Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


31 SayıEditör
Doç.Dr. Sehrana KASIMİ

Editör Yardımcısı


İstanbul/Türkiye  2019

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenPınar ARSLAN ; Hatice Feriha AKPINARLI & Ana Margarida FERREIRA  
Innovative Jacquard Weaving Fabric Design: Suleiman Ottoman Sultan’ Life Story As The Cultural And Sustainable Ground For Creativity
ss.1092-1099
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1189
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Birnaz ER  
Sivas İli Zara İlçesi Becekli Köyü Halı Yastıkları
ss.1100-1114
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1301
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Gülay TAMER  
Kurumsal Sosyal Sorumluluk
ss.1115-1129
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1303
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ahmet GÜNDÜZ  
H. 1254- H.1265 (M.1839-1849) Tarihleri Arasında Yapılan ve 03542-03543-03545-03546 Numaralı Nüfus Defterlerine Göre Kırşehir Konur Kazası ve Konur Kazası’nın Köyleri ve Sayılan Nüfusun Özellikleri
ss.1130-1152
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1306
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Fatma OKTAY & Sait ULUÇ  
Geçmişe Dönük Aile Öngörülemezliği Ölçeğinin Türkçeye Uyarlama Çalışması
ss.1153-1161
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1307
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

M. Ezhan DOĞRUSÖZ & Nergis Feride KAPLAN  
Kurumlar Vergisi Mükellefıyetınde İktisadi İşletme Kavramı
ss.1162-1166
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1310
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ali COŞKUN  
Effect of Exercise Habits of University Students on Sleep Quality
ss.1167-1170
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1314
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Yavuz Emre YAVUZ & Hacı ÖZDEMİR  
Ergenlerin Çiftler Arası Şiddeti Kabul İle Boyun Eğici Davranış Düzeyleri Arasındaki İlişki
ss.1171-1184
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1317
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Parisa GÖKER & Aysun TUNA  
An Analysis Of A Landscape Garden Shaped With Multi Layered Art-Trust Nature And Modern Physics Science: Peterhof Royal Garden (Russia)
ss.1185-1197
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1357
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Seyhan CANYAKAN  
İbrahim Alimoğlu Müzik Müzesi Çalgı Sesli Rehberi: Ses Kayıt-Konvolüsyon ve Sanal Çalgı Geliştirme
ss.1198-1218
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1338
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Pınar FAYGANOĞLU  
Pozitivizm, Görecelik ve Sosyal İnşacılığın Sosyal Bilimlere İlişkin Epistemolojik Yaklaşımı: Çözüm Eleştirel Gerçekçilik mi?
ss.1219-1234
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1322
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ahmet Ferda SEYMEN & Mert Seymen  
Şirket Kurucuları Tarafından Yönetilen İşletmelerin Yapı ve Karakter Analizi
ss.1235-1244
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1324
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Hüseyin Naci BAYRAÇ & Fatih ÇEMREK  
Azerbaycan Petrol Tüketimi ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisinin Araştırılması Ve Hollanda Hastalığı
ss.1245-1254
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1327
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Serap PARLAR KILIÇ ; Gülendam KARADAĞ; Cihat DEMİREL & Nermin KILIÇ  
Hemşirelik ve Tıp Öğrencilerinin Etik Duyarlılıkları ve Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin Karşılaştırılması
ss.1255-1262
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1328
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Hüseyin YAKUPÇEBİOĞLU  
Transfer Fiyatlandırmasında Kullanılan Yöntemler ve Karşılaşılan Sorunların Örneklerle Açıklanması
ss.1263-1278
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1330
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Oğuz BAL  
Makroekonomide Yatırım Kararı Aşamaları Ve Türkiye Örneği
ss.1279-1289
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1333
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ömer Lütfi TAŞCIOĞLU  
Fransız Cumhurbaşkanı Macron Uluslararası Hukuku ve Fransız Hukukunu Yok Sayıyor
ss.1290-1294
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1337
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Erdal ARSLAN & Basheer-AL ATHWARI  
The Factors Affecting The External Debt: Case Of Turkey
ss.1295-1301
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1339
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

İrem PALA ÇALIŞICI & Ungsoo KİM  
A Scientific Research On An Ottoman Superstition: Do The Celadons Change Their Color When Touched By A Poison ?
ss.1302-1313
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1340
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ayşe GÜR ; Esra Berfin KURT; Merve AÇAR; Rokan ABBAS & Mehmet MİMAN  
Öğrencilerin Kitap Okuma Alışkanlıkları Üzerine Şanlıurfa Teknik Meslek Lisesinde Bir Çalışma
ss.1314-1318
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1343
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Çağlar DOĞRU  
Rol Stresinin İş Tatminine Etkisinde İş-Aile Çatışmasının Aracılık Rolü
ss.1319-1328
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1344
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Süleyman Erkam SULAK  
Dijital Okuryazarlık Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
ss.1329-1342
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1345
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ahmet ÇİFTCİ & Eylül Duygu ERGÜN  
Haber, Haber Değeri, Haberin Hukuka Uygunluk Unsurları ve Basın-Yayında Haber Yoluyla Kişilik Hakkının İhlâli
ss.1343-1353
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1346
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Zeynep Müjde SAKAR  
Türkiye’deki Kaçakçılık Suçlarının Ülke Ekonomisi Üzerindeki Etkileri (2015-2018)
ss.1354-1370
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1331
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Nermin KİŞİ  
Planlı Fırsatçılık Perspektifiyle Geleceği Şekillendirmek
ss.1371-1376
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1358
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Metin YILDIRIM & Özge ARPACIOĞLU ÖZDEMİR  
İnsani Gelişme Endeksleri ve Ülke Karşılaştırmaları
ss.1377-1390
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1329
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Mfonobong David UDOUDOM ; Nelson Robert ENANG & Samuel Akpan BASSEY  
Jesus On Non Violence And Violent Response To Conflict Situation
ss.1391-1400
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1312
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

H. Arif TUNÇEZ  
İnsan Kaynakları Muhasebesinin Tam Set Türkiye Muhasebe ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (Tms/Tfrs) Kapsamında İncelenmesi
ss.1401-1406
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1364
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Yasin Galip GENCER  
The Relationship Between Circular Economy And Sustainable Development
ss.1407-1411
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1235
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Hüseyin ÇALDAK  
Dilthey ve Gadamer’de Hermeneutik Yöntem: Anlamanın Tüm Koşullarının Felsefi Olarak Değerlendirilmesi Ya Da Bilimsel Bir Yöntem Olarak Hermeneutik
ss.1412-1420
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1373
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Mihaela PODUBNII & Eren DURMUŞ-ÖZDEMİR  
What Are The Competitive Environmental Strategies And Their Implications For Five-Star Hotels’ Performance?
ss.1421-1430
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1371
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Mehmet TAŞ & Muhammet Nuri TUNÇ  
18. Yüzyıl Osmanlı Donanmasında Tersane Emini
ss.1431-1447
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1361
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Mehmet ŞAHİN & Aykut BEDÜK  
Çalışanlarda İş Stresi ve Tükenmişlik İlişkisi: Bankacılık Örneği
ss.1448-1458
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1367
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Abdülkadir AKÇAY & Gaye ATİLLA  
İş Motivasyon Araçlarının ve Eğitim-Geliştirme Faaliyetlerinin Çalışanların İş Üretkenliğine Etkisi
ss.1459-1488
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1370
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Aslı KAVAS & Gülümser ÜNKAYA  
Finansal Krizlerin Borsa İstanbul Üzerine Etkisi
ss.1489-1488
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1350
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Hatice Nilüfer SÜZEN  
Görsel Sanatlar Eğitiminde Görsel Kültür Kuramının Uygulanması
ss.1500-1505
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1374
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Hanife ÇOBAN SEYMEN  
III. Ahmed’in Kerîmesi Zeyneb Sultan’ın Eminönü’ndeki Külliyesine Ait 1183/1770 Tarihli Vakfiye
ss.1506-1524
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1336
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Emre ERGÜN & Birol ÖZTÜRK  
Konaklama İşletmelerinde İnteraktif Sosyal Medya Kullanımına Yönelik Çalışma
ss.1525-1534
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1353
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ezel Sultan DEMİRHAN  
Facebook'ta Ekonomik Gözetim
ss.1535-1541
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1359
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Veysel KAYAÖZ & Özgen ÖLEKLİ  
Gümrüklerde İşe Alım Süreci Ve Nitelikli Personel İstihdamına Yönelik Öneriler
ss.1542-1550
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1352
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Soner TASLAK & Utku DEMİRCİ  
Kültür Miraslarımız Üzerinden Türk Yönetim Düşüncesinin Gelişimine Yönelik Bir Araştırma: Kutadgu Bilig Örneği
ss.1551-1558
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1335
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Rüştü YAYAR & Mahmut ÖZBEK & Öznur ÖZBEK  
Participation İn National Lottery And Games Of Chance: A Research On Middle And Lower Income Groups
ss.1559-1568
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1341
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Hacı ÖZDEMİR  
İslami Feminist Konca Kuriş Üzerine
ss.1569-1581
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1342
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Gökçe ŞENGÖNÜL  
Esnek Uzmanlaşma
ss.1582-1587
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1354
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Gizem MANSUROĞLU  
Taşeron Çalışmadan Kiralık İşçiliğe Emeğin Durumu: Daha Fazla Güvencesizlik
ss.1588-1597
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1356
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Sercan TIRNOVALI & Hüseyin KAZAN  
Dijital Oyunlar Üzerinden Karşı İstihbarat Toplama ve Bilgi Edinme: Assassin’s Creed Örneği
ss.1598-1519
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1365
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Gunel SHAMİYEVA  
Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Dış Politikasının Oluşum Sürecinde Uluslararası Örgütlerin Rolü
ss.1620-1627
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1384
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Selahattin AVŞAROĞLU & Asem İDAYEVA  
Stres Çalışmalarında Başetme Yaklaşımlarının Analizi
ss.1628-1640
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1366
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Elmas ERDOĞAN & Merve ÇETİNKAYA  
Unesco Dünya Kültürel Miras Alanları ve Koruma Sorunları: Konya Çatalhöyük Örneği
ss.1641-1653
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1392
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri