Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


29 SayıEditör
Doç.Dr. Sehrana KASIMİ

Editör Yardımcısı


İstanbul/Türkiye  2019

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenEbru ONURLUBAŞ & Dursun YENER  
CITY BRAND CONCEPT AND BRAND CITY PERCEPTION OF EDIRNE RESIDENTS
ss.1-7
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1073
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Shwana Qadir PEROT & Bülent C. TANRITANIR  
MAN AND NATURE IN MELISSA HARRISON’S CLAY AND JANE SMILEY’S A THOUSAND ACRES
ss.8-12
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.852
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Hatice GÜLÜCÜ & Soner TASLAK  
MESLEK SEÇİMİ İLE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
ss.13-26
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1148
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Müge Hayriye GÜVENÇ AKÇAOĞLU  
ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİNDE ANAYASA VE ANAYASAL MEŞRUİYET
ss.27-48
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1150
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Evren ATIŞ & Şaban ÇELİKOĞLU  
SOSYO-EKONOMİK VE ÇEVRESEL YÖNLERİYLE FİLYOS VADİ PROJESİ
ss.49-68
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1188
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ayşe ERKMEN  
2007 GENEL SEÇİMİNDE SİYASİ PARTİLERİN TURİZM VAATLERİ VE SEÇİM SONRASI TURİZM ALANINDA YAŞANAN GELİŞMELER
ss.69-74
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1152
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Nürdan ARSLAN  
SANAT SEMPOZYUMLARININ VE ÇALIŞTAYLARIN (WORKSHOP) SERAMİK SANAT EĞİTİMİNE KATKISI
ss.75-88
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1193
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Amina Şiljak JESENKOVİÇ  
DEYİM HAZİNESİYLE BİR KAHRAMAN YARATMAK: SOKAKTAKİ ADAM
ss.89-94
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1197
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Şeref ATEŞ & Burak ÖZSÖZ  
ÖRTÜK BİR ANLATIM BİÇİMİ OLARAK İMANIN SÖZCELEM KURAMI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
ss.95-98
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1186
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Farhad ORUJOV & İbrahim Taha DURSUN  
AZERBAYCAN’DA BEDEN DİLİNİN İŞE ALIM KARARINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
ss.99-114
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1185
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Alper ATEŞ ; Aslı UĞUR AYDIN & Mehmet ŞAHİN  
ALMAN TURİSTLERİN TÜRKİYE’Yİ ALGILAMALARI VE TEKRAR ZİYARET NİYETLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANTALYA ÖRNEĞİ
ss.115-129
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1179
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Dolunay ŞENOL & Seda TAŞ  
ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNİN TÜKETİM DAVRANIŞLARINA KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEKLEMİ İLE SOSYOLOJİK BİR BAKIŞ
ss.130-145
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1190
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Zekavet KABASAKAL & Hadiye KÜÇÜKKARAGÖZ  
GENÇLERDE ŞİDDET ALGISINA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME
ss.146-151
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1191
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Filiz KUTLUAY TUTAR  
EKONOMİK GELİŞMENİN İTİCİ GÜCÜ OLARAK ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ VE TURİZME ETKİLERİ
ss.152-166
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1195
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Saida DARIYEVA  
BATI PAMİR İSMÂİLÎLERİNİN CENAZE VE DEFİN MERASİMLERİNE İLİŞKİN GELENEKLERİ
ss.167-174
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1192
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Nezir MAVİŞ  
İMÂMET DOKTRİNİ
ss.175-203
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1212
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Abdürrauf AYDIN  
ŞEYH SA'DÎ ŞİRAZI’NIN GÜLISTAN'INDA İKTİSADI ÖGELER
ss.204-208
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1200
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ömer Lütfi TAŞCIOĞLU  
KIBRIS TÜRK FEDERE DEVLETİ (KTFD)’NİN KURULUŞUNDAN GÜNÜMÜZE KADAR KIBRIS KONUSUNDA TÜRKLERLE RUMLAR ARASINDA YAPILAN GÖRÜŞMELER VE TARAFLARIN GÖRÜŞMELERDEN BEKLENTİLERİ
ss.209-227
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1199
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Aytül KAPLAN  
ANTİ TOROSLAR ÜZERİNDE YUKARI CEYHAN HAVZASINDA STRATEJİK BİR KENT KALINTISI: HAÇAĞAÇ MEVKİİ OLUCAK ARKEOLOJİK YERLEŞİMİ (ANDIRIN)
ss.228-234
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1203
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Zeynep ÖZKAN  
ULUS - DEVLETİN KRİZİ: DEĞİŞEN YURTTAŞLIK ALGISI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
ss.235-246
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1206
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Abubekir Sıddık YÜCEL  
IV. MEHMED DÖNEMİ İSYANLARINA GENEL BİR BAKIŞ
ss.247-271
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1208
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Naile AKINCI & Cemile ÇELEBİ  
CERRAHİ HEMŞİRELİĞİNDE ETİK İLKELER
ss.272-277
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1225
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Davut HOTAMAN  
ÖĞRETİM HİZMETİNİN NİTELİĞİ AÇISINDAN BİÇİMLENDİRME VE YETİŞİTRMEYE YÖNELİK DEĞERLENDİRMENİN ÖNEMİ
ss.278-286
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1213
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Dilshoda MUBARAKOVA  
ÖZBEK TÜRKÇESİNDE EŞANLAMLI KELİMELERİN OLUMLU- OLUMSUZ KARŞITLIĞI
ss.287-289
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1214
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Abdürrauf AYDIN  
MARDİN İLİNDE TARIM SEKTÖRÜNÜN POTANSİYELİ VE GELECEĞİ: SORUN VE FIRSATLAR
ss.290-296
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1201
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Seher UÇKUN  
İŞTEN ÇIKARILANA KARİYER DESTEĞİ: OUTPLACEMENT
ss.297-300
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1202
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ersin SARAÇ & Gonca Hülya YAYAN  
EFSANELER VE MİTLERİN AHMET GÜNEŞTEKİN'İN ESERLERİNE YANSIMALARI
ss.301-311
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1204
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Kadir Caner DOĞAN  
MODERNİZMDEN POSTMODERNİZME: KAMU YÖNETİMİNDE YÖNETİŞİM KURAMI BAĞLAMINDA OMBUDSMAN PARADİGMASI
ss.312-317
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1207
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Elif DOĞAN & Mehmet Kaan DEMİR  
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİM PERSPEKTİFLERİ
ss.318-330
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1210
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Huri Deniz KARCI  
TÜKETİM KÜLTÜRÜ ve TÜKETİCİ DAVRANIŞI ÇERÇEVESİNDE POPÜLER KÜLTÜR ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
ss.331-341
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1222
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Buket ÖZDEMİR IŞIK  
Heybeliada Değirmenburnu Eski Değirmen ve Çevresi Fikir Projesi
ss.342-347
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1216
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Fatma Betül ŞENOL & Emine Nilgün METİN  
Kaynaştırma Uygulaması Yapılan Okul Öncesi Sınıflarında Özel Gereksinimli ve Normal Gelişen Çocuklar Arasındaki Etkileşim ve Etkileşimi Arttırmada Öğretmene Düşen Görevler
ss.356-363
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1218
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Özgür EROĞLU ; Selçuk YÜKSEL & Serdar YÜKSEL  
Statistical Method Selection İn Medical Research
ss.364-371
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1219
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Didem YAYAN  
Patrick Süskind’in “Maître Mussard’ın Vasiyeti” ve “Amnesie In Litteris” Adlı Kısa Öykülerinde Varoluşu Gerçekleştirme Aracı Olarak “Okumak”
ss.372-379
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1221
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Semra TETİK  
Maliye Çalışanlarının Algılarına Göre Örgüt Kültürü İle Tükenmişlik Arasındaki İlişki
ss.380-394
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1223
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Hüseyin TEZER  
Merkez Bankasının Rezerv Opsiyon Mekanizması (ROM) Uygulamaları, Para ve Döviz Kuru Karşısında Etkinliği
ss.395-403
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1224
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Yahya Han ERBAŞ  
Teaching Diversity: Elementary School Teachers' Opinions And Experiences On The Use Of Multicultural Children’s Books
ss.404-409
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1226
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Hacer Gizem DEMİR ; Börte Gürbüz ÖZGÜR; Sibelnur AVCİL & KARAKOÇ DEMİRKAYA  
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Otizm Spektrum Bozukluğu Belirtilerinin İncelenmesi
ss.410-417
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1220
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Necati SÜMER  
Kutsal Bir Hindu Figür: Sathya Sai Baba
ss.418-424
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1238
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

İlhan KARAYEL  
Ticaret Savaşları ve Makroekonomik Etkileri
ss.425-440
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1240
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri