Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


24 Sayı



Editör
Doç.Dr. Sehrana KASIMİ

Editör Yardımcısı


İstanbul/Türkiye  2018

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden



Serpil ÇELİK DURMUŞ  
HEMŞİRELİK SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HASTA EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
ss.4800-4806
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.921
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Abdurrahman ŞAHİN & Orhan KUMRAL  
ÖLÜ OZANLAR DERNEĞİ FİLMİNDEKİ ÇATIŞMANIN EĞİTİM FELSEFESİ AÇISINDAN ÇÖZÜMLENMESİ
ss.4807-4819
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.930
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Yasin İPEK  
TÜRKİYE’DEKİ KAFKAS KÖKENLİ HALKLARDAN BİRİ OLAN AVARLARDA ÖLÜME DAİR İNANIŞ VE UYGULAMALAR
ss.4820-4826
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.938
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Hülya AYGÜN & İhsan GÜLAY  
STRATEJİK YÖNETİMDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN PAZARLAMA ETİĞİ
ss.4827-4835
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.939
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Osman Kürşat ACAR  
DİJİTAL ÇAĞDA BİLGİ EDİNME VE BAŞVURU HAKKI; E- DEVLET VE SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN YAPILAN BAŞVURULARIN KAMU ÇALIŞANLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRMESİ
ss.4836-4848
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.940
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Fatih BAL  
BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ YÖNTEMİNİN KEKEMELİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ
ss.4849-4860
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.941
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Çağdaş CENGİZ & Ahmet Nazmi ÜSTE  
ECONOMIC EFFECTS OF EXCHANGE RATE CHANGES IN THE GLOBALIZATION PROCESS
ss.4861-4871
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.943
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ahmet ÖZDEMİR  
HELÂL OTEL SERTİFİKASI KURALLARININ FIKHÎ İLKELER ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
ss.4872-4880
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.945
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Belis GÜLAY ŞAHİN & Gözde TAYFUR  
KRİZ VE KRİZ YÖNETİMİ SÜRECİNDE ÖRNEK VAKA OLARAK DOMİNO’S KRİZİNİN AYRINTILI OLARAK İNCELENMESİ
ss.4881-4891
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.946
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Gülşah KAZAK & Hakan CANDAN  
MAHALLE KÜLTÜRÜ ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI
ss.4892-4899
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.950
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Bilge KOCAARSLAN & Sena Gürşen OTACIOĞLU  
PROFESYONEL MÜZİK EĞİTİMİ ALAN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN, BİLİNÇLİ FARKINDALIK VE ÖĞRENME STRATEJİLERİ DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER
ss.4911-4921
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.942
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Zekavet KABASAKAL & Tijen AKADA  
PROBLEMLİ İNTERNET KULLANIMI VE AİLE ÖZELLİKLERİNE İLİŞKİN BIR DEĞERLENDİRME
ss.4922-4929
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.944
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Esra YALDIZ & Özge PARLAK  
BİRİNCİ ULUSAL MİMARLIK DÖNEMİ KAMU YAPILARI
ss.4930-4947
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.947
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Cemile ÇELEBİ & Naile AKINCI  
SİSTEMİK İNFLAMATUAR YANIT (SIRS) VE ÇOKLU ORGAN FONKSİYON BOZUKLUĞU SENDROMU (MODS) BAKIM GİRİŞİMLERİ
ss.4948-4953
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.918
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Oya İnci BOLAT & Hasret Mehtap GÖKSU  
İŞLETMELERDE YILDIRMA VE TÜKENMİŞLİK İLİŞKİSİ: DUYGUSAL ZEKÂNIN DÜZENLEYİCİ ROLÜ
ss.4954-4968
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.952
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ömer Lütfi TAŞCIOĞLU  
THE LETTER WHICH WAS ADRESSED TO GERMAN PARLIAMENT
ss.4969-4976
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.959
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Tijen AKADA & Zekavet KABASAKAL  
SİBER ZORBALIK VE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME
ss.4977-4993
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.961
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Hakan OZAN  
SEÇİMSEL OTORİTERYANİZM BAĞLAMINDA POLONYA’DAKİ HUKUK VE ADALET PARTİSİ (PiS)’NİN BİR İNCELEMESİ
ss.4994-5001
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.963
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Filiz ASLAN ÇETİN  
ŞEHİR PAZARLAMASI: GEÇMİŞ, BUGÜN VE BAZI ÇÖZÜMLENMEMİŞ SORUNLAR
ss.5002-5013
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1009
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Zehra DUMLUPINAR  
TOPKAPI SARAYI HAREM DÂİRESİ’NDE AZ BİLİNEN BİR ÇİNİ HAZİNESİ: ŞEHZÂDEGÂN MEKTEBİ
ss.5014-5023
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.964
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Mustafa İsmail ERTÜRK  
CHALLENGES AND COPING MECHANISMS FOR CROSS-CULTURAL BUSINESS MANAGEMENT ADJUSTMENT IN THE PHILIPPINES
ss.5024-5030
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.967
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Kemal GÜNEŞ & Birsel AYBEK  
BİLİM SANAT MERKEZİ ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZMEYE YÖNELİK YANSITICI DÜŞÜNME BECERİLERİ İLE MATEMATİK DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ
ss.5031-5042
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.968
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Gülsüm Şeyma KOCA  
SAĞLIK HİZMETLERİ FİNANSAMANINDA SATIN ALMA VE ÜLKE ÖRNEKLERİ
ss.5043-5051
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.970
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Rıfat KARAKOÇ  
SİYASAL KATILMA DÜZEY VE BİÇİMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
ss.5052-5058
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.973
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Devrim TAŞKIRAN  
TÜRKİYE-SURİYE İLİŞKİLERİNDE SU SORUNU VE SORUNUN İLİŞKİLERE ETKİSİ
ss.5059-5071
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.975
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ahmet İhsan KAYA & Hasan SARIKAYA  
MUZAFFER İZGÜ’NÜN ÇOCUK ROMANLARINDA KARAKTER İNCELEMELERİ
ss.5072-5080
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.974
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ünzüle KURT & Feyza BALAN  
THE LINK BETWEEN POLITICAL STABILITY AND GDP GROWTH RATE: A PANEL DATA ANALYSIS FOR MENAT COUNTRIES
ss.5081-5086
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.972
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ahmet Ferda SEYMEN  
RESTRUCTURING & CHANGE MANAGEMENT IMPLEMENTATIONS IN A HEALTHCARE CENTER, ISTANBUL - TURKEY
ss.5087-5096
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.971
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Aygen ÇAKMAK ; Fatma ELİBOL; Hande ŞAHİN & Seda ÖZKUBAT  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN EDİLGENLİK, GİRİŞKENLİK VE SALDIRGANLIK DÜZEYLERİ İLE BENLİK SAYGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
ss.5097-5105
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.960
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Mehmet ÖZCANLI  
UNESCO KÜLTÜR MİRASINDA DİYARBAKIR SURLARI
ss.5106-5115
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.949
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Tamer BOLAT & Esra DURANAY  
GÖZE GİRME DAVRANIŞLARI VE GÜÇ MESAFESİ İLİŞKİSİ VE BİR ALAN ARAŞTIRMASI
ss.5116-5126
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.962
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ömer Faruk ÖZGÜR  
ERDOĞAN VE DAVUTOĞLU’NUN LİDERLİK TARZLARININ İÇERİK ve SÖYLEM ANALİZİ BAĞLAMINDA İNCELEMESİ: AK PARTİ 1. OLAĞANÜSTÜ KONGRE KONUŞMALARI ÖRNEĞİNDE
ss.5127-5149
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.978
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

İsmail ÇELİK  
DİLENCİLİK SINIFININ DİĞER SOSYAL SINIFLARLA ENTEGRASYONUN İSLÂM FİNANS UYGULAMALARIYLA SAĞLANMASI ÜZERİNE BİR TEKLİF
ss.5150-5158
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.980
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

İsmet AKBAŞ  
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE İKLİM MÜLTECİLERİ: GENEL BİR BAKIŞ
ss.5159-5172
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.977
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Cengiz AĞ & Oktay BALCI  
PSİKOLOJİK ÖRGÜTSEL SERMAYENİN MERAK VE KEŞFETME İLE İLİŞKİSİ: BİR BİLİŞİM SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ
ss.5173-5180
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.981
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ahmet ÇELİK  
SOĞUK SAVAŞ’IN BAŞLARINDA SOVYET RUSYA’NIN GÜNEY POLİTİKASI VE TÜRKİYE’YE ETKİLERİ
ss.5181-5207
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.983
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Nora I. Abdalhamed ALKHAİZAWANİ ; Mine HALİS & Muhsin HALİS  
LİBYA EKONOMİSİNDE TURİZM KAYNAKLARININ ROLÜ VE ÖNEMİ
ss.5208-5222
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.985
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Servet SAY ; Hasan HAKSES & Mehmet BÜYÜKÇİÇEK  
TMS KAPSAMINDA DIŞ TİCARET İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
ss.5223-5230
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.987
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Bilge PİRONDİNİ & Sena GÜRŞEN OTACIOĞLU  
PROFESYONEL MÜZİK EĞİTİMİ ALAN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN BİLİNÇLİ FARKINDALIK DÜZEYLERİ VE ÖĞRENME STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
ss.5231-5244
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.969
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.



Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri