Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


30 SayıEditör
Doç.Dr. Sehrana KASIMİ

Editör Yardımcısı


İstanbul/Türkiye  2019

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAyşe ATAR & Seda ÖZDEMİR AKGÜL  
Destination Image Perceptions Of Foreign Tourist Who Visited Turkey In Marketing Framework
ss.441-454
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1280
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Turgay PİŞKİN & Alper AKDENİZ  
Gelibolu Mevlevîhanesi’nde Yetişen Sabir Parsa Ve Ahmed Celaleddin Dede’nin Türk Din Mûsikîsine Katkıları
ss.455-466
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1230
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Hasan AZAZİ & Cüneyt KILIÇ  
Ekonomik Finansal Ve Politik Risklerin Reel Kesim Güveni Üzerindeki Etkisi: Türkiye İçin Ardl Sınır Testi Yaklaşımı
ss.467-475
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1232
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Fahrettin GEÇEN  
Tasarımsal ve Digital Ortamda Yapılan Tipografik Portrelerin Resimsel Ve Grafiksel Değerlendirilmesi
ss.476-482
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1237
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Pınar FAYGANOĞLU  
Yenilik Stratejilerinin, Örgütsel Yapı Unsurlarına Yansıması Bağlamında Çevresel Belirsizliğin Rolü
ss.483-496
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1239
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ahmet ATEŞ  
Arap Milliyetçiliğinin Hür Subaylar Darbesi ve Birleşik Arap Cumhuriyeti Üzerindeki Etkisi
ss.497-504
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1242
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Akyay UYGUR & Mert ÖĞRETMENOĞLU  
The Relationship Between EFQM Excellence Model And Organizational Commitment: A Case Study On Tourism Faculties In Turkey
ss.505-517
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1246
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Aybike KILIK  
Adam Mickiewicz ve Polonya Romantizminde Aşkın İki Yüzü
ss.518-525
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1248
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Hakan SARITİKEN  
Gaziantep Merkez Ağzında Zarflar
ss.526-534
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1249
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Derya MERİÇ & Mustafa Erdem ÜREYEN  
Akıllı Tekstil Malzemelerinin Tekstil Ve Moda Tasarımına Katkıları
ss.535-545
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1250
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Sevil FİLİZ & Yakub IŞIKER  
İlkokul 4. Sınıf Fen Bilimleri Dersinde Argümantasyona Dayalı Öğretimin Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becerilerine Etkisi
ss.546-556
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1251
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Hafsa KESGİN  
Manevi Destek Hizmetleri Ve Diyanet İşleri Başkanlığı
ss.557-571
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1252
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

İlkay YILDIZ  
Haber Toplama Ve Yazma Dersinde Gazete Kullanımı
ss.572-579
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1253
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Kadir AYDIN & Cüneyt ÇATUK  
Sosyal Devletin Tarihi Süreci İle Bazı Ab Ülkeleri Ve Türkiye’nin Kıyaslanması
ss.580-594
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1260
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Figen IŞIKTAN  
Çağdaş Seramik Sanatında İfade Aracı Olarak Robot / Robotikler
ss.595-600
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1261
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Zeynep ÖZKAN  
Ulus-Devletin Egemenlik Yetkisinin Dönüşümü Bakımından Sanal Kripto Para: “Bitcoin”
ss.601-606
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1262
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Seher BALCI ÇELİK & Emel UYSAL ATABAY  
Kutcher Ergen Depresyonu Ölçeği (Kedö-11) Türkçe Uyarlaması: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması
ss.607-616
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1258
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Sevinç ASLAN  
Yaşam Stili Turizm Girişimciliği Üzerine Kavramsal Bir Değerlendirme
ss.617-625
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1263
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Fatma KAFALI YILMAZ & Hülya KAYMAK  
Gnays Anakayası Üzerinde Bitki Gelişimine Alanya (Antalya) Çevresi Örneği
ss.626-634
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1264
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Burhanettin UYSAL  
Bir Meta Analizi Çalışması: Sağlık Harcamaları Örneği
ss.635-641
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1305
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ayfer ÖZTÜRK & Gülşen ULAŞ KARAAHMETOĞLU  
Öğrenci Hemşirelerin Klinik Uygulamada Mobbinge Maruz Kalma Durumlarının İncelenmesi: Kastamonu Üniversitesi Örneklemi
ss.642-654
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1265
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Halit GÜR  
Stratejik Kavşak Noktası Olan Doğu Akdenizde Yürütülen Enerji Politikaları ve Türkiye
ss.655-663
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1266
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Abdullah ALAKAŞ  
Misyonerlerin Doğu Ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Ermeni Ayrılıkçı Hareketleri Ve 1895 İsyanlarındaki Rolü
ss.664-673
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1267
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ozan YAVUZ & Rıfat ŞAHİNER  
Tarihsel Üstkurmaca Olarak Fotoğraf
ss.674-684
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1268
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Cem KARA  
Çocuk Kitapları İllüstrasyonunda Karakter Tasarım Yöntemlerinin Sınıflandırılması
ss.685-696
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1269
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ahmet MAZLUM  
Tarihin Sonunda İdeolojiler Ölürken (!) Milliyetçiliğin Yükselişi
ss.697-707
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1271
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Mehmet Salih MERCAN  
İstiklale Doğru (1920)
ss.708-723
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1275
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

İrem PALA ÇALIŞICI  
Türk Çini Sanatı Tekniklerinden Lüsterin Günümüz Uygulamaları
ss.724-742
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1276
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Mehmet Seyda OZAN  
Kurumsal İletişim Yönetimi Ve Halkla İlişkiler
ss.743-748
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1285
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Fatih BAL  
Duygusal Özgürleştirme Tekniği (Eft)'nin Yeme Bozukluğu Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi
ss.749-760
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1286
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Samet KILIÇ  
Yaşayan Kültürel Mirasın Medya Yolu İle Aktarımında Cinsiyet Faktörü: Fındık Veresiye Filmi Uygulaması
ss.761-770
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1007
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Hacı ÖZDEMİR  
Profeminizme Yönelik Erkek Tutum Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması
ss.771-778
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1047
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Naif KARDAŞ  
7. Sınıf Öğrencilerinin Drama Etkinliklerine İlişkin Görüşleri
ss.779-790
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1093
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Mustafa MÜCAHİT  
Ahlaki Bir Değer Olarak Nezaket Ve Ailede Nezaket Eğitimi
ss.791-803
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1229
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Hakan SARITİKEN  
Gaziantep Merkez Ağzında Fiil Çekimleri-Bildirme Kipleri
ss.804-817
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1274
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Dursun YENER & Ebru ONURLUBAŞ  
Religious Tourism And Turkey
ss.818-824
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1277
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Sema DÖKME  
Medikal Turizmde Hasta Tercihini Etkileyen Faktörler
ss.825-831
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1257
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ahmet MAZLUM & Burak KARACA  
Cittaslow: Bir Umut Mu, Geleceği Kurtaracak Bir Çözüm Modeli Mi?
ss.832-841
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1273
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Aybike KILIK  
Jerzy Andrzejewski’nin Kül Ve Elmas Adlı Romanına Andrzej Wajda’nın Perspektifinden Bakış
ss.842-849
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1288
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Arif AKTAŞ & Günay Deniz DURSUN  
Kat Karşılığı İnşaat İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi Ve Bir Uygulama
ss.850-856
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1289
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Rahim BABAYEV  
Abd Dış Politikasında Bir Tanıtım Araçı Olarak Hollywood
ss.857-867
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1292
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Onur İŞLEYEN  
Singapur'da Öğretmen Olmak
ss.868-878
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1294
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Duygu GÖKCE  
Cinsiyet, Etnik Köken ve Sınıf Kesişiminde Roman Kadınların Kamusal Alana Katılım Sorunsalı
ss.879-891
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1296
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ayça TUFAN  
Cumhuriyet Dönemi Türk Heykelcileri: İlk Kuşak “Rudolf Belling Atölyesi”
ss.892-902
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1299
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Derya DİNÇ  
Reading William Shakespeare’s Macbeth as a Political Text
ss.903-914
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1308
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Mezher YÜKSEL  
A Critical Assessment Of The Islamic Modernist Discourse On Woman In Islam
ss.915-921
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1300
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Filiz KUTLUAY TUTAR  
Yerel Ekonomilerin Yoksullukla Mücadelesinde Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakıflarının Rolü: Niğde Örneği
ss.922-938
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1293
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Burcu ÜZÜM  
İşe Alımda Parmak İzi Uygulaması Bir Mit Mi?
ss.939-942
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1282
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Yasemin ÇELİK & Gaye ATİLLA  
Presenteeism (İşte Varolmama), Duygusal Emek Ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Manavgat Beş Yıldızlı Otel İşletmesinde Bir Uygulama
ss.943-954
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1283
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ramazan CEYLAN & Yavuz AKKUŞ  
Yoğun İnterval, Derin Su Koşusu Ve Kara Egzersizlerinin Genç Bireylerde VO2max Kapasiteleri Üzerindeki Etkileri
ss.955-959
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1284
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Güner Gözde KILIÇ ; Münevver TURANLI & Ünal Halit ÖZDEN  
Data Mining and Statistics in Data Science
ss.960-968
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1295
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Gulnare KANBAROVA  
Ortaçağ Azerbaycan Mimari Süs Kompozisyonları Ve Kaynakları
ss.969-988
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1244
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Aybala DEMİRCİ AKSOY & Hande ŞAHİN  
Öğretmen Adaylarının Çevre Bilincine Yönelik Algılarının Belirlenmesi
ss.989-997
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1245
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Erkan PERKTAŞ  
Örgütlerde Bilgi Yönetimi Sürecinde Kullanılan Bilgi Teknolojisi Araçları Ve Önemi
ss.998-1009
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1270
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ahmet Eyüp BAY  
David Kolb'un Deneyimsel Öğrenme Teorisi Perspektifinden Görsel Hikâye Anlatısının Dil Yapı Oluşumu
ss.1010-1017
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1272
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Mehmet TAŞ  
Osmanlı Döneminde İçil Sancağı'nda Yaşanan Eşkıyalık Olaylarına Bakış
ss.1018-1036
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1287
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Mehmet Nizar ASLAN  
Günümüzde Oyak’ın Halkla İlişkiler Stratejisi
ss.1037-1043
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1291
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Abdulhamit TOPRAK  
Alevi Bektaşi Kültüründe Şiir
ss.1044-1049
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1304
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Özlem DENİZ BAŞAR & Seda BAĞDATLI KALKAN  
Comparison of Rankings of Turkish Foundation Universities: Times Higher Education World University Rankings and EVAMIX Appraisal Score Rankings
ss.1050-1057
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1309
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Mehmet Seyda OZAN  
Elektronik Doküman Yönetimi
ss.1058-1064
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1319
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Abdurrahman Muhammet BANAZILI  
Siyaset Psikolojisinde Oy Verme Yaklaşımları Ve Seçmen Davranışı: İngiltere Örneği
ss.1065-1070
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1320
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Canan ÇAKIR & Kadir Caner DOĞAN  
Yerel Yönetimler, Eğitim Politikası Ve Çocuk Üzerine: Bazı Ülke Uygulamalarından Örnekler
ss.1071-1077
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1302
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Parisa GÖKER  
Transformation of Historical gardens to Urban Parks; Example of Villa Borghese, Rome
ss.1078-1084
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1325
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Yılmaz ARI  
Karl Mannheim’in Bilgi Sosyolojisi
ss.1085-1091
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1323
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri