Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


21 SayıEditör
Doç.Dr. Sehrana KASIMİ

Editör Yardımcısı


İstanbul/Türkiye  2018

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenCeran ARSLAN OLCAY  
TÜRK TARIMININ ORTAK TARIM POLİTİKASINA UYUMU VE AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİNE ETKİSİ
ss.3068-3077
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.700
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Sema KONATEKE & Zeynep GÜNGÖRMÜŞ  
YARA İYİLEŞMESİNDE HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİ VE HEMŞİRELİK BAKIMI
ss.3078-3080
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.686
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Hande AYŞEGÜL ÖZDEMİR & H. Feriha AKPINARLI  
ŞEYH ŞABAN-I VELİ VAKIF ESERLERİ MÜZESİNDE YER ALAN KIRŞEHİR SECCADE HALILARININ RENK, MOTİF VE KOMPOZİSYON ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
ss.3081-3093
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.728
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Zarife UYSAL ÇELİK & Melek KALKAN  
ÇELİŞİK DUYGULU CİNSİYETÇİLİK İLE ROMANTİK İLİŞKİLERDE AKILCI OLMAYAN İNANÇLAR ARASINDAKİ İLİŞKİ
ss.3094-3098
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.730
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Oğuz BAL  
GELİŞMEKTE OLAN EKONOMİLERDE ALTYAPI YATIRIMININ EKONOMİK KALKINMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
ss.3099-3113
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.732
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Murat POLAT  
DERSLERDE AKILLI TELEFON SIBER AYLAKLIĞI ÖLÇEĞI (DATSAÖ): ÜNIVERSITE ÖĞRENCILERI İÇIN BIR ÖLÇEK UYARLAMA ÇALIŞMASI
ss.3114-3127
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.733
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Gülnur DURAN  
MUSHAFLARIN BEZENMESİNDE NISFÜ’L-KUR’AN TEZHİBİNDE SAYFA DÜZENİ
ss.3128-3140
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.734
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Filiz YILDIRIM ; Eda PURUTÇUOĞLU; Bilge ABUKAN; Duygu ÖZTAŞ & Elif Sinem ARIKAN  
TÜRKİYE’DE KIRSAL ALANDA AKTİF YAŞLANMANIN BELİRLEYİCİSİ OLARAK “SOSYAL HİZMETLER”
ss.3141-3151
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.737
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Yener ÖZEN & Hülya BULUT ÖZEN  
ŞİDDETİN ÇIĞLIĞI TRAVMA
ss.3152-3164
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.588
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Hülya USLUOĞLU & Zeynep GÜNGÖRMÜŞ  
DİYABETİK HASTALARIN ÖZ YETERLİLİKLERİ İLE ÖZ BAKIM AKTİVİTELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
ss.3165-3170
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.683
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Döne GÜNAY & Sefer GÜMÜŞ  
KADINA ŞİDDETİN HEMŞİRELER BOYUTU VE BİR ARAŞTIRMA
ss.3171-3182
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.696
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Hatice BALTA  
HASANKEYF’TEKİ TARİHİ MEZARLIKLAR VE HAZİRE ALANLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
ss.3183-3198
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.731
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Murat ÖZDEMİR  
İNSAN HAKLARI PERSPEKTİFİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE ELEŞTİREL MEYDA OKURYAZARLIĞININ ÖNEMİ
ss.3199-3207
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.735
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ebru ÇORUH ; Nazan AVCIOĞLU KALEBEK; Gökçe ÖZDEMİR &Tuğba ÖZTÜRK  
GERİ DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA İKİNCİ EL GİYSİLERİN TEKRAR KULLANIMA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
ss.3208-3213
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.738
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Murat ÖZKOYUNCU & Emine ŞAHİN  
PAZARLAMA İLETİŞİMİ KAPSAMINDA WEB SİTELERİN KULLANIMININ KREATİF REKLAM AJANSLARI ÖRNEKLEMİNDE İNCELENMESİ
ss.3214-3228
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.740
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

İlkay YILDIZ  
YÖNDEŞME KAVRAMI ÇERÇEVESİNDE BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ MEDYA VE İLETİŞİM ÖĞRENCİLERİNİN TELEVİZYON İZLERKEN SOSYAL MEDYA KULLANIM DURUMLARI
ss.3229-3238
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.743
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Emre KESKİN & Gülşah KARAVARDAR  
İŞ-YAŞAM DENGESİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLE İLİŞKİSİ: BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KADIN ÇALIŞANLARA YÖNELİK BİR UYGULAMA
ss.3239-3251
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.744
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Nima MIRZAEI & Taghi SHAKOURI YOUVALARI  
BİLGİ PAYLAŞIMININ ÖĞRENCİ ARASINDA BİLGİ BRUKERLERİNİN ROLÜ VE ENGELLEYİCİ VE DESTEKLEYİCİ FAKTÖRLERİ "ÜNİVERSİTESİTEYE DAYALI BİR UYGULAMA"
ss.3252-3263
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.746
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Abdürrauf AYDIN  
İRAN İSLAM DEVRİMİ ÖNCESİ VE SONRASINDA TÜRKİYE İRAN EKONOMİK İLİŞKİLERİNEKİ DÖNÜŞÜM VE BÖLGESEL SİYASATE ETKİLERİ (1979-2011)
ss.3264-3270
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.747
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Sevgi TÜZÜN RAD & Jülide ASLAN  
2002-2017 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE’DE TARIM POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI
ss.3271-3278
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.749
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Murat AKSOY  
ANLAM VE AMAÇ: İSLAM SANATININ TASAVVUFİ YORUMUNUN İŞLEVSELLİĞİ
ss.3279-3286
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.750
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Murat AÇIK & Funda Pınar ÇAKIROĞLU  
SİVAS MUTFAK KÜLTÜRÜ VE YÖRESEL YEMEKLERİN PİŞİRİLME DURUMU
ss.3287-3296
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.751
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Seda Sultan KÜRÜM & Suna MUĞAN ERTUĞRAL  
SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME MODELİNDE DAVRANIŞSAL İKTİSADIN ETKİSİNİN İNCELENMESİ
ss.3287-3301
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.752
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Didem YAYAN  
KENDİLİK VE TOPLUM: “ÖĞRENCİ TÖRLESS’İN BUNALIMLARI”NDA “NORMDIŞI”NIN ANLATIMI
ss.3302-3307
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.753
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Mustafa SOLMAZ  
SİMGESEL SERMAYE KAPİTALİZME KARŞI ETKİLİ BİR ÇÖZÜM OLABİLİR Mİ? YOKSA İNSANIN ÇIKARINA DÜŞKÜN BİR VARLIK OLDUĞUNU KABUL ETMEK Mİ GEREKİR?
ss.3308-3315
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.755
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Aslıhan E. BOZCUK  
TÜRKİYE’DEKİ BAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETLERİNİN ULUSLARARASI DENETİM AĞLARINA ÜYELİĞİ VE GELİR ETKİSİ
ss.3316-3325
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.757
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Bülent DEMİR ; Gülbeniz AKDUMAN & Zeynep HATİPOĞLU  
INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF ETHICAL LEADERSHIP PERCEPTION AND ORGANIZATIONAL IDENTIFICATION ON ORGANIZATIONAL CHANGE TENDENCY
ss.3326-3337
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.760
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Sibel ESER & Mehmet Selami YILDIZ  
THE VALUE STREAM MAPPING METHOD IN PRODUCTION OF DENIM PANTS AND A CASE STUDY
ss.3338-3351
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.745
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Önder SAKAL & Recep MACİT  
SIKILIK-ESNEKLİK VE PERFORMANS: PSİKOLOJİK GÜÇLENDİRMENİN ARACI ROLÜ
ss.3352-3362
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.762
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Mehmet ALTINÖZ & Demet CAKIROGLU  
AN ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN JOB SATISFACTION AND PERSPECTIVE ON THE FUTURE: A RESEARCH ON HEALTH CARE EMPLOYEES
ss.3363-3374
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.768
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Münevver ÇETİN & Bahar DOĞAN  
KAMU DİPLOMASİSİ UYGULAMALARINDA MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YURT DIŞI TÜRK OKULLARININ ROLÜ: VELİ GÖRÜŞLERİ
ss.3375-3384
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.767
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Mürşide EMİROĞLU & Recep BİNDAK  
LİSE 9.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ŞİDDET EĞİLİMLERİNİN SOSYAL PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ İLE BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
ss.3385-3394
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.765
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Mehmet TAŞ  
OSMANLI DÖNEMİNDE ANAMUR KAZASINDA YAŞANAN BAZI EŞKIYALIK OLAYLARI
ss.3395-3409
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.759
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Aslıhan E. BOZCUK & Muhammed DUMAN  
BİREYSEL YATIRIMCILARIN FİNANSAL KARARLARINA DUYGUSAL ZEKANIN ETKİSİ
ss.3410-3419
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.763
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Hülya USLUOĞLU & Zeynep GÜNGÖRMÜŞ  
KANITA DAYALI HEMŞİRELİK
ss.3420-3423
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.684
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Hasan Güner BERKANT ; Zeynep ERMEYDAN & Gülay BEDİR  
EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN YÜRÜTÜCÜ BİLİŞ BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
ss.3424-3433
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.758
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

İsmet KAYA & H. Fazlı ERGÜL, Cemal AKÜZÜM  
DİSİPLİN YAKLAŞIMI ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
ss.3434-3445
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.742
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Filiz KUTLUAY TUTAR ; Erdinç TUTAR & Gülhan AKER  
TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMALARI KAPSAMINDA ENERJİ POLİTİKALARI
ss.3446-3464
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.756
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Emre BİRİNCİ  
AN EVALUATION ON THE CONCEPTS OF GLOBALIZATION AND OLD AGE
ss.3465-3470
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.766
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Zafer ÇİL  
ZONGULDAK'IN İLK HAVZA GAZETESİ: ‘‘KÖMÜR’’ (1940-1957)
ss.3471-3478
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.741
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ahmet Ferda SEYMEN  
CUMHURİYET DÖNEMİ ŞEHİRCİLİK ÇALIŞMALARI, ALTYAPI VE KENTSEL YAPILAŞMA SORUNLARI
ss.3479-3490
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.772
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ergün SERİNDAĞ  
YABANCI DİL OLARAK ALMANCA DERSLERİNDE İKİLEMELERİN DİDAKTİĞİ ÜZERİNE BİR DERS MODELİ
ss.3491-3500
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.776
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Doğan KUTUKIZ ; Saim ASLAN & Suat AKYÜREK  
KIRSAL TURİZM GİRİŞİMLERİNİN BÜROKRATİK VE FİNANSMAN ENGELLERİ
ss.3501-3510
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.779
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

İskender DÖLEK  
İKLİM ve MEDENİYET
ss.3511-3521
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.770
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Birgül Cerit ; Kamile KIRCA & Hüsna ÖZVEREN  
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE FACTORS AFFECTING THE PROFESSION CHOICE OF MALE STUDENT NURSES AND PROFESSIONAL SELF-CONCEPTS
ss.3522-3530
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.771
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Jean-Philippe GUNN  
THE SINGLE PARTY IN AFRICA: NATURE, EVOLUTION AND ROLE IN THE POLITICAL GOVERNANCE. FROM THE INDEPENDENCE PERIOD TO THE PRESENT DAYS.
ss.3531-3538
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.793
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Hasan TUTAR ; Emre ORUÇ & Önder GÜRSEL  
PSİKOLOJİK SERMAYENİN ÖRGÜTSEL SESSİZLİĞE ETKİSİ: ÜNİVERSİTE İDARİ PERSONELİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
ss.3539-3546
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.792
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Polat TUNÇER  
AVRUPA BİRLİĞİ’NDE ÇOCUK İSTİSMARI VE KAMU YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU
ss.3547-3567
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.761
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Süleyman AĞRAŞ ; Said KINGIR & Eyüp AKTÜRK  
DİNDARLIK EĞİLİMLERİ İLE TURİZMİN ETKİLERİNİN ALGILANMASI ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
ss.3568-3583
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.775
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Abdullah AKGÜL  
TERİM OLARAK DİNÎ TECRÜBE: TARİHSEL BİR İNCELEME
ss.3584-3590
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.778
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Rıfkı SINDIR  
ÇALDIRAN OVASI VE ÇEVRESİNİN JEOMORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ
ss.3591-3610
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.782
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Levent AKSU  
TÜRKİYE’DE EĞİTİM VE SAĞLIK İLE İKTİSADİ BÜYÜME İLİŞKİLERİNİN NEDENSELLİK TESTLERİ İLE ANALİZLERİ; SOSYAL, EKONOMİK VE STRATEJİK PERSPEKTİF ANALİZLERİ
ss.3611-3641
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.794
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Alper KAYABAŞI ; Nedim DİKMEN & Mehmet Akif HAŞILOĞLU  
4D MOBİL UYGULAMALARININ FEN EĞİTİMİNDE BAŞARIYA VE ÖĞRENCİ TUTUMLARINA ETKİSİ: MANN-WHİTNEY U SINAMASI
ss.3642-3648
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.780
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

İskender DÖLEK & Naci ÖZSOY  
NUH TUFANI ÜZERİNE
ss.3649-3658
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.811
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Murat GÜLER & H. Nejat BASIM  
İŞVEREN MARKASI, ÖRGÜTSEL ÇEKİCİLİK VE ORGANİZASYONA KATILMA NİYETİ İLİŞKİSİ: GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA
ss.3659-3673
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.803
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Abdullah AKGÜL  
GAZÂLÎ’NİN ONTOLOJİSİNDE TANRI VE ÂLEM
ss.3674-3682
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.781
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri