Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


23 SayıEditör
Doç.Dr. Sehrana KASIMİ

Editör Yardımcısı


İstanbul/Türkiye  2018

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAbdülhakim Bahadır DARI  
İNTERNET TEKNOLOJİLERİ VE İNTERNETİN KARANLIK SOKAĞI; “DEEP WEB”
ss.4280-4289
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.825
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Gökhan ŞAHİN  
MÜZİK VE DUYGU İLİŞKİSİ: MÜZİKTEKİ DUYGUYU ANLAMAK
ss.4290-4294
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.875
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Emrullah AKCAN & İrfan BAŞKURT  
KAYNAŞTIRMA SINIFLARINDA SINIF YÖNETİMİ
ss.4295-4305
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.874
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Canan DEMİR YILDIZ & Burhanettin DÖNMEZ  
ÖRGÜT KÜLTÜRÜ BAĞLAMINDA MEZUNLAR BULUŞMASI ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
ss.4306-4315
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.879
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Adnan KARATAŞ  
HEGEMONYA, ALTYAPISAL İKTİDAR VE DİSİPLİNE EDİCİ İKTİDAR KAVRAMLARININ DEVLET ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELERİ
ss.4316-4325
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.880
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ergün ŞİMŞEK & Aydın OKUR  
TÜRKİYE’DE YENİLENEBİLİR ENERJİ POTANSİYELİ VE EKONOMİK GELİŞMEYE KATKISI
ss.4326-4335
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.882
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Mehdi MUNTAZIR & Muhammad ABDULLAH  
THE SELECTION/DEVELOPMENT OF ENGLISH TEXTBOOKS IN THE PERSPECTIVE OF LINGUISTIC PRINCIPLES AND LANGUAGE SKILLS
ss.4336-4344
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.909
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ali YAĞLI  
ÇİZGİ ROMANLARDA DİL VE KÜLTÜR AKTARIMI
ss.4345-4351
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.887
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Deniz AKPINAR  
FİLİSTİN RİSALESİ TRANSKRİPSİYONU
ss.4352-4369
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.877
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Sadık SERÇEK & Sevim BAKIR KAYA & Ismail KALASH  
PAZARLAMA GİDERLERİNİN FİRMA KARLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİST TURİZM SEKTÖRÜ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
ss.4370-4380
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.901
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Abdulhalim AYDIN  
VAROLUŞÇULUK BAĞLAMINDA TRAJİK BİR KENDİLİK DENEMESİ YA DA DORRIS LESSING’İN ON DOKUZ NUMARALI ODA ADLI ÖYKÜSÜ
ss.4381-4387
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.897
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Serpil ÇELİK DURMUŞ  
TIBBİ HATALAR: NEDENLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
ss.4388-4396
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.913
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Doğan BARAK & Bekir ÇELİK  
ELEKTRİK ÜRETİMİNİN İŞSİZLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
ss.4397-4406
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.894
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Abdullah OĞRAK  
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİNE BAĞLI MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA ÖSS SINAVI İLE SINAVSIZ YERLEŞTİRİLEN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI
ss.4407-4426
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.893
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Neşide YILDIRIM  
EROL GÜNGÖR’E GÖRE BATI KARŞISINDA İSLAM DÜNYASI VE ORTADOĞU ÜLKELERİ
ss.4427-4438
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.890
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Murat TEK & Burak KARAOĞLAN  
6360 SAYILI YASANIN UYGULAMADA YANSIMALARI: KIRIKHAN (HATAY) ÖRNEĞİ
ss.4439-4457
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.885
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Dilber ZEYTİNKAYA  
KOPYA ÇEKMEYE YÖNELİK FRANSIZCA ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ
ss.4458-4467
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.881
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Hüseyin ÇİÇEKLİOĞLU  
MOBBING VE ÖRGÜTSEL SESSİZLİK İLİŞKİSİ: TURİZM SEKTÖRÜNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI
ss.4468-4477
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.843
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Elnara MAMEDOVA  
ИСТОРИЧЕСКИЙ НАРРАТИВ И ЕГО СО ОТНОСИМОСТЬ С СОВРЕМЕННОСТЬЮ В ТВОРЧЕСТВЕ АНАРА
ss.4478-4483
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.908
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Andres VİUCHE  
VIABILITY OF THE HOBBY STORE BUSINESS MODEL FOR NEW ENTREPRENEURS THE CASE OF BARRANQUILLA, COLOMBIA.
ss.4484-4491
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.891
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Muhammed DEMİRALP & R. Dilek KOÇAK  
PERSONEL GÜÇLENDİRME VE ÖRGÜTSEL GÜVEN İLİŞKİSİ: KAMU KURUMUNDA AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA
ss.4492-4502
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.883
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Hakan CANDAN & Tuba Perihan KAYA  
MOBBİNG VE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ARASINDAKİ İLİŞKİLER: KARAMAN İLİNDE KAMU ÇALIŞANLARINA YÖNELİK BİR UYGULAMA
ss.4503-4519
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.886
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Süheyla BÜYÜKŞAHİN SIRAMKAYA  
GEÇ OSMANLI DÖNEMİ GELENEKSEL KONYA EVLERİNİN SENTAKTİK ANALİZİ
ss.4520-4533
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.905
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

SARA ONUR & Süreyya KIRIKCI  
LİTERATÜR İNCELEMESİ: PLANLI DAVRANIŞ TEORİSİ VE DAVRANIŞSAL İKTİSAT
ss.4534-4548
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.912
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Burak GÖKBULUT & Mustafa YENİASIR  
DEDE KORKUT HİKÂYELERİNDEKİ SOSYO-KÜLTÜREL YAŞAMIN GÜNÜMÜZ KIBRIS TÜRK TOPLUMUNDAKİ YANSIMALARI
ss.4549-4555
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.906
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ertuğ CAN  
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
ss.4556-4560
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.914
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Mustafa TANDOĞAN  
HİZMET İŞLETMELERİNDE YAŞANAN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
ss.4561-4574
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.911
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Nevin GÖKSAL & Hakan YILMAZ  
PALEOANTROPOLOJİDE YENİ BULUNTULAR VE ANTİK GENOM ÇALIŞMALARI
ss.4575-4580
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.924
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Erkan ÇİÇEK  
SİHİRLİ BELGE FOTOĞRAFIN OSMANLI DEVLETİNDE KABULÜ, GELİŞİMİ VE II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİ
ss.4581-4589
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.822
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Murat ÖZDEMİR  
REKLAMIN DEĞER İNŞASINDAKİ ETKİSİ: DEĞER, İDEOLOJİ BAĞLAMINDA OLUŞTURULAN REKLAM İÇERİKLERİ
ss.4590-4606
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.845
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Yusuf ÇETİN & Mesut ÖZAYDIN  
KARS MÜZESİNDE BULUNAN II. GIYASEDDİN KEYHÜSREV SİKKELERİ
ss.4607-4614
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.900
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Erdal AYDOĞAN  
ESARETTEN KURTULUŞA OLTU’DA ERMENİ MEZÂLİMİ
ss.4615-4622
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.903
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Yaşar SEMİZ & Güngör TOPLU  
CUMHURİYET DÖNEMİNDE DEVLET TARAFINDAN KURULAN İLK SANAYİ KURULUŞU KAYSERİ SÜMERBANK BEZ FABRİKASI
ss.4623-4646
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.931
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ali YAĞLI & Fatma ERDOĞAN  
WAKFU ÇİZGİ FİLMİNİNDEKİ SUBLİMİNAL MESAJLARIN OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARIN TUTUM VE DAVRANIŞLARINA OLUMSUZ ETKİLERİ
ss.4647-4658
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.898
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Aigul MAZHİYEVA  
KAZAKİSTAN’IN TARİHİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİNİN TANITIMINDA HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN ROLÜ: KAZAK HANLIĞI ÜZERİNE ÖRNEK BİR İNCELEME
ss.4659-4665
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.916
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Hülya AYGÜN  
TÜKETİCİ DAVRANIŞLARININ SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE ETİĞİN ARACI ROLÜ
ss.4666-4684
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.917
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Fatma DEMİRAY AKBULUT  
LEXICAL SELECTION AND TRANSLATION EFFECT: EXPERIMENTAL STUDY ON TURKISH SECOND LANGUAGE LEARNERS
ss.4685-4695
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.922
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Emine KENGER & Emre TOKMAK  
ÖDEME SİSTEMLERİ VE KRİPTO PARA
ss.4696-4705
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.925
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Yunus KOÇ  
İCAT YA DA REFORME EDİLMEK İSTENEN BİR KİMLİK TASAVVURU: BATICILIK
ss.4706-4715
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.926
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Sümeyye ARSLAN KURTULUŞ & İbrahim GÜN & Özgür ASLAN  
BÜTÜNLEŞİK SWOT-AHP ANALİZİ: TÜRKİYE SAĞLIK TURİZMİ UYGULAMASI
ss.4716-4730
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.927
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Aslıhan E. BOZCUK & Yağmur ÖZ  
FİNANSAL DURUM, MUTLULUK VE UMUT(SUZLUK): ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE BİR UYGULAMA
ss.4731-4741
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.928
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Omca ALTIN  
AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK GÜVENLİK VE SAVUNMA POLİTİKASI BAĞLAMINDA ORTADOĞU ÇIKMAZI
ss.4742-4750
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.933
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Halil ÇETİN  
ÇALIŞAN HİLELERİ VE HİLE YAPAN ÇALIŞANLARIN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ
ss.4751-4757
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.937
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Hande İNAN & Mehmet KARTAL  
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK GÜDÜLENME DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
ss.4758-4764
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.888
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Erdi KARADENİZ  
HOLLYWOOD SİNEMASINDA HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİ: ÖRNEK FİLMLER ÜZERİNE BİR İNCELEME
ss.4765-4774
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.915
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Onur ŞEN & Necati DİRGEN  
ÖRGÜTSEL NARSİZM VE NEPOTİZM BAĞLAMINDA BİR ARAŞTIRMA
ss.4775-4782
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.934
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Rahime Filiz KİREMİT  
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN DİL GELİŞİMİNE YÖNELİK ETKİNLİKLER İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ
ss.4783-4792
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.920
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Mehmet KARTAL & Hande İNAN  
SPOR LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ DERSİ SPORTMENLİK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ: ADIYAMAN İLİ ÖRNEĞİ
ss.4793-4799
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.889
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri