Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


22 SayıEditör
Doç.Dr. Sehrana KASIMİ

Editör Yardımcısı


İstanbul/Türkiye  2018

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenDemet ÇAKIROĞLU ; Serdar ÇÖP & Mehmet ALTINÖZ  
İŞ DOYUMU İLE ÖRGÜTSEL GÜVENİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNE ETKİSİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI
ss.3683-3690
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.796
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ecem ÇİÇEK & Zeynep GÜNGÖRMÜŞ  
AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASI VE BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNİN KULLANIMININ HALK SAĞLIĞI AÇISINDAN ÖNEMİ
ss.3691-3694
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.800
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Kevser AKIN  
ORTAOKUL 5. SINIF TÜRKÇE DERS KİTABINDA YER ALAN OKUMA METİNLERİNİN SÖZ VARLIĞI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
ss.3695-3706
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.801
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Köksal KASAPOĞLU & İhsan GÜLAY  
ÖZEL SEKTÖR ÇAY İMALATÇI FİRMALARININ PAZARLAMA İLETİŞİMİ UYGULAMALARININ MARKET MARKALI ÇAY SATIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİNE YÖNELİK STRATEJİK BİR ARAŞTIRMA
ss.3707-3717
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.802
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Abdullah AKGÜL  
GAZÂLÎ’NİN ONTOLOJİSİNDE İNSAN
ss.3718-3727
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.795
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Kadir KARTALCI  
GELİRLER VE PERFORMANSA DAYALI ÜCRETLENDİRME AÇISINDAN ÜNİVERSİTE DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ
ss.3728-3738
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.799
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ajdin KASUMOVİC & Zafer KONAKLI  
FACTORS EFFECTING THE WOOD INDUSTRY AND FURNITURE PRODUCTION IN BOSNIA AND HERZEGOVINA
ss.3739-3748
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.797
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Hüsna ÖZVEREN ; Kamile KIRCA & Emel GÜLNAR  
ÖĞRENCİ HEMŞİRELERİN EKİP ÇALIŞMASINA İLİŞKİN TUTUMLARI
ss.3749-3756
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.777
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Mahmut Mert ASLAN  
HALKLA İLİŞKİLERDE İLETİŞİM POLİTİKALARI
ss.3757-3762
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.804
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Arysbayeva Saltanat DAURENOVNA  
THE PROCESS OF TEDXNIS PROJECT IN NAZARBAYEV INTELLECTUAL SCHOOL IN KAZAKHSTAN
ss.3763-3766
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.815
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Nejra KASUMOVIC  
INFLUENCE OF MARKETING STRATEGIES ON ORGANIZATIONAL PERFORMANCE. EMPHASIS ON FIRMS FROM WOOD (FURNITURE) SECTOR IN BiH
ss.3767-3772
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.817
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Aslıhan E. BOZCUK & Fatma ÖZTAŞ  
CİNSİYET ÇEŞİTLİLİĞİ, KAR DAĞITIM POLİTİKASI VE BORSA PERFORMANSI
ss.3773-3782
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.798
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

İlkay YILDIZ  
HABER YAZMA KURALLARININ İHLALİ VE YAZIM YANLIŞLARI ÜZERİNE (BİNGÖL GAZETESİ ÖZELİNDE BİR İÇERİK ANALİZİ)
ss.3783-3792
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.812
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Melik KOÇ  
DİJİTAL REKLAMCILIK: CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE CUMHUR (AK PARTİ) VE MİLLET İTİFAKLARI (CHP) TARAFINDAN KULLANILAN DİJİTAL REKLAMLARIN GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ
ss.3793-3804
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.813
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Makbule TOKUR KESGİN ; Nevin ÇITAK BİLGİN & Fatma AYHAN  
HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN KLİNİK UYGULAMAYA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: GENEL UYGULAMA DERSİ ÖRNEĞİ
ss.3805-3816
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.818
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Dursun BOZ  
İNSAN KAYNAKLARI SEÇİMİNDE GRAFOLOJİ
ss.3817-3826
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.805
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Dilek ZERENLER  
FEHİM PAŞA KONAGI ADLI OYUNUN GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ
ss.3827-3835
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.807
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

ALİ KURT  
1955’TE BUDAPEŞTE KENT RADYOSUNDA YAPTIĞI SÖYLEŞİDEN HAREKETLE NÂZIM HİKMET’İN GARİP HAREKETİ ŞAİRLERİNE BAKIŞI
ss.3836-3845
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.809
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Mehibe ŞAHBAZ  
SAHİB ATA FAHRÜ’D-DİN ALİ DÖNEMİNDE İNŞA EDİLEN MEDRESELERİN TÜRKİYE SELÇUKLU EĞİTİMİNDEKİ YERİ
ss.3846-3861
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.810
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ümit ÇIRAKLI  
2009 EKONOMİK KRİZİNİN VE 2007 YILI MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİNİN TÜRKİYE’DE KATASTROFİK SAĞLIK HARCAMASI YAPAN HANE ORANI ÜZERİNE ETKİSİ
ss.3862-3869
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.834
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Raqif QASIMOV & Sevil RESULZADE  
KARİYER YÖNETİM SÜRECİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR; BANKA ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE ALAN ARAŞTIRMASI
ss.3870-3879
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.832
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Mustafa BÜTE  
YARDIMSEVER LİDERLİK, DAVRANIŞSAL PERSONEL GÜÇLENDİRME VE BİREYSEL PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİ
ss.3880-3892
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.829
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Fahrettin GEÇEN  
ÇİFT ENGELE SAHİP ÖZEL EĞİTİM ÇOCUKLARINDAN HEM OTİZM BELİRTİSİ GÖSTEREN ÇOCUKLARIN HEM DE HİPERAKTİF ÇOCUKLARIN GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ
ss.3893-3903
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.835
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Alim TAŞKIN  
FRANSIZ MİLLİ VE MİLLETLERARASI TAHKİM HUKUKUNDA TAHKİM REFORMUNA DAİR KARARNAME ( Madde 1442 – 1462 ) İLE TÜRK TAHKİM HUKUKU (HMK, MTK) HÜKÜMLERİNİN MUKAYESESİ (KARŞILAŞTIRILMASI)
ss.3904-3924
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.838
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Mualla MURAT & Burcu ŞAHİN  
TEKNOLOJİ VE EĞİTİM
ss.3925-3937
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.828
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Şirin ÇELİKKANAT & Zepnep GÜNGÖRMÜŞ  
GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE SAĞLIK TURİZMİ VE HEMŞİRENİN SAĞLIK TURİZMİNDEKİ YERİ
ss.3938-3944
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.841
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Murat DEMİR  
ABBASIDS ERA TRANSLATION ACTIVITIES AND BEYTÜ’L-HİKME
ss.3945-3950
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.840
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Kadir DEMİRCİ  
BAKİ’ MEZARLIĞINDA HZ. PEYGAMBER’DEN MESAJLAR
ss.3951-3962
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.820
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Suat OKTAR & Hassan KARIMPOUR  
TÜRK KATILIM BANKLARI İLE İRAN İSLAM BANKALARININ KURUMSAL MÜŞTERİLERİNİN MEMNUNİYETLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR UYGULAMA
ss.3963-3972
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.806
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Fatma KARAMAN  
ALMANCA ÖĞRETMEN ADAYLARININ BILGISAYAR ÖZ YETERLIK ALGILARI
ss.3973-3979
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.823
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ezgi ARARAT CÜCEOĞLU & Muammer BOZKURT  
BİREY VE ÖTEKİ BAĞLAMINDA SANAT PRATİKLERİNDE MAHREMİYET OLGUSU
ss.3980-3992
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.824
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Alim TAŞKIN  
HAKEMLERİN BAĞIMSIZLIĞININ VE TARAFSIZLIĞININ DENETİMİ, BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE REFERANS KRİTERLER
ss.3993-4021
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.839
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Şirin ÇELİKKANAT & Zeynep GÜNGÖRMÜŞ  
MEME KANSERİNDE RİSK FAKTÖRLERİ VE RİSK DEĞERLENDİRİLMESİNİN ÖNEMİ
ss.4022-4026
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.842
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ömer DÖNMEZ  
KAMU TERCİHİ TEORİSİ PERSPEKTİFİNDE BÜROKRAT DAVRANIŞI, YOLSUZLUKLAR ve ŞEFFAFLIK
ss.4027-4041
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.690
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Mahmut Mert ASLAN  
HALKLA İLİŞKİLERDE “İKNA” KAVRAMI
ss.4042-4049
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.846
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Nurullah Emir EKİNCİ  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TARAFTARI OLDUKLARI TAKIM İLE ÖZDEŞLEŞME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
ss.4050-4054
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.847
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Mehmet BÜYÜKÇİÇEK  
PUBLIC OPINION AND TURKISH FOREIGN POLICY PERCEPTION: SELCUK UNIVERSITY CASE
ss.4055-4060
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.850
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Bülent Cercis TANRITANIR  
URBAN LIFE VERSUS RURAL LIFE IN MELISSA HARRISON’S: AT HAWTHORN TIME
ss.4061-4065
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.851
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Mehmet ŞANVER ; Berrin SARITUNÇ & Özgür ERAKKUŞ  
ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNDE KÜLTÜR EDİNİMİ VE BİR UYGULAMA
ss.4066-4073
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.853
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Yusuf ÇETİN  
İKİNCİ MİLLİ MİMARLIK HAREKETİ VE SONRASI MİMARİSİNİN GÜNÜMÜZ TARİHİ KENTLERİN DOKUSUNA KATKISI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
ss.4074-4087
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.855
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ahmet ATEŞ  
MISIR-İSRAİL MÜZAKERELERİNDE TARAFLARI MÜZAKEREYE İTEN KOŞULLAR VE ÜÇÜNCÜ TARAF
ss.4088-4096
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.856
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Demet ÇAKIROĞLU ; Mehmet ALTINÖZ & Serdar ÇÖP  
İNSAN KAYNAKLARININ GÜÇLENDİRİLMESİ VE ÖRGÜTSEL GÜVEN İLE ARASINDAKİ İLİŞKİ: OTEL ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
ss.4097-4103
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.857
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Hasan Ali ŞAHİN & Turan SAĞIR  
ESKİ BABİL ÇAĞI KRALLARININ İSTİHBARAT FAALİYETLERİ
ss.4104-4110
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.858
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Abdou-Wahabi ABDOU  
HUMANITARIAN AID AND ITS COMPLEX ROLE IN AFRICAN COUNTRIES’ DEVELOPMENT PROCESS
ss.4111-4121
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.830
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Arzu ŞENER & Aysel Anıl GÜNDÜZALP  
BORÇLANMAYA İLİŞKİN TUTUM, PARAYA İLİŞKİN TUTUM, MATERYALİZM EĞİLİMİ VE FİNANSAL OKURYAZARLIĞIN BORÇLANMA DÜZEYİ İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
ss.4122-4134
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.848
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Dilber ZEYTİNKAYA  
GÖRSEL-İŞİTSEL ÇEVİRİ KAPSAMINDA ALTYAZI ÇEVİRİSİ
ss.4135-4142
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.819
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Nilüfer DEMİRSOY & Aysun TÜRE YILMAZ  
HEMŞİRELERİN “HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ” KONUSUNA BAKIŞ AÇILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
ss.4143-4154
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.859
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Sevil ALBAYRAK & Emel GÜLNAR  
CİNSİYETÇİ OLAYLARI BELİRLEME ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
ss.4155-4163
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.862
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Suat OKTAR & Esengül SALİHOĞLU  
MERKEZİ OLMAYAN DİJİTAL PARA BİRİMLERİNİN MERKEZ BANKASI PARASAL BÜYÜKLÜKLERİ İLE İLİŞKİSİNİN ANALİZİ: BITCOIN ÖRNEĞİ
ss.4164-4177
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.867
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Metin EREN  
KURGUSAL GERÇEK VE HALKBİLİMSEL GERÇEK ETKİLEŞİMİ
ss.4178-4198
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.861
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Emine AYRANCI & Erdem Utku EKE  
AB ÜYE ÜLKELERİ İLE TÜRKİYE’DEKİ SAĞLIK SİSTEMİNİN ETKİNLİK ANALİZİ
ss.4199-4207
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.865
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Bahar BAYSAL KAR  
TÜRKİYE MOBİL TELEKOMÜNİKASYON PİYASASINDA TALEP ESNEKLİKLERİ
ss.4208-4218
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.868
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ahmet KAR ; Aysun KANDEMİR; Ali YILMAZ & Nesrin AKCA  
SAĞLIK HİZMETLERİ KALİTESİNİN HASTA PERSPEKTİFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ UYGULAMASI
ss.4219-4228
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.870
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Sezgin KIZILÇELİK  
CHARLES WRIGHT MILLS, MICHEL FOUCAULT VE ERVING GOFFMAN’IN İKTİDARA İLİŞKİN TEMEL TEZLERİNİN MUKAYESESİ
ss.4229-4240
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.871
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Gül GÜN  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ALGILADIĞI KARİYER ENGELLERİNİN KARİYER GELECEĞİNE ETKİSİ: KÜLTÜREL BOYUTLARIN ARACI ROLÜ
ss.4241-4251
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.814
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Müslüm AKDEMİR  
İLKÖĞRETİM ÇOCUKLARINDA EDİNİLEN AKADEMİK BİLGİLERİ MÜZİK YOLUYLA PEKİŞTİRME YÖNTEMİ
ss.4252-4261
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.849
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Hamit ÖNAL  
TÜRK HALK MÜZİĞİNDE ESER ÇÖZÜMLEME ÇALIŞMALARI
ss.4262-4271
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.873
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Okşan BAŞOĞLU  
MİYOSEN’DE ANADOLU VE OMURGALI FOSİL LOKALİTELERİ
ss.4272-4279
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.869
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri