Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


38 SayıEditör
Doç.Dr. Sehrana KASIMİ

Editör Yardımcısı


İstanbul/Türkiye  2019

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenOkan PELİT  
Türkiyede 1998-2018 Yılları Arası İstihdam, İşsizlik ve Nüfus Artışına Genel Bir Bakış
ss.3259-3265
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1563
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Samed KURBAN & Hatice AKMAN  
Aynı Mekânda Ayrılıklar: Davıd Harvey’in Mekânsal Farklılaşma Kuramına Dair Bir Değerlendirme
ss.3266-3273
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1565
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Bakko Mehmet BOZASLAN  
A Critical Perspective Of E-Government Policies In Turkey
ss.3274-3280
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1568
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Kübra ÖZTEKİN & Neslihan SERDAROĞLU SAĞ  
Lojistik Hizmetlerindeki Gelişimin Kentsel Mekâna Etkisi: İzmir Kemalpaşa Örneği
ss.3281-3306
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1572
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Gökçen KARA ERDEMİR  
Migration And Alienation Phenomenon In Monica Ali’s Brick Lane From Postcolonial Perspective And Its Effects On Men And Women
ss.3307-3315
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1534
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Raziye AKSU ÖZKAN  
Türk Ticaret Kanunu ve Standartlar Bağlamında Finansal Tabloların Denetiminde Aranacak Kriterler
ss.3316-3324
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1573
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Rabia YILMAZ  
The Effect Of Psychological Well-Being Of Employees On Job Performance: The Case Of Five-Star Hotel Businesses
ss.3325-3331
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1574
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Salih BARIŞIK & Serap ORUÇ  
Türkiye'deki Finansal Stres Testi Uygulamalarının İncelenmesi
ss.3332-3344
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1576
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Elif ŞEŞEN & Perihan ŞIKER  
Kahvehaneden Starbucks’a: Gösterişçi Tüketimden Gösterişçi Sıradanlığa
ss.3345-3356
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1586
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Büşra ÖZARIK & Didem ÖNAY DERİN  
Ev Kadınlarının Süt ve Süt Ürünlerini Pişirme ve Saklama Uygulamaları: Akşehir İlçe Örneği
ss.3357-3364
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1577
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Filiz TUFAN EMİNİ & Çağlar Eren AYAZ  
İnovatif Evrim Sarmalında Üniversite Vizyonlarının Mevcut Durumu: Nitel Bir Çözümleme
ss.3365-3374
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1580
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Serap ÖZTÜRK & Elif GÜNDÜZ  
Sürdürülebilir Kentsel Ulaşımda Bisiklet Kullanımı ve Kadın; Manisa Örneği
ss.3375-3387
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1587
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Muhammet Berat CAN  
Filistin Direniş Edebiyatı
ss.3388-3394
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1588
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Nuri YIRGAL & Günay DENİZ DURSUN  
Muhasebe Meslek Mensuplarının Uluslararası Finansal Raporlama Sistemine Bakış Açıları: Edirne Örneği
ss.3395-3405
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1566
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Selin KARACAN IŞIK  
Tarihi Roman Bağlamında ‘Yaseminler Tüter Mi Hala’ Üzerine Bir İnceleme
ss.3406-3415
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1567
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Özber CAN  
Oniki Gram Mutluluk'ta Kayıp Kimlikler
ss.3416-3424
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1581
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Gürkan Mustafa ŞAHİN & Ercan ÖGE  
Çalışanların Örgütsel Bağlılıklarının Sosyo-Demografik Değişkenlere Göre Farklılaşması: İstanbul’da Faaliyet Gösteren Bir Holding İşletmesinde Uygulama
ss.3425-3437
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1590
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Majed ALHADDAD & Mustafa AY  
Borsa İstanbuldaki Türk İmalat Sanayi Firmalarının Uluslararası Muhasebe Standartlarına Uyumu
ss.3438-3449
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1591
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Süleyman GÖKSOY  
Okullarda Olumlu ve Olumsuz Değişimler, Değişimlerin Sebep ve Sonuçları
ss.3450-3459
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1592
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Beyza TÜRKKOLU  
İbrahim Alkan'ın Şiirlerinde Alışılmamış Bağdaştırmalar
ss.2460-3470
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1575
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Mehmet Şahin AKINCI  
Müzik Eğitiminde Çocuk Şarkılarının Seçimi: Müzik Yazınsal Kurallar ve İlişkili Etmenler
ss.3471-3479
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1593
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

İsmet OSMANOĞLU  
Cultural And Natural Heritage As Inputs Of Sustainable Planning
ss.2480-3493
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1594
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Aysel YILDIZ & Müge TARHAN  
Üç Boyutlu Formlar İçin Metalik Sır Kompozisyonlarının Geliştirilmesi
ss.3494-3500
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1596
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

İsa ÇELİK & Ömer NECÂTÎ  
Abdurrahman Hâlis Kerkûkî Dîvânı’nda Bulunan Farsça Gazeller
ss.3501-3512
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1597
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Gülben ÇELİK BOZKAYA  
Türkiyedeki Kentlerde İç Göç Eğilimi Şanlıurfa İli Hane Halkı Üzerinde Değerlendirilmesi
ss.3513-3526
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1601
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri