BAYIR  
ÇALIŞANLARDA ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI (ÖVD) VE MOTİVASYONUN İŞTEN AYRILMA NİYETİNE VE İŞ TATMİNİNE ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
ss.2502-2523
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.635
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

İsa GÜL  
ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM SÜRECİNDE ÇALIŞAN BAĞLILIĞININ ROLÜ: KURAMSAL BİR İNCELEME
ss.2524-2535
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.642
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Serdar BUDAK  
TÜRKİYE'DE OTOMOTİV TALEBİNİN EKONOMİK DİNAMİKLERİ
ss.2536-2542
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.645
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Mikail KAR & Bahar BAYSAL KAR  
MOBİL ARABAĞLANTI ÜCRET DÜZENLEMELERİNDE SU YATAĞI ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
ss.2543-2557
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.659
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Kadir DEMİRCİ  
MODEL ALMANIN HAYRI İLE TAKLİT ETMENİN 'ŞERRİ' ARASINDA HZ. PEYGAMBER
ss.2558-2565
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.653
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Mehmet TAŞ  
OSMANLI DEVLETİ'NDE YELKEN BEZİNİN KULLANIM SAHALARI
ss.2566-2573
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.651
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Erdoğan GAVCAR & Elçin Noyan & Gamzegül ÇALIKOĞLU  
TÜKETİCİLERİN SÜPERMARKET TERCİHİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA FETHİYE ÖRNEĞİ
ss.2574-2582
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.636
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Fatma KARAMAN  
ALMANCA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ALMANCAYI ÖĞRETME KAYGISI
ss.2583-2588
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.641
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Cevdet EPÇAÇAN & Hasan PESEN  
ADAY ÖĞRETMEN YETİŞTİRME PROGRAMININ PAYDAŞLARI TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
ss.2589-2607
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.652
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Gülsüm TOPAL & Veli Onur ÇELİK; Fırat ESER & Sevda GÖKÇE  
SPOR TESİSLERİN GELECEĞİ SÜRDÜRÜLEBİLİR YEŞİL BİNALAR OLABİLİR Mİ?
ss.2608-2613
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.639
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ahmet Nafiz ÜNALMIŞ  
KİTAP DEĞERLENDİRME-HAMİT EMRAH BERİŞ, SİYASAL DÜZENİN SINIRLARI DEMOKRASİ, DEMOKRATİKLEŞME VE KATILIMCI SİYASET
ss.2614-2616
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.860
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Nagihan ÇAKAR BİKİÇ & Burak TÜRTEN  
DOCUMENTARY FILM ELEMENTS IN INSTAGRAM STORIES: A STUDY ON PHENOMENA
ss.2617-2630
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.707
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Zeynep GÜNGÖRMÜŞ & Metin GÜNGÖRMÜŞ  
AĞIZ-DİŞ SAĞLIĞI İLE İLGİLİ TÜRKÇE WEB SAYFALARININ KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ÖN ÇALIŞMA
ss.2631-2634
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.646
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Levent AKSU  
TÜRKİYE’DE BİLİM VE TEKNOLOJİ İLE İKTİSADİ BÜYÜME İLİŞKİLERİNİN; SOSYAL, EKONOMİK VE STRATEJİK ANALİZİ
ss.2635-2670
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.697
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ömer Lütfi TAŞCIOĞLU  
THE OPEN LETTER WHICH WAS ADRESSED TO HIS HOLINESS POPE FRANCIS TO REFLECT THE REALITIES
ss.2671-2677
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.633
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Seyfican GÖRGÜLÜ  
2008 EKONOMİK KRİZİ SONRASI AVRUPA'DA SİYASİ TERCİHLERİN ÜLKELERDEKİ EKONOMİK ETKİLERİ
ss.2678-2689
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.676
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Mustafa Said KURŞUNOĞLU  
İBN-İ MİSKEVEYH’İN ERDEME VE YASAYA DAYALI SİYASET FELSEFESİ
ss.2690-2706
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.677
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Selahattin AVŞAROĞLU & Kağan YILDIZ  
YATILI BÖLGE VE GÜNDÜZLÜ ORTAOKULLARDA EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN BENLİK SAYGILARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
ss.2707-2719
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.693
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ayşem SEZER ŞANLI  
TOPLUMSAL HAREKETLER VE BİR TOPLUMSAL HAREKET AKTÖRÜ OLARAK AYDIN: UZMANLIĞIN SEFERBER EDİLMESİ
ss.2720-2731
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.682
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Selçuk DEMİR  
DERBEND SİSTEMİNİN NÜFUS VE YERLEŞME ÜZERİNE ETKİSİ: GABROVA KARYESİ ÖRNEĞİ
ss.2732-2738
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.691
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ziya TOK  
FRANSIZCADAN TÜRKÇEYE YAPILAN ÇEVİRİLERDE KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
ss.2739-2744
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.701
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ahmet Ferda SEYMEN  
IMPLEMENTATION OF NEW “IT APPLICATIONS” AND “SERVICE & QUALITY STANDARDS.” TO THE MEDICAL TREATMENT SECTION OF THE TURKISH HEALTH TOURISM INDUSTRY
ss.2745-2755
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.698
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Fatma YAŞAR EKİCİ & Gülsüm GÖGER  
ÇOCUKLARIN PROBLEM DAVRANIŞLARI İLE EBEVEYNLERİNİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
ss.2756-2770
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.699
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Erdem SARIKAYA  
ESAD MUHLİS PAŞA DİVANÇESİ’NDE OSMANLI KÜLTÜR COĞRAFYASI
ss.2771-2782
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.669
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Yalçın ÇETİN  
İNSAN VE TOPLUM İLİŞKİSİNİN DİN SOSYOLOJİSİNDEKİ DEĞERİ
ss.2783-2790
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.680
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ahmet GÜNDÜZ  
3536 NUMARALI VE H.1254 TARİHLİ KIRŞEHİR NÜFUS DEFTERİNİN TANITIMI VE DEĞERLENDİRİLMESİ
ss.2791-2808
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.688
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Duran Ali YILDIRIM & Ali BAYER  
MARUF VE İHSAN TEMELLİ AİLE ANLAYIŞININ AİLE İLİŞKİLERİNE ETKİSİ
ss.2809-2820
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.692
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Zeynep GÜNGÖRMÜŞ & Metin GÜNGÖRMÜŞ  
KANSER HASTALARINDA AĞIZ BAKIMIYLA İLGİLİ TÜRKÇE YAZILI WEB SAYFALARININ OKUNABİLİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR ÖN ÇALIŞMA
ss.2821-2824
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.647
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Mohanad ALAMLEH  
II. ABDÜLHAMİT’İN MÜLKİYETİ FİLİSTİN’DE OSMANLI ÇİFTLİKLERİ
ss.2825-2842
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.681
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Tuğba BAĞBAŞLIOĞLU  
ULUS-DEVLET KURGUSUNUN BAŞARISIZ BİR VERSİYONU
ss.2843-2849
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.671
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Gökhan AKANDERE & Hasan HAKSES  
LOJİSTİK PERFORMANS ENDEKSİ (LPI) İLE ÇEVRE PERFORMANS ENDEKSİ (EPI) ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
ss.2850-2860
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.658
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

İlkcan KARATEPE ÇETİNKAYA & Çiğdem KAPTAN AYHAN  
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK TEMELİNDE KIRSAL TURİZM POTANSİYELİNİN SWOT ANALİZİYLE SAPTANMASI; AYVACIK İLÇESİ ÖRNEĞİ
ss.2861-2869
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.687
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Cennet Şeyma KARABACAK ; H. Feriha AKPINARLI & Sema ÖZKAN TAĞI  
ANKARA İLİNDE BULUNAN EBRU USTALARI VE ESERLERİ
ss.2870-2878
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.674
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Şule FIRAT DURDUKOCA  
OKULU KÜLTÜR MERKEZİ KONUMUNA GETİRME: ÖĞRETMEN VE OKUL YÖNETİCİLERİNİN YETERLİK ALGILARI VE GÖRÜŞLERİ
ss.2879-2893
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.694
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Mustafa Cevat ATALAY & Sevtap KANAT  
RESSAMLAR İÇİN TASARLANAN SERGİ AFİŞLERİ
ss.2894-2902
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.708
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Emine ALTUNAY ŞAM & Rumiye ARSLAN  
II. ABDÜLHAMİT DÖNEMİ’NDE OSMANLI-ALMAN İLİŞKİLERİ
ss.2903-2913
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.702
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Kemal TEMEL ; Emine SEVİNÇ POSTACI & İbrahim UYSAL  
112 ACİL AMBULANS HİZMETLERİNDE ACİL OLMAYAN DURUMLARIN ve SUİSTİMALLERİN NEDEN OLDUĞU EKONOMİK KAYIPLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
ss.2914-2918
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.703
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Duygu İLKHAN SÖYLEMEZ  
SELÇUKLU DÖNEMİ ÇİNİ TEZYİNATI ( KONYA SIRÇALI MEDRESE ÖRNEĞİ)
ss.2919-2926
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.709
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Zeynep DERE  
DRAMANIN ÖĞRETMEN ADAYLARININ YARATICILIKLARINA ETKİSİ
ss.2927-2934
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.706
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Muhittin KAPANŞAHİN  
BOSTAN ÇELEBİ’NİN TARİHÇİLİĞİ VE SÜLEYMAN-NÂME’SİNDE KULLANDIĞI AYETLER
ss.2935-2946
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.714
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Emine BAKAN  
MODA TASARIM ÖĞRENCİLERİNİN SERGİ VE DEFİLE FİKİRLERİNE DAİR BİR ARAŞTIRMA
ss.2947-2953
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.724
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ersin AFACAN ; Nazmi AVCI & Gökhan ÇOBANOĞLU  
SPORDA DANIŞMANLIK HİZMETLERİ VE MENTAL DESTEK
ss.2954-2961
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.718
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Mustafa ARSLAN  
TÜRKİYE’DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SORUNU SOSYAL HAYATA YANSIMALARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
ss.2962-2968
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.713
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Adnan SÖYLEMEZ  
A COMPARISON FOR ASSESSING ORGANIZATIONAL CAPACITY ABILITY AT MUNICIPALITIES IN TURKEY (CASE OF ISTANBUL AND ANKARA METROPOLITAN MUNICIPALITIES)
ss.2969-2973
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.717
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Nedim YILDIZ & Hatice Hicret ÖZKOÇ  
ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE ÖRGÜT YAPISI ARASINDAKİ İLİŞKİ: SAĞLIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
ss.2974-2987
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.712
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Jean-Philippe GUNN  
AFRICAN NATIONALISM FROM THE COLONIAL PERIOD TO THE POST COLONIAL PERIOD
ss.2988-2995
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.726
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Sevil BÜYÜKALAN FİLİZ & Sema FİDAN  
İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUL BAHÇELERİNE İLİŞKİN SAHİP OLDUKLARI METAFORLAR
ss.2996-3008
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.719
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Emine BAKAN  
MODA TASARIM ÖĞRENCİLERİNİN İMAJ OLUŞTURMALARINDA RENGİN ÖNEMİ
ss.3009-3019
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.723
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Selcen UÇAR ; Yeter DEMİR USLU & Pakize YİĞİT  
HASTANE VERİ GİRİŞ PERSONELLERİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİ
ss.3020-3025
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.725
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Yelda Aydın TÜRK  
ÖĞRENCİLERİN OKUL BAHÇELERİNDEKİ DAVRANIŞ BİÇİMLERİ: BİR İLKOKUL ÖRNEĞİ
ss.3026-3036
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.722
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ebru ORAL  
HUNLARDA DİN ANLAYIŞI VE ÖLÜ GÖMME GELENEKLERİ
ss.3037-3040
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.695
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Sema KONATEKE & Zeynep GÜNGÖRMÜŞ  
YOĞUN BAKIMDA AĞRI, SEDASYONVE KONFOR YÖNETİMİNDE HEMŞİRENİN ROLÜ
ss.3041-3045
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.685
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Mehtap SAĞOCAK & Evrim SIRMALI  
MARKA YARATMA VE YÖNETME SÜRECİ BAĞLAMINDA GRAFİK TASARIM EĞİTİMİ
ss.3046-3056
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.720
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Aysun TÜRE & Aytolan YILDIRIM  
YÖNETİCİ HEMŞİRELERİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN HEMŞİRELERİN İŞ PERFORMANSINA ETKİSİ
ss.3057-3067
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.721
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri