Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


39 SayıEditör
Doç.Dr. Sehrana KASIMİ

Editör Yardımcısı


İstanbul/Türkiye  2019

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMaksut ÇETİN  
Ahlak-Adalet Bağlamında Hz. Muhammed (s.a.s) Örneği
ss.3527-3536
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1585
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Fatih EREN & Ercan ÖGE  
İşten Ayrılma Niyetinin İşveren Markasıyla İlişkisinin İncelenmesi
ss.3537-3547
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1598
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Bilgenur AK & Elmas ERDOĞAN  
Landscape Design For All
ss.3548-3561
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1600
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Erdem ATEŞAĞAOĞLU  
Finans Sektöründe Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi Hakkında Gvk Tasarısı Hükümlerine Yönelik Genel Bir Değerlendirme
ss.3562-3576
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1602
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Arzu ÇAKICI & Mehmet KÖK  
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocukların Görsel Algılarına Bazı Oyunların Etkisi
ss.3577-3583
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1604
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

İlker Mete MİMİROĞLU ; Mert KOCAMAN & Esra YALDIZ  
Doğu Karadeniz Bölgesinde Bir Roma Lejyon Kenti Satala
ss.3584-3597
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1605
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

İlkim MARKOÇ  
Türkiye’de Cumhuriyet Döneminden İtibaren Uygulanan Konut Politikaları ve Bir Çözüm Önerisi Olarak Kentsel Dönüşüm
ss.3598-3608
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1610
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ali İhsan AKÇAY  
Divanlardan Hareketle Edebiyat ve Tarih İlişkisi
ss.3609-3620
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1611
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Remzi Özgür KURAL ; Beyhan ZABUN & Şakir BERBER  
Attilâ İlhan’ın Dil Kültür İlişkisine Ulusalcı Yaklaşımı
ss.3621-3626
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1614
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Çiğdem Belgin DİKMEN & Ferruh TORUK  
Amasya Yörgüç Paşa Cami ve Türbesi
ss.3627-3655
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1616
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Seher UÇKUN ; Hasan LATİF & C.Gazi UÇKUN  
2000 Kuşağı İşgörenlerinin X Kuşağı Yöneticilerinden Beklentilerine Yönelik Bir Nitel Araştırma
ss.3656-3662
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1615
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Süleyman Ayhan ÖRNEK  
Aile İçi Şiddet Mağduru Kadınların Suçluluk Duygusu Düzeyleri ve Psikolojik Dayanıklılıklarının İncelenmesi
ss.3663-3684
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1630
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Nesrin CANPOLAT & Hilal AĞA  
Avrasya Bölge Ülkelerinin Türkiye Gazetelerinde Yer Alış Biçimi
ss.3585-3697
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1570
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Sami OLUK  
Influence of a Teaching Material Developed with Regard to ARCS Model of Motivation to Conceptual Change
ss.3698-3718
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1559
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Meral BÜYÜKYAZICI & Emine TÜRKARSLAN  
Kayseri İli Geleneksel Takılarından Kayseri Burması
ss.3719-3731
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1606
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Yeşim BAYRAM  
Türk Dış Politikasında Balkanların Önemi ve STK’ların Balkan Politikalarındaki Rolü : TİKA ve YTB Örnekleri
ss.3732-3740
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1607
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

M. Çağatay GÖKTAN  
Fotoğrafta Çocuk Temsili Üzerine Bir İnceleme
ss.3741-3759
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1612
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Şeniz KABADAYI YUVARLAK  
Daguerreotype Süreci, Stüdyoları ve Mathew Brady
ss.3760-3770
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1620
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Halil ARSLAN ; Pınar ARSLAN & Kaya YILDIZ  
Öğretmen ve Öğrencilerin Kitap Kavramına Yönelik Metafor Algıları
ss.3771-3782
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1621
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Adnan ARSLAN & Serhat GÜLTAŞ  
Necmeddin B. Sivâr Ed-Dımeşkî’nin Divanında Tasavvufî Unsurlar
ss.3783-3790
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1622
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Orhan ÇİNAR  
Moğol İmparatorluğunda Yaşanan Arık Buka-Kubilay Mücadelesi: Çağataylıların İlk Bağımsızlık Teşebbüsleri
ss.3791-3795
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1626
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Filiz KUTLUAY TUTAR & Gökhan ÖZTÜRK  
Ülkelerin Ekonomik Olarak Gelişmesinde ve Büyümesinde Kültürün Etkisi
ss.3796-3802
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1649
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Yaşar SEMİZ & Yusuf KODAZ  
Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Millî İktisat Fikrinin Gelişimi ve İtibar-ı Millî Bankası
ss.3803-3812
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1629
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Candan DEMİR  
Yatırım Teşviklerinin Denetimi
ss.3813-3823
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1634
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Özlem TENİK  
Teknolojik Gelişmelerin Muhasebe Mesleğine Etkileri: Muhasebe Meslek Mensuplarına Yönelik Bir Uygulama
ss.3824-3832
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1635
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Mehmet Ali DOMBAYCI & Dilek ULUTÜRK ÖZDEMİR  
Agora Filmi Bağlamında Felsefi Söylem Analizi
ss.3833-3847
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1645
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Dilek YARALI  
İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin “Eğitim Psikolojisi Dersi” İle İlgili Metaforik Algıları
ss.3848-3860
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1618
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri